Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumus Nr. 65 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.122

Rīgā 2007.gada 13.februārī (prot. Nr.12 43.§)
Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 25.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpju nosaukumus, kā arī to piešķiršanas un atņemšanas kārtību.

2. Finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpes ir šādas:

2.1. finanšu policijas ģenerālis;

2.2. finanšu policijas pulkvedis;

2.3. finanšu policijas pulkvežleitnants;

2.4. finanšu policijas majors;

2.5. finanšu policijas kapteinis;

2.6. finanšu policijas virsleitnants;

2.7. finanšu policijas leitnants.

3. Finanšu policijas ierēdņiem piešķir šādas dienesta pakāpes:

3.1. finanšu policijas leitnants - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes jaunākajam izmeklētājam, ja iegūta atbilstoša pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība;

3.2. finanšu policijas virsleitnants - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājam, vecākajam inspektoram, vecākajam speciālistam, ja iegūta atbilstoša pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība;

3.3. finanšu policijas kapteinis - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes nodaļas priekšnieka vietniekam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes sektora vadītājam, vecākajam izmeklētājam, galvenajam inspektoram, galvenajam speciālistam, ja iegūta atbilstoša pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība;

3.4. finanšu policijas majors - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes daļas priekšnieka vietniekam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes nodaļas priekšniekam, ja iegūta atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

3.5. finanšu policijas pulkvežleitnants - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes daļas priekšniekam, ja iegūta atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

3.6. finanšu policijas pulkvedis - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktoram, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniekam, ja iegūta atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

3.7. finanšu policijas ģenerālis - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktoram, ja iegūta atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

4. Pretendentiem uz ierēdņa amatu finanšu policijā dienesta pakāpes piešķir pēc noteiktā pārbaudes laika. Pārbaudes laiku ieskaita izdienā, kas nepieciešama kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai.

5. Finanšu policijas ierēdņiem dienesta pakāpes piešķir, ievērojot dienesta pakāpju secību un izdienu iepriekšējā dienesta pakāpē, ņemot vērā atestācijas komisijas atzinumu.

6. Kārtējo dienesta pakāpi finanšu policijas ierēdņiem piešķir saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (pielikums).

7. Finanšu policijas ierēdņiem dienesta pakāpes, izņemot finanšu policijas ģenerāļa dienesta pakāpi, piešķir vai atņem Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

8. Finanšu policijas ģenerāļa dienesta pakāpi piešķir Ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma.

9. Ja persona pārnāk darbā finanšu policijā no citas institūcijas, kur amatpersonai ir piešķirta dienesta pakāpe, kas ir zemāka par finanšu policijā ieņemamajam amatam atbilstošo dienesta pakāpi, to pielīdzina atbilstoši šo noteikumu 3.punktā finanšu policijas amatam noteiktajai dienesta pakāpei.

10. Ja persona pārnāk darbā finanšu policijā no citas institūcijas, kur amatpersonai ir piešķirta dienesta pakāpe, kas ir augstāka par finanšu policijā ieņemamajam amatam atbilstošo dienesta pakāpi, saglabā iepriekš piešķirto dienesta pakāpi.

11. Ja finanšu policijas ierēdnis izbeidz valsts civildienesta attiecības pēc paša vēlēšanās, bet vēlāk atsāk civildienesta attiecības finanšu policijā, saglabā iepriekš piešķirto pakāpi, ja tā ir augstāka par ieņemamajam amatam atbilstošo dienesta pakāpi.

12. Ja finanšu policijas ierēdnim ir spēkā disciplinārsods, kārtējo dienesta pakāpi viņam nepiešķir.

13. Finanšu policijas ierēdnim piešķirto dienesta pakāpi atņem, ja viņam tiek piemērots disciplinārsods - atbrīvošana no amata.

14. Finanšu policijas ierēdnim, kurš ieņem ierēdņa amatu finanšu policijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuram iepriekš ir piešķirta augstāka speciālā dienesta pakāpe par šo noteikumu 3.punktā amatam noteikto, saglabā iepriekš piešķirto dienesta pakāpi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.122
Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu kārtējo dienesta pakāpju piešķiršanas termiņi

Nr.p.k.

Ieņemamais amats Valsts ieņēmumu dienestā

Dienesta pakāpe, stājoties amatā

Kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanas termiņš

1.

Finanšu policijas pārvaldes direktors

finanšu policijas pulkvedis

finanšu policijas ģenerālis - pēc divu gadu izdienas finanšu policijas pulkveža pakāpē

2.

Finanšu policijas pārvaldes direktora vietnieks

finanšu policijas pulkvedis

-

3.

Finanšu policijas pārvaldes daļas priekšnieks

finanšu policijas pulkvežleitnants

finanšu policijas pulkvedis - pēc piecu gadu izdienas finanšu policijas pulkvežleitnanta dienesta pakāpē

4.

Finanšu policijas pārvaldes daļas priekšnieka vietnieks

finanšu policijas majors

finanšu policijas pulkvežleitnants - pēc piecu gadu izdienas finanšu policijas majora dienesta pakāpē

5.

Finanšu policijas pārvaldes nodaļas priekšnieks

finanšu policijas majors

finanšu policijas pulkvežleitnants - pēc piecu gadu izdienas finanšu policijas majora dienesta pakāpē

6.

Finanšu policijas pārvaldes nodaļas priekšnieka vietnieks

finanšu policijas kapteinis

finanšu policijas majors - pēc četru gadu izdienas finanšu policijas kapteiņa dienesta pakāpē

7.

Finanšu policijas pārvaldes sektora vadītājs, vecākais izmeklētājs, galvenais inspektors, galvenais speciālists

finanšu policijas kapteinis

finanšu policijas majors - pēc četru gadu izdienas finanšu policijas kapteiņa dienesta pakāpē

8.

Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājs, vecākais inspektors, vecākais speciālists

finanšu policijas virsleitnants

finanšu policijas kapteinis - pēc trīs gadu izdienas finanšu policijas virsleitnanta dienesta pakāpē

9.

Finanšu policijas pārvaldes jaunākais izmeklētājs

finanšu policijas leitnants

finanšu policijas virsleitnants - pēc trīs gadu izdienas finanšu policijas leitnanta dienesta pakāpē

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
17.02.2007