Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.12.2008. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.505

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 67.§)
Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. informācijas mape - tehniskais apraksts kopā ar transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas rasējumiem vai fotogrāfijām, ko izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz sertificēšanas institūcijā vai testēšanas laboratorijā, lai veiktu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas atbilstības novērtēšanu;

1.2. informācijas pakete - informācijas mape kopā ar testēšanas laboratoriju ziņojumiem un citiem dokumentiem (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikāti vai citu sertificēšanas institūciju izsniegtie atbilstības apliecinājumi), ko izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz sertificēšanas institūcijā vai testēšanas laboratorijā;

1.3. jauns transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tips - transportlīdzekļu vai sastāvdaļu tips, kam nav veikta atbilstības novērtēšana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

1.4. lietots transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas iepriekš ir bijis pastāvīgi reģistrēts un kam izsniegts reģistrācijas dokuments;

1.5. lietota transportlīdzekļa sastāvdaļa - transportlīdzekļa sastāvdaļa, kas ir bijusi ekspluatācijā;

1.6. nepabeigts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kura izgatavošana jāpabeidz vismaz vēl vienā izgatavošanas posmā, lai tas atbilstu visu tehnisko normatīvu prasībām;

1.7. sērijas beigu transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kurš jau ir izgatavots, bet kuru nevar reģistrēt vai pārdot, jo, stājoties spēkā jauniem tehniskajiem normatīviem, šim transportlīdzeklim nav veikta atbilstības novērtēšana pēc jaunajiem tehniskajiem normatīviem;

1.8. tehniskais normatīvs - Eiropas Savienības direktīva, Eiropas Savienības regula, Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtajam Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotie noteikumi (turpmāk - ANO Noteikumi), standarti, kas attiecas uz šo noteikumu darbības sfēru un kas iekļauti šo noteikumu pielikumos;

1.9. tipa apstiprinājuma marķējums - piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas ir daļa no tipa apstiprinājuma numura un kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes un papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.10. tipa apstiprinājuma numurs - piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes, tehnisko normatīvu numura(-iem), tipa apstiprinājuma kārtas numura un, ja piemērojams, tipa apstiprinājuma pagarinājuma numura un papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.11. tipa apstiprinājuma turētājs - izgatavotājs vai tā pārstāvis, kuram pēc atbilstības novērtēšanas izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

1.12. transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana - tehniski administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra atsevišķam (vienam) transportlīdzeklim, ko veic sertificēšanas institūcija, lai novērtētu tā atbilstību attiecīgo tehnisko normatīvu un šo noteikumu prasībām;

1.13. transportlīdzekļa sastāvdaļa - salikšanas vienība, mezgls vai mehānisms, ierīce, agregāts, sistēma vai iekārta;

1.14. transportlīdzekļa tips - vienas kategorijas transportlīdzekļi (1.pielikums), kas neatšķiras vismaz pēc galvenajiem parametriem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Vienam transportlīdzekļa tipam var būt vairāki varianti un versijas;

1.15. transportlīdzekļa vai sastāvdaļas prototips - transportlīdzekļa vai sastāvdaļas tipa paraugs, kuru izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz testēšanai;

1.16. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšana - administratīvi tehniska atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju sniegtajiem ziņojumiem, novērtētu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atbilstību attiecīgo tehnisko normatīvu un šo noteikumu prasībām;

1.17. transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšana - tipa apstiprināšanas procedūra, kurā atkarībā no transportlīdzekļa pabeigtības stadijas tiek novērtēta nepabeigta vai vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa atbilstība šo noteikumu un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.18. vairākos posmos pabeigts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas atbilst visām attiecīgās kategorijas un specializācijas transportlīdzeklim noteikto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām un kuram kādā no izgatavošanas posmiem veikta atbilstības novērtēšana kā nepabeigtam transportlīdzeklim;

1.19. vienā posmā pabeigts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas atbilst visām attiecīgās kategorijas un specializācijas transportlīdzeklim noteikto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām un kuram nav veikta atbilstības novērtēšana kā nepabeigtam vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzeklim.

