Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.360

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 39.§)
Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta trešo daļu
un 13.panta trešās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem (turpmāk – diētiskā pārtika) un tās papildu marķējumam.

2. Diētisko pārtiku var realizēt Eiropas Savienībā, ja tā atbilst šo noteikumu prasībām.

3. Diētiskā pārtika ir piemērota cilvēkiem ar veselības traucējumiem, un to izplata ar attiecīgu norādi. Diētiskā pārtika ir lietojama ārstniecības personu uzraudzībā.

4. Diētiskā pārtika paredzēta kā vienīgais vai papildu uzturs cilvēkiem:

4.1. ar ierobežotu, vājinātu vai traucētu organisma vielmaiņu vai spēju uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt parasto pārtiku vai tās sastāvā esošas noteiktas barības vielas;

4.2. ar citām medicīniski noteiktām uztura prasībām, ja viņu diētu nav iespējams sastādīt, pārveidojot parasto pārtiku, izmantojot citu īpašai lietošanai paredzēto pārtiku vai savstarpēji kombinējot attiecīgo pārtiku.

5. Diētisko pārtiku iedala trijās grupās:

5.1. ar uzturvielām pilnīgi nokomplektēta pārtika, kuru, lietojot atbilstoši ražotāja norādījumiem, var izmantot par vienīgo uztura avotu cilvēki, kam tā ir paredzēta;

5.2. ar uzturvielām pilnīgi nokomplektēta pārtika, kura pēc sastāva paredzēta cilvēkiem ar konkrētu slimību vai veselības traucējumu un kuru, lietojot atbilstoši ražotāja norādījumiem, var izmantot par vienīgo uztura avotu;

5.3. ar uzturvielām nepilnīgi nokomplektēta pārtika, kura pēc sastāva paredzēta cilvēkiem ar konkrētu slimību vai veselības traucējumu, bet kuru nevar izmantot par vienīgo uztura avotu.

6. Šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minēto diētisko pārtiku var izmantot arī par daļēju uztura aizstājēju vai papildinātāju.

7. Diētiskās pārtikas ražotāji vai komplektētāji (ārstniecības iestādes un ārstniecības personas) ir atbildīgi par šādu prasību ievērošanu:

7.1. diētiskā pārtika ir ražota vai komplektēta atbilstoši medicīnas un uzturzinātnes atziņām;

7.2. diētiskās pārtikas lietošana atbilstoši ražotāja vai komplektētāja norādījumiem ir droša, lietderīga un efektīvi nodrošina to cilvēku uztura prasības, kuriem tā ir paredzēta;

7.3. ja šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā pārtika paredzēta zīdaiņu (bērnu līdz 12 mēnešu vecumam) barošanai, vitamīnu un minerālvielu saturs tajā atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām;

7.4. ja šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā pārtika paredzēta zīdaiņu barošanai, vitamīnu un minerālvielu saturs tajā atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām, kā arī ir pieļaujama vienas vai vairāku norādīto sastāvdaļu mainīšana, ja tas ir nepieciešams atbilstoši paredzamajam lietojumam;

7.5. ja šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētā pārtika paredzēta zīdaiņu barošanai, maksimālais vitamīnu un minerālvielu saturs tajā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1. pielikumā minēto daudzumu, kā arī ir pieļaujama vienas vai vairāku norādīto sastāvdaļu mainīšana, ja tas ir nepieciešams atbilstoši paredzamajam lietojumam;

7.6. zīdaiņu barošanai paredzētā diētiskā pārtika attiecībā uz citām uzturvielām, izņemot vitamīnus un minerālvielas, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par makslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, ja tas nav pretrunā ar paredzamo lietojumu;

7.7. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajā pārtikā vitamīnu un minerālvielu saturs atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām, ja pārtika nav paredzēta zīdaiņu barošanai;

