Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2010. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.337

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr.36 3.§)
Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no Ministru kabineta apstiprināto fondu (turpmāk — fonds) un starptautisko izglītības un sadarbības programmu (turpmāk — programma) līdzekļiem izmaksātajām stipendijām ir piešķirams atbrīvojums no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk — nodoklis).

2. No aplikšanas ar nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar attiecīgā fonda izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī stipendijas, kas izmaksātas no to programmu līdzekļiem, kuras iekļautas ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātā sarakstā.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1532)

3. Fonds reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz visu ceturksnī nodibināto stipendiju nolikumus līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1532)

4. Stipendijas nolikumā sniedzamas šādas ziņas:

4.1. stipendijas nodibināšanas mērķis;

4.2. prasības personām, kuras var pretendēt uz stipendijas piešķiršanu;

4.3. stipendijas piešķiršanas noteikumi;

4.4. laikposms, uz kādu stipendija tiek piešķirta;

4.5. stipendijas apmērs un tās izmaksas kārtība;

4.6. stipendijas finansēšanas avoti.

5. Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc attiecīgā fonda stipendijas nolikuma saņemšanas pieņem lēmumu par nodibinātās stipendijas nolikuma reģistrāciju vai, ja iesniegtais stipendijas nolikums neatbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par atteikumu to reģistrēt un informē fondu par pieņemto lēmumu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1532 redakcijā)

6. Stipendija personai tiek izmaksāta:

6.1. ieskaitot naudas līdzekļus personas norādītajā kontā kredītiestādē;

6.2. skaidrā naudā;

6.3. ar ārvalsts mācību iestādes, kurā persona apgūst mācību (studiju) programmu, vai mācību programmas organizētāja starpniecību;

6.4. saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem sedzot mācību maksu un ar ceļa izdevumiem, uzturēšanos mācību vietā, kā arī citus ar izbraukšanu uz ārvalsti saistītus izdevumus.

7. Ja fonda stipendijas nolikumā vai programmas noteikumos stipendijas piešķiršanai ir paredzēts, ka stipendijas ietvaros personas mācībām (studijām) vai apmācībai ārvalstī ir atlīdzināmi arī ceļa izdevumi, izdevumi par naktsmītni (apmešanās vietu) un izdevumi, kas saistīti ar izbraukšanas un iebraukšanas dokumentu noformēšanu, tos atlīdzina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanas kārtībai, nepārsniedzot noteiktās viesnīcas maksas normas.

8. Pārskatu par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem nav apliekamas ar nodokli, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz:

8.1. fonds — atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

8.2. institūcija, kas Latvijā izveidota attiecīgās programmas darbības nodrošināšanai, — atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1532)

9. Fiziskās personas, kuras taksācijas gadā ir saņēmušas stipendiju, līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim iesniedz gada ienākumu deklarāciju, kurā norāda no fondu un programmu līdzekļiem saņemtās stipendijas.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumus Nr.402 "Noteikumi par fondiem, kuru izmaksātās stipendijas nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 314.nr.; 1999, 32./33.nr.).

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.337

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1532)

Finansu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.337

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1532)

Finansu ministrs G.Bērziņš
01.01.2010