2. Noteikumi nosaka atbilstības novērtēšanas kārtību mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem un šo transportlīdzekļu piekabēm (puspiekabēm) (turpmāk - transportlīdzekļi), kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tiek piedāvātas tirgū vai kurus paredzēts ekspluatēt Latvijā.

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. sniega motocikliem;

3.2. sporta mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēti uz Latvijas motosporta federācijas licencētu sportistu vai Latvijas motosporta federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.3. vieglajiem sporta automobiļiem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām un kas tiek reģistrēti uz Latvijas automobiļu federācijas licencētu sportistu vai Latvijas automobiļu federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto automobiļu sastāvdaļām;

3.4. velosipēdiem ar pedāļu piedziņu, kas aprīkoti ar piekaramu (uzkabināmu) palīgmotoru, kura maksimālā nominālā jauda nepārsniedz 0,25 kW un, palīgmotoram darbojoties, tiek pakāpeniski samazināta un izslēgta, ja velosipēds sasniedz ātrumu 25 km/h vai arī agrāk, ja velosipēdists pārtrauc mīt pedāļus;

3.5. transportlīdzekļiem, kas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktā kārtībā pastāvīgi reģistrēti Latvijā;

3.6. transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim;

3.7. no ārvalstīm uz laiku ievestiem transportlīdzekļiem;

3.8. transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, tricikliem un kvadricikliem, kurus paredzēts lietot izklaidei vai sacensībām slēgtās teritorijās un ārpus koplietošanas ceļiem), un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.9. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas nav uzskaitītas šo noteikumu 3.pielikumā;

3.10. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tika ievestas Latvijā līdz 2001.gada 31.decembrim;

3.11. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas izgatavotas Latvijā līdz 2002.gada 31.decembrim;

3.12. lietotām transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.13. traktortehniku, tās piekabēm un šo transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.14. speciālajiem militārajiem trans­portlīdzekļiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

4. Tirgū atļauts piedāvāt tikai tādus transportlīdzekļus un to sastāvdaļas, kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kas atbilst attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām un ir atbilstoši marķēti.

5. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu veic valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - direkcija). Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu testēšanu veic direkcija vai testēšanas laboratorijas, kas akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

II. Transportlīdzekļu vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanas kārtība

6. Izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz direkcijā iesniegumu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanai (turpmāk - tipa apstiprināšana). Iesniegumam noteiktā secībā pievieno:

6.1. informācijas paketi, kas ietver:

6.1.1. dokumentu, kurā skaidri un pārskatāmi norādīts informācijas paketes saturs un tajā izdarītās izmaiņas (turpmāk - informācijas paketes satura rādītājs);

6.1.2. informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 4.pielikuma I un II sadaļā minēto informāciju un transportlīdzekļa prototipa rasējumus vai fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā), turklāt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju (transportlīdzekļa tipam);

6.1.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam);

6.2. testēšanas laboratoriju ziņojumus par M un N kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma prasībām;

6.3. citus testēšanas laboratoriju ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu pēc direkcijas pieprasījuma;

6.4. ja paredzēta transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšana:

6.4.1. pirmajā posmā - tās informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas raksturo nepabeigta transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

6.4.2. otrajā un nākamajos posmos - informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas atbilst attiecīgajam izgatavošanas posmam, kā arī iepriekšējos tipa apstiprināšanas posmos piešķirto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu sertifikātu kopijas;

6.5. izgatavotāja pilnvaru, kurā norādītas personas (vārds, uzvārds un amats), kas būs tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugus;

6.6. izgatavotāja pilnvaru tā pārstāvim, ja izgatavotājs pārstāvi pilnvaro izsniegt šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minēto dokumentu;

6.7. atbilstības sertifikāta paraugu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma prasībām.

