Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.12.2010. - 01.06.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 708 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.65

Rīgā 2009.gada 27.janvārī (prot. Nr.7 35.§)
Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu25.panta otro un ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu ierēdņu (turpmāk – muitas ierēdņi) un Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu (turpmāk – finanšu policijas ierēdņi) dienesta pakāpes un to piešķiršanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtību.

II. Muitas ierēdņu dienesta pakāpes un to piešķiršanas kārtība, stājoties amatā

2. Muitas ierēdņu dienesta pakāpes ir šādas:

2.1. muitas ģenerālis;

2.2. muitas pulkvedis;

2.3. muitas pulkvežleitnants;

2.4. muitas majors;

2.5. muitas kapteinis;

2.6. muitas virsleitnants;

2.7. muitas leitnants;

2.8. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188);

2.9. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188);

2.10. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188);

2.11. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188).

3. Muitas ierēdņu amatiem atbilst šādas augstākās dienesta pakāpes:

3.1. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes muitas kontroles punktu daļas vecākais muitas uzraugs – muitas virsleitnants;

3.2. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes muitas eksperts, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes vecākais speciālists, muitas eksperts – muitas kapteinis;

3.3. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes galvenais speciālists, galvenais jurists, vecākais muitas eksperts, muitas kontroles punktu daļas muitas maiņas vadītājs, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks, sektora vadītājs, kontaktpunkta vadītājs, galvenais speciālists, vecākais muitas eksperts, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas auditu pārvaldes vecākais muitas eksperts, galvenais jurists – muitas majors;

3.4. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, specializētais atašejs muitas jautājumos, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas auditu pārvaldes nodaļas vadītājs – muitas pulkvežleitnants;

3.5. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora vietnieks, daļas vadītājs, Muitas laboratorijas vadītājs, muitas virsuzraugs, muitas virsuzrauga vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes direktora vietnieks, daļas vadītājs, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas auditu pārvaldes direktora vietnieks, daļas vadītājs – muitas pulkvedis;

3.6. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktors, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes direktors, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas auditu pārvaldes direktors – muitas ģenerālis.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1188 redakcijā)

4. Stājoties amatā, kuram atbilst šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā noteiktā augstākā dienesta pakāpe, muitas ierēdnim, kuram iepriekš nav bijusi piešķirta dienesta pakāpe vai piešķirta zemāka dienesta pakāpe, piešķir muitas leitnanta dienesta pakāpi.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1188 redakcijā)

5. Stājoties amatā, kuram atbilst šo noteikumu 3.5.apakšpunktā noteiktā augstākā dienesta pakāpe, muitas ierēdnim, kuram iepriekš nav bijusi piešķirta dienesta pakāpe vai piešķirta zemāka dienesta pakāpe, piešķir muitas kapteiņa dienesta pakāpi.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1188 redakcijā)

6. Stājoties amatā, kuram atbilst šo noteikumu 3.6.apakšpunktā noteiktā augstākā dienesta pakāpe, muitas ierēdnim piešķir muitas pulkveža dienesta pakāpi.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)

III. Finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpes un to piešķiršanas kārtība, stājoties amatā

7. Finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpes ir šādas:

7.1. finanšu policijas ģenerālis;

7.2. finanšu policijas pulkvedis;

7.3. finanšu policijas pulkvežleitnants;

7.4. finanšu policijas majors;

7.5. finanšu policijas kapteinis;

7.6. finanšu policijas virsleitnants;

7.7. finanšu policijas leitnants.

8. Finanšu policijas ierēdņu amatiem atbilst šādas augstākās dienesta pakāpes:

8.1. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes jaunākais izmeklētājs – finanšu policijas virsleitnants;

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājs, vecākais speciālists – finanšu policijas kapteinis;

8.3. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks, galvenais speciālists, vecākais izmeklētājs – finanšu policijas majors;

8.4. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes daļas vadītāja vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes nodaļas vadītājs – finanšu policijas pulkvežleitnants;

8.5. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktora vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes daļas vadītājs – finanšu policijas pulkvedis;

8.6. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktors – finanšu policijas ģenerālis.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)

9. Stājoties amatā, kuram atbilst šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5.apakšpunktā noteiktā augstākā dienesta pakāpe, finanšu policijas ierēdnim, kuram iepriekš nav bijusi piešķirta dienesta pakāpe vai piešķirta zemāka dienesta pakāpe, piešķir finanšu policijas leitnanta dienesta pakāpi.

