Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.803

Rīgā 2006.gada 26.septembrī (prot. Nr.49 41.§)
Noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk - amatpersona) apmaksā nostrādāto virsstundu darbu.

2. Amatpersonai, kurai noteikts normālais nedēļas darba laiks, virsstundu darbu apmaksā par katru kalendāra mēnesi saskaņā ar darba laika uzskaites tabulas datiem.

3. Amatpersonai, kurai noteikts summētais darba laiks, virsstundu darbu apmaksā par katriem nostrādātajiem četriem kalendāra mēnešiem saskaņā ar darba laika uzskaites tabulas datiem par četriem kalendāra mēnešiem. Apmaksu veic par virsstundām, kas četru kalendāra mēnešu laikā nostrādātas virs normālā darba laika stundu kopsummas minētajā laikposmā. Nosakot normālā darba laika stundu kopsummu, tajā neieskaita laiku, kurā amatpersona nav veikusi dienesta pienākumus attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, slimība, atvaļinājums).

4. Ja amatpersonu, kurai noteikts summētais darba laiks, iesaista virsstundu darbā, lai nodrošinātu nacionāli īpaši nozīmīgus pasākumus, novērstu katastrofu un dabas stihiju izraisītās sekas vai pildītu citus ārkārtas uzdevumus, un šim mērķim ir īpaši piešķirti valsts budžeta līdzekļi, virsstundu darba apmaksu veic par attiecīgo laikposmu, kad veikti minētie pasākumi.

5. Ja amatpersonu atvaļina no dienesta, pārceļ citā amatā tajā pašā iestādē vai citā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, viņai virsstundu darbu apmaksā, ņemot vērā faktiski nostrādātās virsstundas attiecīgajā laikposmā.

6. Amatpersonas nostrādāto virsstundu darbu (ņemot vērā nostrādāto virsstundu skaitu) apmaksā atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas amatalgas likmei, kā arī nosaka piemaksu 100 % apmērā no viņai noteiktās stundas amatalgas likmes.

7. Noteikumu izpildi finansē no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam attiecīgajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldei šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
01.10.2006