7. Par katru transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu direkcijā iesniedz atsevišķu iesniegumu.

8. Direkcija 30 darbdienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza vai nepilnīga, lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu atliek uz laiku līdz dokumentācijas precizēšanai vai pilnveidošanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

9. Direkcija pēc iesniegtās dokumentācijas, kā arī atbilstības novērtēšanas institūciju ziņojumu un atbilstības apliecinājumu izvērtēšanas piešķir:

9.1. transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu:

9.1.1. transportlīdzekļu tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

9.1.2. speciālo transportlīdzekļu tipam, kas minēts šo noteikumu 8.pielikuma I un II sadaļā un kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 8.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

9.1.3. specifiskam transportlīdzeklim vai sastāvdaļai, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam, taču to konceptuālo, tehnoloģisko vai specifisko īpašību dēļ nevar nodrošināt atbilstību šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu (viena vai vairāku) prasībām. Šādā gadījumā atvieglojumi nav attiecināmi uz tehnisko normatīvu prasībām, kuru izpilde nav saistīta ar transportlīdzekļa specifiskajām ekspluatācijas īpašībām;

9.2. vairākposmu tipa apstiprinājumu nepabeigtam vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzekļu tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļu tipa pabeigtības pakāpi un ievērojot šo noteikumu 8.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

9.3. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sastāvdaļu uzstādīšanu, ja tas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 8.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

9.4. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļu sastāvdaļu tipam, ja tas atbilst informācijas mapē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 3. un 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 8.pielikuma I un II sadaļā paredzētos atvieglojumus.

10. Direkcija, pamatojoties uz izgatavotāja vai tā pārstāvja rakstisku iesniegumu, jebkuru no šo noteikumu 9.punktā minētajiem apstiprinājumiem piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām tiek pierādīta nevis ar tipa apstiprinājuma sertifikātu vai marķējumu, bet ar cita veida atbilstības apliecinājumu (piemēram, testēšanas laboratorijas ziņojumu, inspicēšanas protokolu).

11. Ja direkcija konstatē, ka transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tips neatbilst šo noteikumu prasībām, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

12. Ja direkcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kas atbilst šo noteikumu prasībām, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 30 darbdienu laikā informē izgatavotāju vai tā pārstāvi, pamatojot lēmumu. Ja šāds lēmums tiek pieņemts par M1 un L kategorijas transportlīdzekļu tipu, direkcija papildus informē arī citu Eiropas Kopienas dalībvalstu sertificēšanas institūcijas.

13. Ja transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam piešķirts apstiprinājums, direkcija apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 9.pielikuma prasībām, bet apstiprinātajam sastāvdaļu tipam - atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām. Izsniedzot attiecīgi aizpildītu tipa apstiprināšanas sertifikātu, direkcija piešķir tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 10.pielikuma prasībām.

14. Ja izgatavotājs vai tā pārstāvis lūdz piešķirt atvieglojumus transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikuma prasībām, iesniegtajā informācijas mapē jābūt attiecīgām norādēm. Piešķirot tipa apstiprinājumu, direkcija tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda šāda tipa transportlīdzekļu vai sastāvdaļu lietošanas ierobežojumus un piemērotos atvieglojumus, kā arī piešķir speciālu tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 10.pielikuma prasībām.

15. Ja apstiprināmā tipa sastāvdaļas attiecīgās funkcijas var veikt tikai savienojumā ar citām transportlīdzekļa daļām, izgatavotājs vai tā pārstāvis to norāda informācijas mapē, bet direkcija - tipa apstiprinājuma sertifikātā.

16. Direkcija, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigta transportlīdzekļa pastāvīgu reģistrāciju un ekspluatācijas uzsākšanu līdz laikam, kad tas tiek pabeigts.

17. Tipa apstiprināšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz persona, kas iesniegusi direkcijā iesniegumu par attiecīgā transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu.