7.8. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajā pārtikā vitamīnu un minerālvielu saturs atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām, kā arī ir pieļaujama vienas vai vairāku norādīto sastāvdaļu mainīšana, ja tas ir nepieciešams atbilstoši paredzamajam lietojumam un pārtika nav paredzēta zīdaiņu barošanai;

7.9. maksimālais vitamīnu un minerālvielu saturs šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajā pārtikā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 2. pielikumā minēto daudzumu, kā arī ir pieļaujama vienas vai vairāku norādīto sastāvdaļu mainīšana, ja tas ir nepieciešams atbilstoši paredzamajam lietojumam un pārtika nav paredzēta zīdaiņu barošanai;

7.10. ražojot diētisko pārtiku, izmanto vielas, kas minētas Komisijas 2009. gada 13. oktobra Regulas (EK) Nr. 953/2009 par vielām, ko īpašu uztura apsvērumu dēļ var pievienot īpašas diētas pārtikas produktiem, pielikumā.

8. Diētisko pārtiku mazumtirdzniecībā atļauts realizēt tikai fasētā veidā.

9. Diētiskās pārtikas tirdzniecības nosaukums ir "Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem".

10. Diētiskās pārtikas tirdzniecības nosaukums Eiropas Savienības dalībvalstu valodās atbilst šo noteikumu 3. pielikumam.

11. Diētisko pārtiku marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķējumam. Marķējumā papildus norādāma šāda informācija:

11.1. enerģētiskā vērtība kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal) un skaitliski izteikts olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku saturs 100 gramos vai 100 mililitros fasēta produkta, kā arī, ja nepieciešams, 100 gramos vai 100 mililitros atbilstoši ražotāja norādījumiem lietošanai sagatavotā produktā. Papildus šāda informācija var būt norādīta, rēķinot uz vienu ēdienreizi, kuras deva norādīta marķējumā, vai uz vienu porciju, ja marķējumā ir norādīts porciju skaits iepakojumā;

11.2. katras šo noteikumu 1. un 2. pielikumā minētās sastāvdaļas skaitliski izteikts daudzums 100 gramos vai 100 mililitros fasēta produkta, kā arī, ja nepieciešams, 100 gramos vai 100 mililitros atbilstoši ražotāja norādījumiem lietošanai sagatavotā produktā. Papildus šāda informācija var būt norādīta, rēķinot uz vienu ēdienreizi, kuras deva norādīta marķējumā, vai uz vienu porciju, ja marķējumā ir norādīts porciju skaits iepakojumā;

11.3. olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku, kā arī citu barības vielu un to sastāvdaļu saturs, ja to deklarēšana ir nepieciešama paredzamajam produkta lietojumam, skaitliski izteikts 100 gramos vai 100 mililitros fasēta produkta, kā arī, ja nepieciešams, 100 gramos vai 100 mililitros atbilstoši ražotāja norādījumam lietošanai sagatavotā produktā. Papildus šāda informācija var būt norādīta, rēķinot uz vienu ēdienreizi, kuras deva norādīta marķējumā, vai uz vienu porciju, ja marķējumā ir norādīts porciju skaits iepakojumā;

11.4. ja nepieciešams, produkta osmolalitāte vai osmolaritāte;

11.5. produkta sastāvā esošo olbaltumvielu vai olbaltumvielu hidrolizātu izcelsme un raksturojums;

11.6. norāde "Būtiska informācija" (vai cita līdzīga norāde) izceltā drukā ar informāciju par to:

11.6.1. ka produkts lietojams ārstniecības personu uzraudzībā;

11.6.2. vai produktu drīkst lietot kā vienīgo uztura avotu;

11.6.3. ka attiecīgais produkts ir paredzēts noteikta vecuma cilvēkiem (ja nepieciešams);

11.6.4. ka produkts ir bīstams veselībai, ja to lieto cilvēki, kam šis produkts nav paredzēts (ja nepieciešams);

11.7. norāde "Diētiskai lietošanai", minot arī slimību vai veselības traucējumus, kuru gadījumā paredzēts lietot šo produktu;

