Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.07.2013. - 31.12.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2017. gada 12. oktobra likumu: Sociālā uzņēmuma likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām

1.pants. Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 21.pantu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvotas šādas invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrības (turpmāk — kapitālsabiedrības):

1) (izslēgts ar 06.06.2013. likumu);

2) (izslēgts ar 06.06.2013. likumu);

3) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs";

4) (izslēgts ar 06.06.2013. likumu);

5) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNS Dane";

6) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNS nekustamie īpašumi";

7) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs";

8) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Pērkonīte";

9) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strazdumuiža";

10) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums";

11) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums";

12) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības "Daugavpils uzņēmums"";

13) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNB Jugla";

14) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brailinform";

15) Latvijas Invalīdu biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asni — Madona";

16) biedrības "Maltas Ordeņa palīdzības dienests" sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija";

17) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNS Rehabilitācijas centrs".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2013. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētās kapitālsabiedrības tiek atbrīvotas no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita biedrībai, kura tās dibinājusi, summas, kas ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām.

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētās kapitālsabiedrības Gada pārskatu likumā noteiktajos termiņos kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām un saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitītajām summām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2013.)

4.pants. Biedrības, kas saņēmušas šā likuma 2.pantā minētās summas, Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par saņemtajām summām un to izlietojumu.

5.pants. Saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitīto summu izlietošana tādiem mērķiem un pasākumiem, kas nav paredzēti šo summu saņēmēju statūtos, kā arī nepareizu un nepilnīgu ziņu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajām summām un to izlietošanu pielīdzināma ar nodokli apliekamā objekta slēpšanai, un pārkāpējiem piemērojama likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētā atbildība.

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2013.)

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 3.nr.; 2003, 2.nr.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2013.)

2. Šā likuma 1.panta 17.punktu piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2012.gadā.

(06.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.2013.)

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 5.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 26.oktobrī
05.07.2013