Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.08.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.827

Rīgā 2009.gada 9.decembrī (prot. Nr.87 60.§)
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu nodot privatizācijai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" (reģ. Nr.50003298751) (turpmāk – valsts kapitālsabiedrība) 416 520 kapitāla daļas.

2. Zemkopības ministrijai likumā noteiktajā kārtībā nodot un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārņemt savā turējumā šā rīkojuma 1.punktā minētās kapitāla daļas, sastādīt atbilstošu nodošanas un pieņemšanas aktu.

3. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto un sesto daļu noteikt šādus privatizācijas nosacījumus:

3.1. pircējs, norēķinoties par valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļām, 100 procentu apmērā maksā latos;

3.2. valsts kapitālsabiedrības darbiniekiem un izpildinstitūcijas locekļiem privatizēt 20 procentu valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu;

3.3. 80 procentu valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu tiek pārdotas vienam pircējam;

3.4. šā rīkojuma 3.3.apakšpunktā minētajam kapitāla daļu pircējam nodrošināt, ka piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas:

3.4.1. tiek saglabāts valsts kapitālsabiedrības darbības profils – produktu testēšana un sertificēšana tajās jomās, kurās valsts kapitālsabiedrība ir akreditēta līdz šā rīkojuma spēkā stāšanās dienai, – un kapitālsabiedrības statūtos noteiktie komercdarbības veidi;

3.4.2. netiek paaugstināts mēslošanas līdzekļu, rotaļlietu un tabakas izstrādājumu testēšanas pakalpojumu izcenojums, ko valsts kapitālsabiedrība ir apstiprinājusi līdz šā rīkojuma spēkā stāšanās dienai;

3.5. atbilstoši šā rīkojuma 3.2.apakšpunktam valsts kapitālsabiedrības darbinieku un izpildinstitūcijas locekļu neprivatizētās kapitāla daļas privatizēt, pārdodot tās kapitālsabiedrības dalībniekiem saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju".

(Grozīts ar MK 30.08.2011. rīkojumu Nr.410)

4. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto daļu un 23.panta pirmās daļas 11.punktu valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot valsts kapitālsabiedrības 416 520 kapitāla daļas, nosakot, ka no 41 652 kapitāla daļu pārdošanas iegūtie līdzekļi (atskaitot izdevumus pārdošanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 11.panta pirmo daļu) ieskaitāmi valsts pensiju speciālajā budžetā.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Ekonomikas ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
30.08.2011