18. Pēc citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai 1958.gada Nolīguma līgumslēdzējpuses sertificēšanas institūcijas pieprasījuma direkcija nosūta tai informāciju par piešķirtajiem un atteiktajiem tipa apstiprinājumiem.

III. Tipa apstiprinājuma grozījumu izdarīšanas kārtība

19. Ja tehniskajos normatīvos vai šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi un direkcijas piešķirtais tipa apstiprinājums kļūst nederīgs, direkcija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām par to informē tipa apstiprinājuma turētāju. Šis nosacījums neattiecas uz tipa apstiprinājumiem, ko direkcija piešķir uz laiku.

20. Tipa apstiprinājuma turētājs ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām rakstiski informē direkciju par katra tipa izgatavošanas procesā esošo, izgatavoto un realizēto transportlīdzekļu skaitu, norādot to identifikācijas (VIN) numurus, un datumu, kad atbilstoši tipa apstiprinājumam izgatavots pēdējais transportlīdzeklis.

21. Iesniegumu grozījumu izdarīšanai tipa apstiprinājumā tipa apstiprinājuma turētājs iesniedz sertificēšanas institūcijā, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu. Iesniegumā tipa apstiprinājuma turētājs norāda grozījumu izdarīšanas iemeslu.

22. Iesniegumu grozījumu izdarīšanai direkcijā iesniedz:

22.1. ja tipa apstiprinājuma turētājs saņēmis šo noteikumu 19.punktā minēto informāciju un vēlas pagarināt tipa apstiprinājuma derīguma termiņu un saņemt jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu;

22.2. ja tipa apstiprinājuma turētājs vēlas veikt direkcijas apstiprinātā tipa izmaiņas.

23. Ja mainās dati informācijas paketē, tipa apstiprinājuma turētājs direkcijā iesniedz jaunu informācijas paketes satura rādītāju un to informācijas paketes daļu, kurā ir izmaiņas, uzskatāmi norādot izdarītos grozījumus. Ja grozījumu dēļ rodas būtiskas izmaiņas informācijas paketē, kā arī ja grozījumi ir izdarīti vairākkārt un informācijas pakete kļuvusi nepārskatāma, tipa apstiprinājuma turētājs iesniedz visus grozījumus apkopojošu (konsolidējošu) informācijas paketi.

24. Ja grozījumu dēļ mainās dati tipa apstiprinājuma sertifikātā, direkcija izsniedz jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas tiek apzīmēts kā tipa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarinājums, norādot tipa apstiprinājuma grozījumu (pagarinājuma) iemeslu.

25. Ja direkcija konstatē, ka grozījumu dēļ ir nepieciešams veikt papildu testus vai pārbaudes, tā informē par to tipa apstiprinājuma turētāju un jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz tikai pēc sekmīgas papildu testu vai pārbaužu veikšanas.

26. Pēc citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijas pieprasījuma direkcija nosūta tai informāciju par izmaiņām tipa apstiprinājumā.

IV. Tipa apstiprinājumu atzīšana un reģistrēšanas kārtība

27. Latvijā tiek atzīti dalībvalstu sertificēšanas institūciju piešķirtie tipa apstiprinājumi:

27.1. M1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši 1970.gada 6.februāra Direktīvai 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju modeļa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.-15.lpp.), ievērojot ar 1998.gada 6.februāra direktīvu 98/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 091,
1.-61.lpp.) un 2001.gada 20.decembra Direktīvu 2001/116/EK, ar kuru tehniskajam progresam pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 1.-115.lpp.), izdarītos grozījumus;

27.2. L kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši 2002.gada 18.marta Direktīvai 2002/24/EK attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-44.lpp.) vai Direktīvai 2002/24/EK, ievērojot ar 2005.gada 22.aprīļa direktīvu 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.04.2005., L 106, 17.-31.lpp.) izdarītos grozījumus;

27.3. sastāvdaļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

27.4. transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu, kas piešķirti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām.

