Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.06.2001. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.62

Rīgā 1998.gada 17.februārī (prot. Nr.7 6.§)
Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 7.maija noteikumu nr.164 "Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" statūti" 25.punktu:

1.1. samazināt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā iekļauto valsts nekustamā īpašuma objektu vērtību par 642884 latiem;

1.2. palielināt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālu ar naudas līdzekļiem 110468 latu apmērā.

2. Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 18.septembra rīkojumā nr.383 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 159.nr.) šādus grozījumus:

2.1. svītrot 2.punktu;

2.2. svītrot pielikuma 6., 9., 13., 14., 15., 17., 18., 26., 29. un 39.punktu un vārdus "Kopā 3645,46".

3. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā šī rīkojuma pielikumā minētos nekustamā īpašuma objektus.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Sausnītis
Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 17.februāra rīkojumam nr.62
Zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā ierakstāmie nekustamā īpašuma objekti

(Pielikums grozīts ar MK 08.07.1998. rīkojumu Nr.355; MK 27.06.2001. rīkojumu Nr.323)

Nr.p.k.

Adrese

Zemes kadastra nr.

1.

Rīga, Bergmaņ a iela 5

0100 094 0249

2.

Rīga, Bruņinieku iela 29/31

0100 028 0076

3.

Rīga, Bruņinieku iela 33

0100 028 0077

4.

(svītrots ar MK 08.07.1998. rīkojumu Nr.355)

5.

Rīga, Ķēniņu iela 4

0100 006 0101

6.

(svītrots ar MK 27.06.2001. rīkojumu Nr.323)

7.

Rīga, Mazā Nometņu iela 27

0100 057 0042

8.

Rīga, Skārņu iela 8

0100 002 0081

9.

Rīga, Vecpilsētas iela 8a

0100 003 0133

Finansu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Sausnītis
27.06.2001