Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem dažos likumdošanas aktos simbolikas jautājumos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus šādos likumdošanas aktos:

I. Nolikumā «Par Latvijas Republikas valsts ģerboni» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 9), kas apstiprināts ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu:

1. 3. pantā:

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

«5) Latvijas Banka»;

aizstāt 6. punktā vārdus «civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes» ar vārdiem «dzimtsarakstu iestādes»;

izslēgt 7. punktā vārdus «un Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības citu savienoto republiku augstākajos valsts varas orgānos».

2. Izslēgt 4. pantā vārdus «un Latvijas Republikas valsts komitejām».

3. Aizstāt 5. pantā vārdus «civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes» ar vārdiem «dzimtsarakstu iestādes».

II. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 23. februāra dekrētā «Par Latvijas Republikas pilsētu ģerboņiem» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, 10):

Aizstāt 3. pantā vārdus «Rajonu Tautas deputātu padomēm» ar vārdiem «Pilsētu Tautas deputātu padomēm».

III. Nolikumā «Par kārtību, kādā Latvijas Republikā atjaunojami un apstiprināmi pilsētu vēsturiskie ģerboņi» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, 10), kas apstiprināts ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 23. februāra dekrētu:

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

«Priekšlikumus par pilsētu vēsturisko ģerboņu atjaunošanu izstrādā pilsētu valdes, iesaistot šajā darbā speciālistus.»

2. Izteikt 3. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

«Priekšlikumus par vēsturiskā ģerboņa atjaunošanu izskata pilsētas Tautas deputātu padome.»

3. Izslēgt 7. pantā vārdus «(republikas pakļautības pilsētu) vai rajona».

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 17. martā

01.04.1992
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.