Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumus Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.855

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 38.§)
Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Rīgas Celtniecības koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1434 "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2012, 181.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1434 "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.855
Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.īres maksa1
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā
(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadiem)

viena gultas vieta mēnesī

12,81

0,00

12,81

1.1.2.koledžas darbiniekiem

istaba mēnesī

71,14

0,00

71,14

1.1.3.ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena gultas vieta mēnesī

42,69

0,00

42,69

1.2.veļas mašīnas izmantošana2

viena mazgāšanas reize

2,85

0,00

2,85

1.3.interneta izmantošana2

viena pieslēgvieta mēnesī

2,85

0,00

2,85

2.Kancelejas pakalpojumi
2.1.Kopēšana, drukāšana2
2.1.1.kopēšana, drukāšana (melnbalta, A4 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,07

0,00

0,07

2.1.2.kopēšana (melnbalta, A3 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,10

0,00

0,10

2.1.3.kopēšana (krāsu, A4 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,28

0,00

0,28

2.1.4.kopēšana (krāsu, A3 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,71

0,00

0,71

2.1.5.drukāšana (melnbalta, A3 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,57

0,00

0,57

2.1.6.drukāšana (krāsu, A4 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,28

0,00

0,28

2.1.7.drukāšana (krāsu, A3 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

0,71

0,00

0,71

2.1.8.drukāšana (krāsu, A2 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

1,42

0,00

1,42

2.1.9.drukāšana (krāsu, A1 formāts, izglītojamiem)

viena lapa

2,13

0,00

2,13

2.2.dokumentu iesiešana (izglītojamiem)2
2.2.1.brošēšana ar spirāli

viena vienība

0,85

0,00

0,85

2.2.2.dokumentu iesiešana cietajos vākos

viens eksemplārs

6,40

0,00

6,40

2.3.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3

viens reflektants

14,23

0,00

14,23

2.4.pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstskolā3

viena lapa

0,57

0,00

0,57

2.5.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana3
2.5.1.arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana

viens komplekts

4,98

0,00

4,98

2.5.2.izziņas sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa

1,42

0,00

1,42

2.5.3.ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana

viena vienība

7,11

0,00

7,11

2.5.4.akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa

4,27

0,00

4,27

3.Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi
3.1.iestāšanās pārbaudījums (tests vai eksāmens)3

viens pārbaudījums

7,11

0,00

7,11

3.2.maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu3
3.2.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

15,65

0,00

15,65

3.2.2.ieskaite (arī atkārtota)

viens pārbaudījums

10,67

0,00

10,67

3.2.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens mēnesis

99,60

0,00

99,60

3.3.konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)3
3.3.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena stunda

8,54

0,00

8,54

3.3.2.izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

viena stunda

9,96

0,00

9,96

3.4.mācību kursi (citām personām)2

viena stunda vienai personai

3,56

0,00

3,56

3.5.iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu)3

vienai personai vienā studiju programmā

28,46

0,00

28,46

4.Citi pakalpojumi2
4.1.telpu noma citām personām
4.1.1.aktu zāle

viena stunda

56,91

0,00

56,91

4.1.2.visas sporta zāles izmantošana

viena stunda

42,69

0,00

42,69

4.1.3.mācību auditorija

viena diena

113,83

0,00

113,83

4.1.4.datorklase ar aprīkojumu

viena diena

284,57

0,00

284,57

4.2.iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās

viens mēnesis

28,46

0,00

28,46

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta "a" apakšpunktu.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.

3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
01.01.2014