Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1998. gada 19. februāra likumu: Par Latvijas valsts ģerboni.

LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS LIKUMS

Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts ģerboni

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts lielā un maza ģerboņa attēlu (attēli pievienoti).*

2. Apstiprināt Nolikumu par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts ģerboni.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 15. februārī

________________________
* Sakarā ar to, ka turpinās darbs pie ģerboņa krāsu izpildījuma un grafiskā zīmējuma precizēšanas, attēli tiks publicēti kādā no turpmākajiem "Ziņotāja" numuriem.

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu

NOLIKUMS
par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts ģerboni

1. Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā tiek lietots valsts lielais un mazais ģerbonis.

2. Valsts lielā ģerboņa vairogs ir dalīts un pusskaldīts: 1. - zilā laukā uzlecošas zelta saules puse, 2. - sudraba laukā pret skaldījumu pagriezts uzslējies sarkans lauva (Kurzeme, Zemgale), 3. - sarkanā laukā sudraba grifs ar zobenu labajā ķetnā (Vidzeme, Latgale). Virs vairoga puslokā trīs piecstarainas zelta zvaigznes. Vairoga turētāji: labajā pusē - sarkans lauva ar zelta mēli, kreisajā pusē - sudraba grifs ar zelta mēli, kuri balstās uz diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar lenti valsts karoga krāsu samēros.

Valsts mazais ģerbonis ir lielā ģerboņa vairogs ar trim piecstarainām zelta zvaigznēm puslokā virs vairoga.

3. Noteikt, ka valsts lielā ģerboņa attēlu uz zīmogiem var lietot:

1) Latvijas PSR Augstākā Padome, tās pastāvīgās komisijas;

2) Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs;

3) Latvijas PSR Ministru Padome;

4) Latvijas PSR Ārlietu ministrija;

5) Latvijas PSR Konstitucionālā tiesa;

6) Latvijas PSR Augstākā Tiesa un civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes;

7) Latvijas PSR diplomātiskās pārstāvniecības, konsulārās iestādes un Latvijas PSR pastāvīgās pārstāvniecības citu savienoto republiku augstākajos valsts varas orgānos.

4. Valsts lielā ģerboņa attēlu uz veidlapām, izdevumu vākiem un titullapām bez 3. pantā norādītajām valsts iestādēm atļauts lietot arī Latvijas PSR ministrijām un Latvijas PSR valsts komitejām.

5. Latvijas PSR valsts lielā ģerboņa reljefu attēlu var lietot 3. un 4. pantā norādītie Latvijas PSR augstākie valsts varas un pārvaldes orgāni, kā arī tiesas iestādes tiesas sēžu zālēs un civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes dzimšanas vai laulību svinīgas reģistrācijas telpās.

6. Tiesības lietot valsts lielā ģerboņa attēlu jebkurā tā veidā iestādēm un organizācijām, kas nav norādītas šajā nolikumā, var piešķirt tikai Latvijas PSR Augstākā Padome.

7. Tiesības lietot valsts mazo ģerboni piešķir Latvijas PSR Ministru Padome.

8. Valsts lielajam un mazajam ģerbonim un to attēliem neatkarīgi no izmēriem vienmēr precīzi jāatbilst ģerboņa krāsainajam un shematiskajam attēlam, kas apstiprināti ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu.

9. Noteikt, ka valsts mazā ģerboņa papildināšanu ar valsts lielā ģerboņa atsevišķiem elementiem var atļaut tikai Latvijas PSR Ministru Padome.

10. Kārtību, kādā izgatavojams valsts lielais un mazais ģerbonis, masveidā tiražējami to attēli, kā arī izgatavojami, lietojami, glabājami un iznīcināmi zīmogi ar valsts ģerboņa attēlu, nosaka Latvijas PSR Ministru Padome.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs I. DAUDIŠS

04.03.1990