28. Atzītos transportlīdzekļa tipa apstiprinājumus importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis reģistrē direkcijā. Šim nolūkam importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz direkcijā iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno:

28.1. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

28.2. informācijas paketi, kas ietver:

28.2.1. informācijas paketes satura rādītāju;

28.2.2. informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 4.pielikuma I un II sadaļā minēto informāciju un transportlīdzekļa prototipa rasējumus vai fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā), turklāt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju (transportlīdzekļa tipam);

28.2.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam);

28.2.4. testēšanas laboratoriju ziņojumus par M1 kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma prasībām;

28.2.5. citus testēšanas laboratoriju ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu pēc direkcijas pieprasījuma;

28.3. M1 un L kategorijas transportlīdzekļiem - attiecīgā atbilstības sertifikāta paraugu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma prasībām;

28.4. M1 kategorijas transportlīdzekļiem - izgatavotāja pilnvaru, kurā norādītas personas (vārds, uzvārds un amats), kuras būs tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugi.

29. Par katru transportlīdzekļa tipu direkcijā iesniedz atsevišķu iesniegumu.

30. Ja šo noteikumu 28.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, izņemot angļu un krievu valodu, direkcija, ja nepieciešams, var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

31. Ja M1 kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Direktīvai 70/156/EEK, ievērojot ar Direktīvu 98/14/EK un Direktīvu 2001/116/EK izdarītos grozījumus, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām. Ja L kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Direktīvai 2002/24/EK vai Direktīvai 2002/24/EK, ievērojot ar Direktīvu 2005/30/EK izdarītos grozījumus, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām.

32. Tipa apstiprinājumu reģistrēšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz tā persona, kas direkcijā iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma reģistrēšanai.

33. Direkcija 10 darbdienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma reģistrēšanu vai atteikumu.

34. Ja izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtā dokumentācija neatbilst šo noteikumu 28.punkta prasībām, direkcija pieņem lēmumu neatzīt transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot iesniegtās dokumentācijas nepilnības vai trūkumus.

35. Ja direkcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kam piešķirts tipa apstiprinājums, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nereģistrēt tipa apstiprinājumu un 30 darbdienu laikā par to informē iesniedzēju un citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot lēmumu.

36. Transportlīdzekļa tipam attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu piešķirtos apstiprinājumus un transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājumus nereģistrē.

V. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

37. Transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pārstāvis katra transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam vai atzītajam tipam apliecina ar atbilstības sertifikātu (6.pielikums). M1 un L kategorijas transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam (atzītajam) transportlīdzekļa tipam izgatavotājs papildus apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu (10.pielikums).

38. Ja atbilstības apliecinājums nepieciešams nepabeigtam vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzeklim, izgatavotājs vai tā pārstāvis, izsniedzot atbilstības sertifikātu, apliecina tikai to parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, kas attiecas uz attiecīgo izgatavošanas posmu, kā arī pievieno iepriekšējos posmos izsniegtos atbilstības apliecinājumus.

39. Otrajā un nākamajos izgatavošanas posmos papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei katrs izgatavotājs labi redzamā un pieejamā vietā uz transportlīdzekļa daļas, kas nav paredzēta nomaiņai visā tā ekspluatācijas laikā, noturīgi piestiprina papildu plāksnīti, kas atbilst šo noteikumu 11.pielikumā noteiktajām prasībām.

40. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs katras transportlīdzekļa sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu, ja tas noteikts attiecīgajos tehniskajos normatīvos.