11.8. ja nepieciešams, piesardzības pasākumi un kontrindikācijas;

11.9. produkta pazīmju vai īpašību apraksts, kas apliecina produkta atbilstību lietošanas mērķim. Tas attiecas arī uz uzturvielām, kuru daudzums ir palielināts, samazināts vai kuras nav iekļautas sastāvā vai ir citādi mainītas, kā arī produkta lietošanas pamatojuma apraksts;

11.10. ja nepieciešams, brīdinājums par to, ka produkts nav paredzēts parenterālai lietošanai;

11.11. ja nepieciešams, norāde par produkta sagatavošanu, lietošanu un uzglabāšanu pēc iepakojuma atvēršanas.

12. Ievest izplatīšanai un izplatīt Latvijā atļauts tikai tādu diētisko pārtiku, kas ir paziņota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam, reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtībai.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumus Nr. 155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56. nr.; 2003, 25. nr.; 2006, 185. nr.; 2007, 161. nr.; 2008, 201. nr.; 2010, 57. nr.; 2013, 148. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīvas 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

2) Komisijas 2006. gada 23. oktobra Direktīvas 2006/82/EK, ar ko pielāgo Direktīvu 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem un Direktīvu 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

3) Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīvas 2006/141/EK par mākslīgiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvas 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem;

5) Komisijas 2013. gada 8. februāra Direktīvas 2013/26/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā saistībā ar Horvātijas pievienošanos.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.360
Prasības ar uzturvielām pilnīgi nokomplektētai diētiskajai pārtikai zīdaiņiem1

Nr. p. k.

Vitamīni un minerālvielas (mērvienības)

100 kJ

100 kcal

minimālais daudzums

maksimālais daudzums

minimālais daudzums

maksimālais daudzums

1. Vitamīni:
1.1. A vitamīns (µg-RE)

14

43

60

180

1.2. D vitamīns (µg)

0,25

0,75

1

3

1.3. K vitamīns (µg)

1

5

4

20

1.4. C vitamīns (mg)

1,9

6

8

25

1.5. tiamīns (mg)

0,01

0,075

0,04

0,3

1.6. riboflavīns (mg)

0,014

0,1

0,06

0,45

1.7. B6 vitamīns (mg)

0,009

0,075

0,035

0,3

1.8. nikotīnamīds (mg-NE)

0,2

0,75

0,8

3

1.9. folskābe (µg)

1

6

4

25

1.10. B12 vitamīns (µg)

0,025

0,12

0,1

0,5

1.11. pantotēnskābe (mg)

0,07

0,5

0,3

2

1.12. biotīns (µg)

0,4

5

1,5

20

1.13. E vitamīns (mg a-TE/g polinepiesātināto taukskābju, rēķinot pēc linolēnskābes)

0,5
(bet ne mazāks par 0,1 mg/
100 kJ)

0,75

0,5/g
(bet ne mazāks par 0,5 mg/
100 kcal)

3

2. Minerālvielas:
2.1. nātrijs (mg)

5

14

20

60

2.2. hlorīdi (mg)

12

29

50

125

2.3. kālijs (mg)

15

35

60

145

2.4. kalcijs (mg)

12

60

50

250

2.5. fosfors (mg)2

6

22

25

90

2.6. magnijs (mg)

1,2

3,6

5

15

2.7. dzelzs (mg)

0,12

0,5

0,5

2

2.8. cinks (mg)

0,12

0,6

0,5

2,4

2.9. varš (µg)

4,8

29

20

120

2.10. jods (µg)

1,2

8,4

5

35

2.11. selēns (µg)

0,25

0,7

1

3

2.12. mangāns (µg)

0,25

25

1

100

2.13. hroms (µg)

2,5

10

2.14. molibdēns (µg)

2,5

10

2.15. fluorīdi (mg)

0,05

0,2

Piezīmes.

