Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumus Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.887

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 33.§)
Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Liepājas Jūrniecības koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1430 "Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2013, 22.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1430 "Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.887
Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)*

Cena ar PVN (euro)

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa)
1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena vieta mēnesī

12,81

0,00

12,81

1.2.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā un ir bāreņi, bez vecāku gādības palikuši bērni, bērni no daudzbērnu ģimenēm, un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)

viena vieta mēnesī

6,40

0,00

6,40

1.3.izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

viena vieta mēnesī

42,69

0,00

42,69

1.4.citām personām
1.4.1.citām personām par vienu vietu mēnesī

viena vieta mēnesī

142,29

0,00

142,29

1.4.2.citām personām par vienu vietu diennaktī

viena vieta diennaktī

7,11

0,00

7,11

2.Kancelejas pakalpojumi
2.1.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana
2.1.1.divu nedēļu laikā

viens komplekts

4,27

0,00

4,27

2.1.2.divu darbdienu laikā

viens komplekts

11,38

0,00

11,38

2.2.ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana

viena vienība

5,69

0,00

5,69

2.3.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana

viens reflektants

11,38

0,00

11,38

3.Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi
3.1.maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
3.1.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

15,65

0,00

15,65

3.1.2.ieskaite (arī atkārtota)

viena ieskaite

10,67

0,00

10,67

3.1.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens kvalifikācijas darbs

142,29

0,00

142,29

3.2.konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena stunda

7,11

0,00

7,11

4.Vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu
4.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

vienai personai

39,74

0,00

39,74

4.2.pārbaudījumi
4.2.1.ieskaite

viena ieskaite

4,10

0,00

4,10

4.2.2.eksāmens

viens eksāmens

8,21

0,00

8,21

4.2.3.praktisko darba iemaņu pārbaude

viena pārbaude

32,83

0,00

32,83

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
01.01.2014