Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR likumos «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsis ģerboni», «Par Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas valsts karogu», «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts himnu» un dažos citos Latvijas PSR likumdošanas aktos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos Latvijas PSR likumdošanas aktos;

I. Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumā «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts ģerboni»;

Likuma nosaukumā, 1. un 2. pantā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskās».

II. Nolikumā «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts ģerboni», kas apstiprināts ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu:

1. Nolikuma nosaukumā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskās».

2. Izslēgt 1. panta vārdus «Padomju Sociālistiskajā».

3. Aizstāt 3., 4., 5., 6., 7., 9, un 10. pantā vārdus «Latvijas PSR» ar vārdiem «Latvijas Republikas».

III. Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumā «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts karogu»:

Likuma nosaukumā un 1. pantā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskās».

IV. Nolikumā «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts karogu», kas apstiprināts ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu:

1. Nolikuma nosaukumā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskās».

2. Aizstāt 2. panta 3. punktā vārdus «Latvijas PSR likumdošanā noteiktajās svētku un atceres dienās» ar vārdiem «25. martā (sēru noformējumā), 1. maijā, 4. maijā, 14. jūnijā (sēru noformējumā), 11. novembrī un 18. novembrī».

3. Aizstāt 2., 4. un 5. pantā vārdus «Latvijas PSR» ar vārdiem «Latvijas Republikas».

V. Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumā «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts himnu»;

Likuma nosaukumā, 1. un 2. pantā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskās».

VI. Nolikumā «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts himnu», kas apstiprināts ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu:

1. Nolikuma nosaukumā un 1. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskās».

2. Aizstāt 1. panta otrajā daļā un 2. panta 1., 2. un 4. punktā vārdus «Latvijas PSR» ar vārdiem «Latvijas Republikas», bet 2. panta 3. punktā «Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā» - ar vārdiem «Latvijas Republikā».

3. Aizstāt 6. un 8. pantā vārdus «Latvijas PSR» ar vārdiem «Latvijas Republikas».

VII. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 23. februāra dekrētā «Par Latvijas PSR pilsētu ģerboņiem»:

1. Dekrēta nosaukumā, 1. un 3. pantā vārdus «Latvijas PSR» aizstāt ar vārdiem «Latvijas Republikas».

2. Izslēgt 2. pantā vārdus «Padomju Sociālistiskajā».

VIII. Nolikumā «Par kārtību, kādā Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā atjaunojami un apstiprināmi pilsētu vēsturiskie ģerboņi», kas apstiprināts ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 23. februāra dekrētu:

1. Nolikuma nosaukumā izslēgt vārdus «Padomju Sociālistiskajā».

2. Aizstāt 3., 5. un 6. pantā vārdus «Latvijas PSR» ar vārdiem .«Latvijas Republikas».

IX. Latvijas PSR kriminālkodeksā:

Izteikt 183.² pantu šādā redakcijā:

«183.2 pants. Valsts simbolu zaimošana

Par Latvijas Republikas valsts ģerboņa vai Latvijas Republikas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu vai par citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas Republikas valsts himnas publisku zaimošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 16. janvārī

16.01.1991
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.