10. Stājoties amatā, kuram atbilst šo noteikumu 8.6.apakšpunktā noteiktā augstākā dienesta pakāpe, finanšu policijas ierēdnim piešķir finanšu policijas pulkveža dienesta pakāpi.

IV. Dienesta pakāpes piešķiršanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtība

11. Ja pretendentam, kurš iecelts muitas ierēdņa vai finanšu policijas ierēdņa amatā, noteikts pārbaudes laiks, dienesta pakāpi piešķir pēc noteiktā pārbaudes laika. Pārbaudes laiku ieskaita izdienā, kas nepieciešama kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai.

12. Muitas ierēdņiem vai finanšu policijas ierēdņiem dienesta pakāpes piešķir, pazemina un atņem, ievērojot dienesta pakāpju secību un šo noteikumu 3. vai 8.punktu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta atestācijas komisijas atzinumu.

13. Kārtējo dienesta pakāpi muitas ierēdņiem piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

14. Kārtējo dienesta pakāpi finanšu policijas ierēdņiem piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

15. Muitas ierēdņiem vai finanšu policijas ierēdņiem dienesta pakāpes (izņemot muitas ģenerāļa un finanšu policijas ģenerāļa dienesta pakāpi) piešķir, pazemina un atņem Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

16. Muitas ģenerāļa un finanšu policijas ģenerāļa dienesta pakāpi pēc divu gadu izdienas muitas pulkveža vai finanšu policijas pulkveža pakāpē piešķir Ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma.

17. Muitas ģenerāļa un finanšu policijas ģenerāļa dienesta pakāpi pazemina un atņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma.

18. Ja persona pārnāk darbā muitas iestādē vai finanšu policijā no citas institūcijas, kur amatpersonai piešķirta dienesta pakāpe, kas atbilst ieņemamajam amatam atbilstošajai augstākajai dienesta pakāpei, vai par to augstāka dienesta pakāpe, personai saglabā iepriekš piešķirto dienesta pakāpi.

19. Ja ierēdnis vai darbinieks pārnāk darbā muitas iestādē vai finanšu policijā no Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības, kur viņam nebija piešķirta dienesta pakāpe, Valsts ieņēmumu dienestā nostrādāto laiku ieskaita izdienā, kas nepieciešama kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai, un dienesta pakāpi piešķir atbilstoši šo noteikumu 3. vai 8.punktam un 1. vai 2.pielikumam.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1188 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 19.punktu nepiemēro, ja Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni vai darbinieku, kuram iepriekš nebija piešķirta dienesta pakāpe, ieceļ vai pārceļ šo noteikumu 3.6. vai 8.6.apakšpunktā minētajos amatos.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1188 redakcijā)

20. Ja muitas ierēdnis vai finanšu policijas ierēdnis izbeidz valsts civildienesta attiecības pēc paša vēlēšanās, bet vēlāk valsts civildienesta attiecības atsāk muitas ierēdņa vai finanšu policijas ierēdņa amatā, muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim saglabā iepriekš piešķirto dienesta pakāpi, ja tā atbilst ieņemamajam amatam atbilstošajai augstākajai dienesta pakāpei vai ir augstāka par to. Muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim iz­dienā, kas nepieciešama kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai, ieskaita laik­posmu līdz civildienesta attiecību izbeigšanai muitas iestādē vai finanšu policijā.

21. Ja muitas ierēdni vai finanšu policijas ierēdni pārceļ amatā, kuram saskaņā ar šo noteikumu 3. vai 8.punktu atbilst zemāka augstākā dienesta pakāpe nekā amatam, kuru muitas ierēdnis vai finanšu policijas ierēdnis pildījis pirms tam, muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim saglabā iepriekšējo dienesta pakāpi.

