Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.01.2002. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.383

Rīgā 1996.gada 18.septembrī (prot. nr. 46 16.§)
Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālu

1. Nodot valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" uz Finansu ministrijas vārda reģistrētā nekustamā īpašuma objektus (pielikums) un iekļaut tos minētās akciju sabiedrības pamatkapitālā.

2. (Svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)

3. Finansu ministrijai:

3.1. nodot šī rīkojuma pielikumā minētos nekustamā īpašuma objektus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra";

3.2. sagatavot un līdz 1996.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar minēto nekustamā īpašuma objektu nodošanu.

4. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" šī rīkojuma pielikumā minētos nekustamā īpašuma objektus noteiktā kārtībā reģistrēt zemesgrāmatā uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" vārda.

5. Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā nekustamos īpašumus Rīgā, Gaiziņa ielā 2 (zemes kadastra Nr. 0100 004 0018), Rīgā, Spīķeru ielā 1 (zemes kadastra Nr. 0100 004 0017), un Rīgā, Vaļņu ielā 23 (zemes kadastra Nr. 0100 002 0021).

(MK 14.01.2002. rīkojuma Nr.13 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss
Pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 18.septembra rīkojumam Nr. 383
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā iekļaujamie nekustamā īpašuma objekti

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62; MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322; MK 04.10.2000. rīkojumu Nr.492; MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.13)

Nr.
p.k.
AdreseVērtība
(tūkst. latu)
Zemes kadastra Nr.
1234
1.Rīgā, Aspazijas bulvārī 32229,2330100 005 0074
2.Rīgā, Audēju ielā 732,2590100 003 0120
3.(svītrots ar MK 04.10.2000. rīkojumu Nr.492)
4.Rīgā, K.Barona ielā 54/58180,8230100 029 0117
5.Rīgā, K.Barona ielā 99249,5990100 027 0054
6.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
7.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
8.Rīgā, Brīvības ielā 23035,9760100 089 0372
9.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
10.Rīgā, Doma laukumā 6171,2500100 008 0034
11.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
12.(svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.13)
13.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
14.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
15.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
16.(svītrots ar MK 04.10.2000. rīkojumu Nr.492)
17.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
18.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
19.(svītrots ar MK 04.10.2000. rīkojumu Nr.492)
20.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
21.Rīgā, Maskavas ielā 4 (4/64)50,6190100 004 0064
22.Rīgā, Maskavas ielā 4 (4/67)48,7470100 004 0067
23.Rīgā, Meistaru ielā 10/12313,9370100 006 0102
24.(svītrots ar MK 04.10.2000. rīkojumu Nr.492)
25.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
26.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
27.Rīgā, Pūpolu ielā 1473,2880100 004 0073
28.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
29.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
30.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
31.(svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.13)
32.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
33.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
34.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
35.Rīgā, Vaļņu ielā 953,1100100 006 0094
36.(svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.13)
37.Rīgā, Vaļņu ielā 4723,5560100 003 0158
38.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
39.(svītrots ar MK 17.02.1998. rīkojumu Nr.62)
40.Rīgā, Vienības gatvē 13154,8280100 054 0024
41.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
42.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
43.(svītrots ar MK 07.07.1999. rīkojumu Nr.322)
Finansu ministrs A.G.Kreituss
14.01.2002