41. Atbilstības sertifikāts ir derīgs līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām. Tas neattiecas uz sēriju beigu transportlīdzekļiem, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

41.1. izgatavotājs vai tā pārstāvis līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām iesniedzis direkcijā sarakstu, norādot sēriju beigu transportlīdzekļu marku, modeli, tipa apstiprinājuma numuru, transportlīdzekļa identifikācijas numuru un atbilstības sertifikāta izsniegšanas datumu, minot iemeslu, kāpēc minētie transportlīdzekļi netika realizēti līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām;

41.2. šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētie transportlīdzekļi saraksta iesniegšanas brīdī atrodas Eiropas Savienības teritorijā;

41.3. atbilstības sertifikāts izsniegts pirms tipa apstiprinājuma termiņa beigām;

41.4. šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauto M1 kategorijas vienas markas transportlīdzekļu skaits nepārsniedz 10 % no iepriekšējos 12 mēnešos reģistrēto šīs pašas markas transportlīdzekļu skaita;

41.5. šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētajā sarakstā norādītie sēriju beigu transportlīdzekļi tiek reģistrēti:

41.5.1. 12 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir pabeigts transportlīdzeklis;

41.5.2. 18 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir nepabeigts transportlīdzeklis.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142)

42. Izsniedzot atbilstības sertifikātu transportlīdzeklim, kas atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, kam tipa apstiprinājums piešķirts uz laiku, izsniedzējs atbilstības sertifikāta daļā "Piezīmes" norāda atbilstības sertifikāta derīguma termiņu.

43. Atbilstības sertifikāts tiek izgatavots no papīra, kas aizsargāts ar krāsu grafiku vai ūdenszīmēm, kurās atspoguļota izgatavotāju raksturojoša simbolika. Latvijā piešķirtajiem tipa apstiprinājumiem tiek izmantota vienota simbolika.

44. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs glabā transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības institūcijas darbiniekiem pēc viņu pieprasījuma.

VI. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

45. Direkcija pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārliecinās, vai izgatavotājs var veikt nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai kontrolētu ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam. Direkcijai nav jāpārliecinās par izgatavotāja gatavību veikt šādus pasākumus un procedūras attiecībā uz sastāvdaļām, kam piešķirts tipa apstiprinājums citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā.

46. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas izgatavotājs:

46.1. nodrošina katra transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam;

46.2. kontrolē ražošanas procesā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

46.3. nodrošina pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai varētu periodiski pārbaudīt ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

46.4. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pieejamību laikposmā, kas saskaņots ar direkciju;

46.5. pastāvīgi analizē testu rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

46.6. nodrošina, lai katra parauga vai paraugu sērijas testiem, kuros konstatēta neatbilstība apstiprinātajam tipam, sekotu jaunu paraugu atkārtoti testi līdz neatbilstības novēršanai;

46.7. iespējami īsā laikā nodrošina visu trūkumu novēršanu un ražošanas atbilstības atjaunošanu apstiprinātajam tipam.

47. Izgatavotājs nav atbildīgs par transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšanas iepriekšējos posmos apstiprināto transportlīdzekļu sastāvdaļu un parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, izņemot gadījumus, ja izgatavotājs attiecīgajā izgatavošanas posmā ir veicis tādas izmaiņas, ka iepriekšējie tipa apstiprinājumi kļuvuši nederīgi.

48. Direkcija periodiski pārbauda izgatavotāju noteiktās atbilstības kontroles metodes, ko izgatavotājs piemēro attiecībā uz katru apstiprinātā tipa transportlīdzekli vai tā sastāvdaļu, un, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam tipam pārbauda izgatavotāja vai testēšanas laboratorijā.

49. Pārbaudes laikā izgatavotājs nodrošina pieejamību dokumentācijai attiecībā uz testu rezultātiem un ražošanu, kā arī iespēju veikt ražošanas kontroli.

VII. Rīcība neatbilstības gadījumos

50. Ja direkcija konstatē transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē norādītajiem datiem, tiek uzskatīts, ka atbilstība apstiprinātajam tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, ja atsevišķie tehniskie normatīvi pieļauj atkāpes un tās ir ievērotas.

51. Ja direkcija konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa neatbilstību apstiprinātajam tipam, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

51.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

51.2. atzīst par nederīgu atsevišķu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus, kamēr izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

51.3. atzīst par nederīgiem visu attiecīgā tipa transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus, kamēr izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

51.4. atzīst par nederīgiem direkcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību līdz neatbilstības novēršanai;

51.5. anulē direkcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību.

