Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2003. - 31.12.2006. / Vēsturiskā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)

(Likuma nosaukums 12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

1.pants. Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 21.pantu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti šādi invalīdu biedrību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) [turpmāk — uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)]:

1) Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums "Auseklis";

2) Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils mācību un ražošanas uzņēmums "Dana";

3) Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību un ražošanas uzņēmums;

4) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums";

5) (izslēgts ar 08.07.1999. likumu);

6) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums";

7) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils uzņēmums";

8) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strazdumuiža";

9) (izslēgts ar 07.12.2000. likumu);

10) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību namu pārvalde "Liepājas pērkonīte";

11) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību informācijas dienests "Brailinform";

12) Latvijas republikāniskās savienības "Černobiļa" sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekonomika — Černobiļa";

13) Latvijas Invalīdu biedrības Madonas rajona nodaļas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asni — Madona";

14) Latvijas Invalīdu biedrības Liepājas nodaļas mācību ražošanas un rehabilitācijas centrs;

15) (izslēgts ar 07.12.2000. likumu);

16) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNB Jugla".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.1999., 07.12.2000. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) tiek atbrīvoti no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas, ja tie pārskaita organizācijai, kas tos dibinājusi, summas, kas ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām.

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām un saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitītajām summām vienlaikus ar gada pārskatu likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteiktajos termiņos.

4.pants. Pārskaitīto summu saņēmējas — sabiedriskās organizācijas — iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par saņemtajām summām un to izlietojumu vienlaikus ar finansiālās darbības pārskatu likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" noteiktajā kārtībā.

5.pants. Saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitīto summu izlietošana tādiem mērķiem un pasākumiem, kas nav paredzēti šo summu saņēmēju statūtos (nolikumos), kā arī nepareizu un nepilnīgu ziņu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajām summām un to izlietošanu pielīdzināma ar nodokli apliekamā objekta slēpšanai un pārkāpējiem piemērojamas likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētās sankcijas.

Pārejas noteikumi

2. Šajā likumā noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LNB Jugla" tiek piemērota ar 1999.gadu.

(08.07.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.08.1999.)

Šā likuma noteikumi piemērojami, sākot ar 1998.gada 1.janvāri.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 5.februārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 12.februārī
01.01.2003