Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Liepājā 2006.gada 12.oktobrī

Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu teritorijai Slimnīcas ielā 34/38 saistošās daļas apstiprināšanu

Apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2006.gada 12.oktobra lēmumu Nr.514

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, likuma Par pašvaldībām 43.pantu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 44. un 45.punktu

 

1. Apstiprināt pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu teritorijai Slimnīcas ielā 34/38, Liepājā, saistošo daļu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Kurzemes vārds", un tie stājas spēkā to publicēšanas dienā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Ar Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.23 apstiprināto pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu saistošo daļu varat iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē Rožu ielā 6, Liepājā, darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

31.10.2006