22. Ja pret muitas ierēdni vai finanšu policijas ierēdni ir ierosināta disciplinārlieta, dienesta pakāpes piešķiršanu atliek uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai disciplinārlietā.

23. Ja muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim ir piemērots disciplinārsods, dienesta pakāpes piešķiršanu atliek uz laiku, līdz muitas ierēdnis vai finanšu policijas ierēdnis atzīstams par disciplināri nesodītu. Disciplinārsoda darbības laiku neieskaita laikā, kas nepieciešams kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai.

24. Dienesta pakāpi pazemina, ja muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim piemērots Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 11.panta 3.punktā paredzētais disciplinārsods un muitas ierēdnis vai finanšu policijas ierēdnis tiek pazemināts amatā, kuram saskaņā ar šo noteikumu 3. vai 8.punktu atbilst zemāka augstākā dienesta pakāpe nekā muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim piešķirtā dienesta pakāpe.

25. Muitas ierēdnim vai finanšu policijas ierēdnim piešķirto dienesta pakāpi atņem, ja viņam piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata – vai ar muitas ierēdni vai finanšu policijas ierēdni ir izbeigtas civildienesta attiecības sakarā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā.

V. Noslēguma jautājums

26. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim, kurš ieņem ierēdņa amatu muitas iestādē vai finanšu policijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuram ir piešķirta dienesta pakāpe, kas augstāka par šo noteikumu 3. vai 8.punktā amatam noteikto augstāko dienesta pakāpi, saglabā iepriekš piešķirto dienesta pakāpi.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.65
Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu ierēdņu kārtējo dienesta pakāpju piešķiršanas termiņi

(Pielikums grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)

Nr.p.k.

Dienesta pakāpe

Kārtējā pakāpe

Kārtējās pakāpes piešķiršanas termiņš

1.

Muitas pulkvedis

muitas ģenerālis

pēc divu gadu izdienas muitas pulkveža pakāpē

2.

Muitas pulkvežleitnants

muitas pulkvedis

pēc piecu gadu izdienas muitas pulkvežleitnanta dienesta pakāpē

3.

Muitas majors

muitas pulkvežleitnants

pēc piecu gadu izdienas muitas majora dienesta pakāpē

4.

Muitas kapteinis

muitas majors

pēc triju gadu izdienas muitas kapteiņa dienesta pakāpē

5.

Muitas virsleitnants

muitas kapteinis

pēc triju gadu izdienas muitas virsleitnanta dienesta pakāpē

6.

Muitas leitnants

muitas virsleitnants

pēc divu gadu izdienas muitas leitnanta dienesta pakāpē

7.

(Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)

8.

(Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)

9.

(Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)

10.

(Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1188)
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.65
Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu kārtējo dienesta pakāpju piešķiršanas termiņi

Nr.p.k.

Dienesta pakāpe

Kārtējā dienesta pakāpe

Kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanas termiņš

1.

Finanšu policijas pulkvedis

finanšu policijas ģenerālis

pēc divu gadu izdienas finanšu policijas pulkveža pakāpē

2.

Finanšu policijas pulkvežleitnants

finanšu policijas pulkvedis

pēc piecu gadu izdienas finanšu policijas pulkvežleitnanta dienesta pakāpē

3.

Finanšu policijas majors

finanšu policijas pulkvežleitnants

pēc piecu gadu izdienas finanšu policijas majora dienesta pakāpē

4.

Finanšu policijas kapteinis

finanšu policijas majors

pēc triju gadu izdienas finanšu policijas kapteiņa dienesta pakāpē

5.

Finanšu policijas virsleitnants

finanšu policijas kapteinis

pēc triju gadu izdienas finanšu policijas virsleitnanta dienesta pakāpē

6.

Finanšu policijas leitnants

finanšu policijas virsleitnants

pēc divu gadu izdienas finanšu policijas leitnanta dienesta pakāpē

Finanšu ministrs A.Slakteris
31.12.2010