Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.185

Valmierā 2013.gada 31.oktobrī

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.10.2013. lēmumu Nr.419 (prot. Nr.14, 37.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošos noteikumus Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta lēmumu Nr.116 (protokols Nr.8, 7.§).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.185 izstrādāti, ņemot vērā faktu, ka Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.3 nav aktuāli. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.121 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā" tiek veikti grozījumi un iekļauta sadaļa par sociālo dzīvokļu vai sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta lēmumu Nr.116 (protokols Nr.8, 7.§).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

17.12.2013