Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 28. marta noteikumus Nr. 127 "Noteikumi par 2000.gadā veicamajiem maksājumiem par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts kapitāla izmantošanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 157

Rīgā 1999.gada 27.aprīlī (prot. Nr. 23, 34.§)

Noteikumi par 1999.gadā veicamajiem maksājumiem par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts kapitāla izmantošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 1999.gadā uzņēmumi veic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmējsabiedrības iemaksā valstij piekritīgās dividendes (turpmāk - maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu), lai nodrošinātu likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 2.pielikumā noteikto valsts pamatbudžeta ieņēmumu, kā arī likuma "Par valsts uzņēmumu" 23.panta un likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" 32.panta izpildi.

2. Maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu veic par iepriekšējo pārskata gadu.

3. Maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu veic:

3.1. uzņēmumi, kas uz pārskata gada pēdējo dienu bija valsts uzņēmumi;

3.2. privatizējamie valsts uzņēmumi, ja līdz pārskata gada pēdējai dienai nebija stājies spēkā ar privatizāciju veicošo institūciju noslēgtais līgums par attiecīgā uzņēmuma privatizāciju;

3.3. uzņēmējsabiedrības, kurās visas kapitāla daļas (akcijas) vai daļa no tām uz gada pārskata apstiprināšanas dienu pieder valstij.

4. Maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu iemaksā valsts pamatbudžetā 10 dienu laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Minēto maksājumu samaksas termiņš netiek pagarināts.

5. Maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu veic šādā apmērā:

5.1. valsts uzņēmumi un privatizējamie valsts uzņēmumi - 15 procentu apmērā no peļņas, kas paliek attiecīgo uzņēmumu rīcībā pēc nodokļu samaksas;

5.2. valsts uzņēmējsabiedrības un privatizējamās valsts uzņēmējsabiedrības - dividendēs sadalāmās peļņas apmērā;

5.3. pārējās uzņēmējsabiedrības, kurās ir valsts kapitāla daļa, - dalībnieku vai akcionāru kopsapulces noteikto dividenžu apmērā atbilstoši valstij piederošo kapitāla daļu (akciju) skaitam.

6. Maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu iemaksā valsts pamatbudžetā, ja valsts kapitāla daļas turētājs ir:

6.1. valsts institūcija, kuru Ministru kabinets ir iecēlis par valsts kapitāla daļas turētāju, ja kapitāla daļu uzņēmējsabiedrībā ir ieguldījusi valsts;

6.2. Privatizācijas aģentūra, ja valsts kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā:

6.2.1. ir izveidojusies privatizācijas procesā vai privatizācijas rezultātā;

6.2.2. ir nodota privatizācijai;

6.2.3. ir izveidojusies, kapitalizējot valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus;

6.3. valsts uzņēmējsabiedrība, privatizējamā valsts uzņēmējsabiedrība vai uzņēmējsabiedrība, kurai nodota pārvaldīšanā (nevis ieguldīta) valsts kapitāla daļa citā uzņēmējsabiedrībā.

7. Valsts pilnvarnieks nodrošina šo noteikumu izpildi savu pilnvaru ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Ja maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu netiek veikti noteiktajā termiņā un apmērā, nokavēto maksājumu summu palielina atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma laikposmā.

9. Valsts ieņēmumu dienests uzskaita un kontrolē valsts pamatbudžetā veicamos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu. Ja minētie maksājumi netiek veikti noteiktajā termiņā un apmērā, Valsts ieņēmumu dienests piedzen tos likumā paredzētajā bezstrīda kārtībā.

10. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā iesnieguši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, veic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu 10 dienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.  

Ministru prezidents V.Krištopans  

Finansu ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai
ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

01.05.1999