Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.01.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Jēkabpilī 2011.gada 6.janvārī
Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Jēkabpils vēstures muzejs” maksas pakalpojumi
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
06.01.2011. lēmumu Nr.1 (prot. Nr.1, 2.§)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Jēkabpils vēstures muzejs” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
06.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.1
Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Jēkabpils vēstures muzejs” maksas pakalpojumi

(Pielikums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.29; 17.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena (Ls bez PVN):

I. Muzeja krājuma izmantošana

1.Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana:  
1.1

skolēniem, studentiem, pensionāriem

viena vienība

0,20
1.2.

pieaugušajiem

viena vienība

0,50
2.Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu kopēšana

viena vienība

0,20
3.Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu pārfotografēšana

par vienu vienību stundā

1,00
4.Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu filmēšana

par vienu vienību stundā

1,00
5.Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu skenēšana (tikai zinātniskās pētniecības nolūkā)

viena vienība

1,00
6.Krājuma materiālu atlase tēmai

viena vienība

1,00
7.Krājuma priekšmetu deponēšana

par vienu vienību dienā

1,00
7.1.par katru deponētā priekšmeta atgriešanas nokavēto dienu papildus

par vienu vienību dienā

1,50
8.Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana visiem muzeja apmeklētājiem, kuriem materiāli nepieciešami zinātniski pētnieciskajam darbam, izņemot kopēšanu, pārfotografēšanu, filmēšanu, skenēšanu bezmaksas

II. Muzeja apmeklējums

9.Ieejas biļete Brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta":  
9.1.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

vienai personai

0,60
9.2.

pieaugušajiem

vienai personai

0,80
10.Ieejas biļete Krustpils pilī (pils un pagrabs):  
10.1.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

vienai personai

0,60
10.2.

pieaugušajiem

vienai personai

0,80
11.Ieejas biļete Krustpils pils vārtu tornī:  
11.1

skolēniem, studentiem, pensionāriem

vienai personai

0,50
11.2

pieaugušajiem

vienai personai

0,60
12.Ieejas biļete Krustpils pilī (pils un pagrabs) un Krustpils pils vārtu tornī:  
12.1.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

vienai personai

1,00
12.2.

pieaugušajiem

vienai personai

1,20
13.Ieejas biļete izstādei Krustpils pilī:  
13.1.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

vienai personai

0,10
13.2.

pieaugušajiem

vienai personai

0,20
14.Muzeja apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnunamu (patversmes) audzēkņiem, invalīdiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Starptautiskās muzeja padomes (ICOM) biedriem, skolēnus pavadošajiem pedagogiem bezmaksas
15.Ekskursijas vadītāja pakalpojumi:  
15.1.Krustpils pilī, Krustpils pils vārtu tornī un Brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta"

vienas grupas (sākot no 10 cilvēkiem) vadīšana

5,00
15.2.Jēkabpils pilsētā

vienas grupas (sākot no 10 cilvēkiem) vadīšana

15,00

III. Muzeja izglītojošās programmas muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”

22.“Amatnieku darbi Sēļu sētā”
22.1

– skolniekiem

vienai personai

1,20
22.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

2,00
23.“Senās spēles Sēļu sētā”
23.1.

– skolniekiem

vienai personai

1,00
23.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

1,20
24.“Precības Sēļu sētā”

personu skaits

24.1

personu skaits līdz 20

25,00
24.2.

personu skaits no 20–40

30,00
24.3.

personu skaits no 40–50

35,00
24.4.

personu skaits no 50–70

40,00
24.5.

personu skaits virs 70

50,00
25.“Kad medus kūst uz mēles”:
25.1.

– skolniekiem

vienai personai

2,00
25.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

no 2,50
26.“Sēļu māte sieru sēja”
26.1.

– skolniekiem

vienai personai

2,00
26.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

no 2,50.
27.“Krustabas Sēļu sētā”

personu skaits

27.1.

personu skaits līdz 20

25,00
27.2.

personu skaits no 20–40

30,00
27.3.

personu skaits no 40–50

35,00
27.4.

personu skaits no 50–70

40,00
27.5.

personu skaits virs 70

50,00

IV. Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī

28.“Gaisma pašu rokām”
28.1.

– skolniekiem

vienai personai

1,00
28.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

1,20
29.“Alvas rota man ir dota”
29.1.

– skolniekiem

vienai personai

1,00
29.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

1,20
30.“Vecmāmiņas papīra leļļu darbnīca”
30.1.

– skolniekiem

vienai personai

1,00
30.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

1,20
31.“Nakts krustpasakas Krustpils pilī”
31.1.

– skolniekiem

vienai personai

2,50
31.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

3,00
32.“Siera stāsts”
32.1.

– skolniekiem

vienai personai

no 2,50
32.2.

– pieaugušajiem

vienai personai

no 3,50
33.“Baronu Korfu kāzu tradīcijas”

personu skaits

33.1.

personu skaits līdz 20

25,00
33.2.

personu skaits no 20–40

30,00
33.3.

personu skaits no 40–50

35,00
33.4.

personu skaits no 50–70

40,00
33.5.

personu skaits virs 70

50,00
34.“Ziemassvētku pasaka pilī”

vienai personai

3,00
35.“Bērnu godi Korfu pilī”

vienai personai

no 3,00

V. Telpu un aprīkojuma noma

36.Telpu īre pasākumiem Krustpils pilī:

36.1.

– Marmora zāle

Viena stunda

15,00
36.2.

– Pārējās pils telpas

Viena stunda

10,00
37.Telpu īre pasākumiem Sēļu sētā

Viena stunda

10,00
38.Tehniskā aprīkojuma noma

Viena stunda

10,00
39.Tirdzniecība ar suvenīriem muzeja teritorijā un pasākumos

Viena vienība

30% no suvenīra cenas
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
31.01.2013