Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

Jēkabpilī 2011.gada 24.novembrī

Grozījumi 2011.gada 6.janvāra Jēkabpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem"

 Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 24.11.2011. lēmumu Nr.505 (prot. Nr.26, 20.§)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt 2011.gada 6.janvāra Jēkabpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus pēc punkta "21." ar 21.1punktu šādā redakcijā:

21.1

Gida pakalpojumi ekskursiju grupām

Vienas grupas līdz 10 cilvēkiem vadīšana

5,00

2. Saistošo noteikumu 36.punktu izteikt šādā redakcijā:

36.

Telpu īre pasākumiem Krustpils pilī:

   

36.1.

- Marmora zāle

Viena stunda

15,00

36.2.

- Pārējās pils telpas

Viena stunda

10,00

3. Saistošo noteikumu 37.punktu izteikt šādā redakcijā:

37.

Telpu īre pasākumiem Sēļu sētā

Viena stunda

10,00

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 39.punktu šādā redakcijā:

39.

Uzcenojums suvenīru tirdzniecībai

Viena vienība

30%

5. Aizstāt saistošo noteikumu III un IV nodaļā vārdus "Muzejpedagoģiskās programmas" ar vārdiem "Muzeja izglītojošās programmas".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsSaistošo noteikumu Nr.29 "Grozījumi 2011.gada 6.janvāra Jēkabpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošo noteikumu grozījumiem nepieciešams nodrošināt muzeja apmeklētāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu, paredzot grozījumus Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumu likmēs.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu. Saistošo noteikumu grozījumi precizē noteikumu tekstu, paredz jaunus maksas pakalpojumus un precizē atsevišķu maksas pakalpojumu likmes.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

07.01.2012