52. Ja direkcija konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa sastāvdaļu neatbilstību apstiprinātajam tipam, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

52.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

52.2. atzīst par nederīgu direkcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību līdz neatbilstības novēršanai;

52.3. anulē direkcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību.

53. Šo noteikumu 50., 51. un 52.punktā minētajos gadījumos direkcija par pieņemto lēmumu informē izgatavotāju vai tā pārstāvi. Pēc informācijas saņemšanas izgatavotājs vai tā pārstāvis veic šo noteikumu 46.6. un 46.7.apakšpunktā minētos pasākumus.

54. Ja citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija norāda, ka Latvijā apstiprinātā tipa transportlīdzekļi vai to sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēti, neatbilst apstiprinātajam tipam, direkcija veic nepieciešamās pārbaudes. Ja tiek konstatēta neatbilstība, direkcija informē izgatavotāju, kurš iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc informācijas saņemšanas veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam tipam.

VIII. Transportlīdzekļu individuālā apstiprināšana

55. Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu var veikt vienā eksemplārā no ārvalstīm ievestam vai Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim.

56. Transportlīdzekļa īpašnieks, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz direkcijā (noteiktā secībā) šādus dokumentus:

56.1. iesniegumu transportlīdzekļa individuālai apstiprināšanai;

56.2. informācijas paketi, kas ietver:

56.2.1. informācijas paketes satura rādītāju;

56.2.2. informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 4.pielikumā III sadaļā minēto informāciju, transportlīdzekļa rasējumus un fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā), turklāt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju par transportlīdzekli;

56.3. testēšanas laboratoriju vai sertificēšanas institūciju izsniegto atbilstības apliecinājumu kopijas par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 8.pielikumā noteiktos atvieglojumus;

56.4. citus testēšanas laboratoriju vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekli pēc direkcijas pieprasījuma.

57. Direkcija 10 darbdienu laikā izskata transportlīdzekļa īpašnieka iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par tās atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza, nepilnīga vai direkcija uzskata, ka nepieciešams iesniegt papildu dokumentāciju, lēmuma pieņemšana par dokumentācijas atbilstību tiek atlikta līdz dokumentācijas precizēšanai un pilnveidošanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

58. Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu prasībām, transportlīdzeklim tiek veikta pārbaude direkcijas noteiktā tehniskās apskates stacijā. Par veikto pārbaudi tiek sastādīts pārbaudes protokols atbilstoši šo noteikumu 12.pielikumam.

59. Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai dokumentācijai un šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, transportlīdzeklim, ievērojot 8.pielikumā noteiktos atvieglojumus, tiek piešķirts individuālais apstiprinājums.

60. Ja transportlīdzeklim tiek piešķirts individuālais apstiprinājums, direkcija izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma III sadaļas prasībām. Direkcija piešķir individuālā apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 10.pielikuma prasībām.

61. Transportlīdzekļa individuālo apstiprinājumu nepiešķir, ja:

61.1. transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas nav paredzēts izmantošanai ceļu satiksmē;

61.2. transportlīdzekļa izgatavotājam nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (WMI). Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem un tehnoloģiskajiem agregātiem;

61.3. transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas ir paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta, kā arī ceļu dienesta transportlīdzekļiem;

61.4. transportlīdzeklis neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati vai transportlīdzekļu pārbūvi.

IX. Lietotu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšana

62. Lietotam transportlīdzeklim, ņemot vērā tā izgatavošanas datumu, jāatbilst šo noteikumu 7. un 8.pielikumā noteiktajām prasībām un prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati.

