Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.906

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 130.§)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma
3.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk – valsts nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. laulības reģistrācija – 9,84 lati;

2.2. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 4,92 lati;

2.3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 4,92 lati.

3. Valsts nodevas likmes ir šādas:

3.1. laulības reģistrācija – 14 euro;

3.2. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;

3.3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

4. Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas.

5. Valsts nodevu maksā:

5.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;

5.2. veicot tiešsaistes maksājumus;

5.3. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, ja to nodrošina par valsts nodevas iekasēšanu atbildīgā iestāde;

5.4. skaidrā naudā.

6. Skaidrā naudā valsts nodevu var iekasēt pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

7. Ja vairākas pašvaldības ir izveidojušas kopīgu dzimtsarakstu nodaļu, valsts nodevu ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas dzimtsarakstu nodaļa.

8. No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

8.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;

8.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

8.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

8.4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

8.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

9. Valsts nodevu neiekasē, ja:

9.1. civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;

9.2. civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;

9.3. dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;

9.4. civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

10. Ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšanu vai atjaunošanu.

11. Valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir šo noteikumu 8.punktā minētais statuss.

12. Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:

12.1. ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;

12.2. aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;

12.3. politiski represēto personu reabilitācijas lietās;

12.4. personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;

12.5. uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.457 "Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 102.nr.).

14. Šo noteikumu 2.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

15. Šo noteikumu 3.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
27.09.2013