1 Sastāvs norādīts lietošanai gatavā produktā, kas sagatavots pēc ražotāja norādījumiem.

2 Kalcija/fosfora attiecība nedrīkst būt mazāka par 1,2 un lielāka par 2,0.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.360
Prasības ar uzturvielām pilnīgi nokomplektētai diētiskajai pārtikai, kas nav paredzēta zīdaiņiem1

Nr. p. k.

Vitamīni un minerālvielas (mērvienības)

100 kJ

100 kcal

minimālais daudzums

maksimālais daudzums

minimālais daudzums

maksimālais daudzums

1. Vitamīni:
1.1. A vitamīns (µg-RE)

8,4

43

35

180

1.2. D vitamīns (µg)

0,12

0,65/0,752

0,5

2,5/32

1.3. K vitamīns (µg)

0,85

5

3,5

20

1.4. C vitamīns (mg)

0,54

5,25

2,25

22

1.5. tiamīns (mg)

0,015

0,12

0,06

0,5

1.6. riboflavīns (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

1.7. B6 vitamīns (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

1.8. nikotīnamīds (mg-EN)

0,22

0,75

0,9

3

1.9. folskābe (µg)

2,5

12,5

10

50

1.10. B12 vitamīns (µg)

0,017

0,17

0,07

0,7

1.11. pantotēnskābe (mg)

0,035

0,35

0,15

1,5

1.12. biotīns (mg)

0,18

1,8

0,75

7,5

1.13. E vitamīns (mg a-TE/g polinepiesātināto taukskābju, rēķinot pēc linolēnskābes)

0,5
(bet ne mazāks par 0,1 mg/
100 kJ)

0,75

0,5
(bet ne mazāks par 0,5 mg/
100 kcal)

3

2. Minerālvielas:
2.1. nātrijs (mg)

7,2

42

30

175

2.2. hlorīdi (mg)

7,2

42

30

175

2.3. kālijs (mg)

19

70

80

295

2.4. kalcijs (mg)

8,4/122

42/602

35/502

175/2502

2.5. fosfors (mg)

7,2

19

30

80

2.6. magnijs (mg)

1,8

6

7,5

25

2.7. dzelzs (mg)

0,12

0,5

0,5

2,0

2.8. cinks (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

2.9. varš (µg)

15

125

60

500

2.10. jods (µg)

1,55

8,4

6,5

35

2.11. selēns (µg)

0,6

2,5

2,5

10

2.12. mangāns (µg)

0,012

0,12

0,05

0,5

2.13. hroms (µg)

0,3

3,6

1,25

15

2.14. molibdēns (µg)

0,72

4,3

3,5

18

2.15. fluorīdi (µg)

0,05

0,2

Piezīmes.

1 Sastāvs norādīts lietošanai gatavā produktā, kas sagatavots pēc ražotāja norādījumiem.

2 Produktos, kas paredzēti bērniem vecumā no viena līdz desmit gadiem.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.360
Diētiskās pārtikas tirdzniecības nosaukumi

Nr.
p. k.

Valoda

Tirdzniecības nosaukums

1. Latviešu Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem
2. Lietuviešu Specialios medicininės paskirties maisto produktai
3. Igauņu Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks
4. Angļu Food(s) for special medical purposes
5. Bulgāru Диетични храни за специални медицински цели
6. Čehu Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely
7. Dāņu Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål
8. Franču Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales
9. Grieķu Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
10. Nīderlandiešu Dieetvoeding voor medisch gebruik
11. Itāļu Alimento dietetico destinato a fini medici speciali
12. Maltiešu Ikel dijetetiku ghal skopijiet mediċi speċifiċi
13. Poļu Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
14. Portugāļu Produto dietético de uso clínico
15. Rumāņu Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale
16. Slovāku Dietetická potravina na osobitné lekárske účely
17. Slovēņu Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene
18. Somu Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita
19. Spāņu Alimento dietético para usos médicos especiales
20. Ungāru Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer
21. Vācu Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)
22. Zviedru Livsmedel för speciella medicinska ändamål
23. Horvātu Hrana za posebne medicinske potrebe
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
04.07.2015