Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.147

Rīgā 2013.gada 14.augustā (prot. Nr.30, 1.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2013.gada 14.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003007848, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, (turpmāk - SIA "Cēsu siltumtīkli") iesniegumu (2013.gada 14.marts Nr.CS1/2013-61) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2013.gada 13.jūnijā saņēma papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 10.jūnijs Nr.CS1/2013-160) un 2013.gada 25.jūlijā saņēma papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 25.jūlijs Nr.CS1/2013-200) (turpmāk - tarifu projekts).

Komisija konstatē un secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Cēsu siltumtīkli" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2013.gada 20.martā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 56.nr.) un nosūtīja Cēsu novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Komisija 2013.gada 22.aprīlī Cēsīs, Raunas ielā 4, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Cēsu siltumtīkli" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Cēsu siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs un astoņi iedzīvotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Cēsu siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. SIA "Cēsu siltumtīkli" saskaņā ar Metodikas 43.2 punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,83 Ls/MWh.

6. Komisijas padomes sēdē SIA "Cēsu siltumtīkli" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu.

7. SIA "Cēsu siltumtīkli" lūgusi noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu no 2013.gada 1.oktobra.

8. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta pirmo daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrā daļa nosaka, ka  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam darījuma kopsummu norāda latos un euro.

9. Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.punktam minētie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus, un atbilstoši 19.punktam, piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

10. Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pants nosaka, ka preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

11. Ņemot vērā minēto un to, ka ar šo lēmumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti bez pakalpojumu gala cenā (darījuma kopsummā) iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa, Komisija secina, ka SIA "Cēsu siltumtīkli" kā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ar šo lēmumu apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kā arī darījuma kopsummu, paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājiem norādīt latos un euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 10., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu un 43.2 punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 panta pirmo daļu, 15.1 panta 1.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Cēsu siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (Ls/tūkst.nm3)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (Ls/tūkst.nm3)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs (Ls/MWh)

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (Ls/MWh)

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs (Ls/MWh)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti (Ls/MWh)

110

161,10

26,17

13,19

1,82

42,01

115

166,10

26,42

13,25

1,82

42,32

120

171,10

26,68

13,31

1,82

42,64

125

176,10

26,94

13,36

1,82

42,95

130

181,10

27,20

13,42

1,82

43,27

135

186,10

27,46

13,48

1,82

43,59

140

191,10

27,72

13,54

1,82

43,91

145

196,10

27,98

13,60

1,82

44,23

150

201,10

28,24

13,66

1,82

44,55

155

206,10

28,50

13,72

1,82

44,87

160

211,10

28,76

13,77

1,82

45,18

165

216,10

29,02

13,83

1,82

45,50

170

221,10

29,28

13,89

1,82

45,82

175

226,10

29,54

13,95

1,82

46,14

180

231,10

29,80

14,01

1,82

46,46

185

236,10

30,06

14,07

1,82

46,78

190

241,10

30,32

14,13

1,82

47,10

195

246,10

30,58

14,18

1,82

47,41

200

251,10

30,84

14,24

1,82

47,73

205

256,10

31,10

14,30

1,82

48,05

210

261,10

31,36

14,36

1,82

48,37

215

266,10

31,61

14,42

1,82

48,68

220

271,10

31,87

14,48

1,82

49,00

225

276,10

32,13

14,54

1,82

49,32

230

281,10

32,39

14,60

1,82

49,64

235

286,10

32,65

14,65

1,82

49,95

240

291,10

32,91

14,71

1,82

50,27

245

296,10

33,17

14,77

1,82

50,59

250

301,10

33,43

14,83

1,82

50,91

255

306,10

33,69

14,89

1,82

51,23

260

311,10

33,95

14,95

1,82

51,55

265

316,10

34,21

15,01

1,82

51,87

270

321,10

34,47

15,06

1,82

52,18

275

326,10

34,73

15,12

1,82

52,50

280

331,10

34,99

15,18

1,82

52,82

285

336,10

35,25

15,24

1,82

53,14

290

341,10

35,51

15,30

1,82

53,46

295

346,10

35,77

15,36

1,82

53,78

300

351,10

36,03

15,42

1,82

54,10

305

356,10

36,29

15,47

1,82

54,41

310

361,10

36,54

15,53

1,82

54,72

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

3. Atcelt no 2013.gada 1.oktobra Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 30.oktobra lēmumu Nr.6 (protokols Nr.13 (89)) "Par SIA "Cēsu siltumtīkli" iesniegto siltumenerģijas tarifu projektu Cēsu pilsētā" (publicēts 2009.gada 3.novembrī laikrakstā "Druva").

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

14.08.2013