Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumus Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.457

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 45.§)
Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 11.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk – valsts nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. par laulības reģistrāciju – pieci lati;

2.2. par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un anulēšanu – trīs lati;

2.3. par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – viens lats.

3. No valsts nodevas ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

4. Valsts nodeva nav jāmaksā par šādām darbībām:

4.1. civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana vai anulēšana civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu pieļauto kļūdu dēļ;

4.2. civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana vai anulēšana, ja tas saistīts ar adopciju vai paternitātes noteikšanu;

4.3. visu veidu dokumentu izsniegšana uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās;

4.4. uz paritātes pamata – šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētās darbības, kuras ar Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu starpniecību tiek veiktas pēc ārvalstu pilsoņu (pavalstnieku) pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību un ja pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju ir panākta vienošanās ar šīs valsts kompetentajām arhīvu pārvaldes institūcijām.

5. Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

6. Valsts nodevu par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu, ko veic Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, kā arī par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, ko veic konsulārās amatpersonas, ieskaita valsts pamatbudžetā atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.

7. Valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrēšanas darbībām, ko veic pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un garīdznieki, ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras pārziņā ir dzimtsarakstu nodaļa vai kuras teritorijā atrodas konfesijas telpas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
02.07.2005