Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.178

Rīgā 1999.gada 18.maijā (prot. Nr.26 1.§)
Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta trešo daļu un
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 17.panta trešo daļu
(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā norādāma pārdošanas cena un mērvienības cena precēm, kas tiek piedāvātas patērētājam, kā arī kārtību, kādā norādāma cena pakalpojumiem;

1.2. preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas kārtību, kā arī paralēlās atspoguļošanas un konvertācijas prasību kontroles kārtību.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)

2. Šie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.392)

3. Cena norādāma tā, lai tā būtu nepārprotama, viegli identificējama un skaidri salasāma un lai patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci vai pakalpojumu tā attiecas. Cenu norāda rakstiski, izņemot gadījumu, kad patērētājs cenu var uzzināt citā vizuāli uztveramā veidā.

II. Preces cenas norādīšana

4. Piedāvājot patērētājiem preces, pārdevējs norāda gabalcenu jeb pārdošanas cenu (turpmāk — gabalcena) un noteiktas mērvienības cenu. Gabalcena ir cena par vienu preces vienību, nedalāmu preces daudzumu vai iepakojumu. Noteiktas mērvienības cena ir cena par vienu kilogramu, litru, metru, kvadrātmetru vai kubikmetru, vai citu preces daudzuma mērvienību saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Preces gabalcenā un noteiktas mērvienības cenā ietver pievienotās vērtības nodokli un visus citus nodokļus.

(Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.392)

5. Noteiktas mērvienības cenu norāda tām nepārtikas precēm, kas tiek pārdotas atbilstoši to tilpumam, masai, garumam vai virsmas laukumam, cenu attiecinot uz vienu tilpuma, masas, garuma vai virsmas laukuma mērvienību.

6. Ja prece tiek pārdota daudzumos, kas ir daudz lielāki vai daudz mazāki par vienu litru, metru, kilogramu vai kvadrātmetru, par mērvienību uzskata arī mērvienības daudzkārtni vai tās daļu, nodrošinot patērētājam skaidri saprotamu informāciju par mērvienību, uz kuru cena ir attiecināta.

7. Preces gabalcenu un noteiktas mērvienības cenu norāda uz preces, tās iepakojuma vai cenu zīmē, kuru novieto tā, lai tajā norādīto cenu nevar sajaukt ar citas preces cenu, kā arī patērētājam nepārprotamā veidā norāda preci, uz kuru cena attiecas.

(MK 19.06.2007. noteikumu Nr.392 redakcijā)

8. Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams cenu norādīt saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu, preces gabalcenu un noteiktas mērvienības cenu var norādīt cenrādī, uz speciāla ekrāna cenu norādīšanai vai citā vizuāli uztveramā veidā.

9. (Svītrots ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.392.)

10. Preces gabalcenu un noteiktas mērvienības cenu var nenorādīt:

10.1. precei, ko izmanto, sniedzot pakalpojumu, un kas ir pakalpojuma sastāvdaļa;

10.2. izsolēs un tirdzniecībā ar mākslas un antīkiem priekšmetiem.

11. Noteiktas mērvienības cenu nenorāda, ja tā ir identiska ar gabalcenu.

12. Noteiktas mērvienības cenu var nenorādīt:

12.1. dažādām precēm, ko pārdod vienā iepakojumā;

12.2. sabiedriskās ēdināšanas vietās piedāvātajiem ēdieniem un dzērieniem, izņemot alkoholiskos dzērienus (saskaņā ar šo noteikumu 13.2 punktu);

12.3. pārtikas precēm, ja to sagatavošanai nepieciešams pievienot sastāvdaļas (pienu, krējumu, olas vai citas sastāvdaļas), kuru cena nav uzskatāma par nenozīmīgu;

12.4. precēm, kuru svars nepārsniedz 10 gramu vai kuru tilpums nepārsniedz 10 mililitru;

12.5. precēm, kuras pārdod gabalos, saišķos vai podiņos un kurām nav precīzi noteikta masa, tai skaitā augļiem, augiem, dārzeņiem, smalkmaizītēm un kūkām;

12.6. citām precēm, kurām šāda norāde nav lietderīga vai tā varētu radīt pārpratumu.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)

