Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2019. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 21 2. §)
Kārtība, kādā 2019. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2019. gadam"
4. panta 3. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2019. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros (turpmāk – sociālās aprūpes iestādes) – ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim.

2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībai nosaka, pamatojoties uz tās norādīto sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaitu.

3. Pašvaldība, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša trešajai darbdienai informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā.

4. Finansējumu par bērniem, kuri bērnunamos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībai piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu (712 euro mēnesī par vienu personu).

5. Finansējumu par personām, kuras veco ļaužu pansionātos un centros ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībai piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu (435 euro mēnesī par vienu personu).

6. Valsts kase reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša desmitajam datumam nodrošina šo noteikumu 4. un 5. punktā minētā finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgās pašvaldības kontu Valsts kasē, pamatojoties uz atbilstoši šo noteikumu 3. punktam iesniegtajiem pašvaldības datiem par aktuālo personu skaitu. Ja pašvaldība minētos datus Valsts kasē nav iesniegusi, valsts budžeta dotāciju par attiecīgo mēnesi tai pārskaita pēc datu iesniegšanas vienlaikus ar kārtējā mēneša finansējumu.

7. Valsts kase triju mēnešu laikā pārrēķina līdzekļus, kas pārskaitīti pašvaldībām saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018. gada 18. decembra rīkojuma Nr. 488 "Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam" 9. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr. 173
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2019. gadā par bērniem, kuri bērnunamos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim
Nr. p. k.Pašvaldības administratīvā teritorijaBērnunamos
līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto bērnu skaits
Dotācijas apmērs
(euro)
kodsrepublikas pilsēta, novads
1.0705500Ērgļu novads18 544
2.0326100Kokneses novads18 544
Kopā217 088
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr. 173
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2019. gadā par personām, kuras veco ļaužu pansionātos un centros ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Nr. p. k.Pašvaldības administratīvā teritorijaVeco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaitsDotācijas apmērs (euro)
kodsrepublikas pilsēta, novads
1.0050000Daugavpils420 880
2.0130000Jūrmala631 320
3.0210000Rēzekne526 100
4.0010000Rīga1578 300
5.0250000Valmiera15 220
6.0270000Ventspils526 100
7.0604300Aglonas novads210 440
8.0640600Aizputes novads526 100
9.0360200Alūksnes novads210 440
10.0380200Balvu novads526 100
11.0400200Bauskas novads315 660
12.0420200Cēsu novads15 220
13.0440200Daugavpils novads210 440
14.0905100Engures novads1262 640
15.0440801Ilūkstes novads15 220
16.0566900Krustpils novads946 980
17.0660200Limbažu novads15 220
18.0680200Ludzas novads210 440
19.0700200Madonas novads210 440
20.0740202Ogres novads210 440
21.0801000Olaines novads15 220
22.0546701Ozolnieku novads631 320
23.0641401Pāvilostas novads15 220
24.0780200Rēzeknes novads315 660
25.0387500Rugāju novads15 220
26.0661400Salacgrīvas novads15 220
27.0840200Saldus novads420 880
28.0328200Skrīveru novads210 440
29.0621200Skrundas novads420 880
30.0941800Strenču novads210 440
31.0880200Talsu novads946 980
32.0468900Tērvetes novads315 660
33.0409500Vecumnieku novads15 220
Kopā123642 060
Finanšu ministrs J. Reirs
27.04.2019