12.1 Noteiktas mērvienības cenu var nenorādīt mazās tirdzniecības vietās, kurās nav iespējams nodrošināt noteiktas mērvienības cenas norādīšanu patērētājam viegli identificējamā un skaidri salasāmā veidā. Šis punkts neattiecas uz šo noteikumu 13.punktā minēto gadījumu un pašapkalpošanās tirdzniecības vietām.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)

12.2 Ja nav norādīta mērvienības cena saskaņā ar šo noteikumu 12.1 punktu, pārdevējs pēc patērētāja pieprasījuma sniedz mutisku informāciju.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)

13. Precēm, kuras nav iepakotas un kuru daudzumu mēra patērētāja klātbūtnē pēc pieprasījuma, norāda tikai noteiktas mērvienības cenu.

(Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.392)

13.1 Piedāvājot alkoholiskos dzērienus patēriņam uz vietas, norāda cenu par piedāvāto tilpumu viena veida mērvienībās – mililitros vai centilitros. Norādot cenu, burtu un ciparu augstums nedrīkst būt mazāks par 3 mm.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.332 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2010., sk. 24.punktu)

13.2 Tirdzniecības vietās, kurās piedāvā alkoholiskos dzērienus patēriņam uz vietas, tiem dzērieniem, kuru cena par piedāvāto tilpumu pārsniedz 70,00 euro, cenas norāda atsevišķā informatīvā materiālā, izņemot gadījumu, ja tiek piedāvāts iegādāties alkoholiskā dzēriena iepakojumu (pudeli). Informatīvo materiālu novieto patērētājam redzamā un pieejamā vietā.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.332 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.915)

13.3 Šo noteikumu 13.2 punktā minētajā informatīvajā materiālā cenu norāda:

13.3 1. par 50 mililitriem dzēriena, kurā alkohola saturs ir 25 vai vairāk;

13.3 2. par 200 mililitriem dzēriena, kurā alkohola saturs ir mazāks par 25.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.332 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2010., sk. 24.punktu)

14. Ja izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides, precēm un pakalpojumiem skaidri norāda sākotnējo cenu un cenu pēc tās pazemināšanas.

15. Lai iepakotām pārtikas precēm norādītu noteiktas mērvienības cenu, to aprēķina, gabalcenu dalot ar preces neto daudzumu. Ja pārtikas prece ir sagatavota mērcē, ūdenī, marinādē vai citā šķidrumā, kura vienīgā funkcija ir vides radīšana un kurš nenosaka patērētāja izvēli, noteiktas mērvienības cenu aprēķina, gabalcenu dalot ar preces neto daudzumu (neieskaitot mērces, ūdens, marinādes vai cita šķidruma daudzumu).

(Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.392)

16. (Svītrots ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.247)

17. (Svītrots ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.247)

18. Ja reklāmā norāda preces gabalcenu, norādāma arī preces noteiktas mērvienības cena, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar šo noteikumu prasībām noteiktas mērvienības cena attiecīgajai precei nav jānorāda.

III. Pakalpojumu cenas norādīšana

19. Piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

20. Pakalpojumu cenu norāda cenrādī vai citā vizuāli uztveramā veidā. Ja pakalpojuma galīgā cena nav zināma, norāda veidu, kādā cena tiek aprēķināta. Cenrādim jābūt brīvi pieejamam.

IV. Uzraudzība

21. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

21.1 Šo noteikumu ievērošanu attiecībā uz paralēlās atspoguļošanas un konvertācijas prasību uzraudzību kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbaudes var veikt sadarbībā ar patērētāju tiesību aizsardzības biedrībām, kuras minētas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 22. un 23.pantā.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)

22. Par šo noteikumu pārkāpumiem iestājas likumā noteiktā atbildība.

IV1. Preču un pakalpojumu cenu norādīšana euro un latos paralēlās atspoguļošanas periodā

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

22.1 (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

22.2 (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

22.3 (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

22.4 (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

22.5 (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

22.6 (Zaudējis spēku ar 01.07.2014.; sk. 25.punktu)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 06.04.2010. noteikumu Nr.332 redakcijā)

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

24. Šo noteikumu 13.1, 13.2 un 13.3 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.maijā.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.332 redakcijā)

25. Šo noteikumu IV1 nodaļa ir spēkā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.247 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 19.06.2007. noteikumu Nr.392 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra Direktīvas 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas.

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis
01.07.2014