63. Lietotam L, M1, N vai O kategorijas transportlīdzeklim par atbilstības apliecinājumu tiek uzskatīta transportlīdzekļa pastāvīgās reģistrācijas apliecība, ja tā izdota kādā no šīm valstīm:

63.1. Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā vai Zviedrijā pēc 2001.gada 1.janvāra;

63.2. Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Ungārijā pēc 2011.gada 31.decembra.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

64. Lietotam M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim, ja tas iepriekš reģistrēts kādā no šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minētajām valstīm, atbilstības novērtēšana tiek veikta individuāli saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā noteikto kārtību, piemērojot šādus atvieglojumus:

64.1. 4.pielikuma III sadaļas 3.nodaļas 14. un 15.punktā minēto datu norādīšana ir brīvprātīga;

64.2. atsevišķo atbilstības apliecinājumu kopijas iesniedzamas tikai pēc direkcijas pieprasījuma, ja rodas šaubas par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 7. un 8.pielikumā noteiktajām prasībām.

65. Ja lietots L, M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis iepriekš bijis pastāvīgi reģistrēts valstī, kas nav minēta šo noteikumu 63.punktā, tā atbilstības novērtēšana tiek veikta:

65.1. saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteikto kārtību, ja transportlīdzeklis atbilst direkcijas apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, kam ir derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts, vai tipam, kuram bija derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa izgatavošanas brīdī. Izsniedzot šādam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu, tā izsniedzējs atbilstības sertifikāta daļā "Piezīmes" norāda: "Lietots transportlīdzeklis. Iepriekšējā reģistrācijas valsts: .............";

65.2. individuāli saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā noteikto kārtību, ja transportlīdzeklis neatbilst direkcijas apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, kam ir derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts, vai tipam, kuram bija derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa izgatavošanas brīdī.

X. Tirgus uzraudzība

66. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - centrs) likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

67. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū (pārdot, dāvināt, nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās) vai pastāvīgi reģistrēt transportlīdzekli, ja tam ir derīgs atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts direkcijā, kā arī ja tam ir direkcijas izsniegts individuālas apstiprināšanas sertifikāts.

68. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū transportlīdzekļu sastāvdaļas vai sākt to ekspluatāciju, ja attiecīgās sastāvdaļas atbilst dalībvalstī apstiprinātam transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam un ir marķētas atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu noteiktajām prasībām.

69. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas neatbilst apstiprinātajam vai atzītajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, centrs par to informē direkciju. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā tiek aizliegta līdz neatbilstības novēršanai.

70. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas var radīt nopietnus draudus satiksmes drošībai, centrs par to informē direkciju. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā ir aizliegta.

XI. Lēmumu pieņemšana izņēmuma gadījumos un lēmumu apstrīdēšana

71. Direkcija lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, tipa atzīšanas atteikumu vai transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas atteikumu sniedz rakstiski, pamatojot atteikumu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams apstrīdēt. Direkcijas pieņemto lēmumu personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt Satiksmes ministrijā.

XII. Noslēguma jautājumi

72. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumus Nr.448 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi".

73. Šo noteikumu spēkā stāšanās neietekmē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai direkcijas piešķirto tipa apstiprinājumu derīguma termiņu.

74. Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.jūliju.

75. Līdz ar šiem noteikumiem tiek publicētas direktīvu normas, kas pārņemtas ar atsauci šajos noteikumos.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142; MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.243)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīvas 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju modeļa apstiprināšanu;

2) Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīvas 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes gāzu sistēmu;

3) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar gāzēm no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes dzinējiem;

4) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

5) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aizmugurējo reģistrācijas numura zīmju uzlikšanu un piestiprināšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

6) Padomes 1970.gada 8.jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz stūres iekārtu mehāniskiem transport­līdzekļiem un to piekabēm;

7) Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīvas 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to pie­kabju durvīm;

8) Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīvas 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm;

9) Padomes 1971.gada 1.marta Direktīvas 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem;

10) Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

11) Padomes 1972.gada 20.jūnija Direktīvas 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji;

12) Padomes 1972.gada 2.augusta Direktīvas 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu piesārņojuma emisiju no dīzeļdzinējiem, ko lieto transportlīdzekļos;

13) Padomes 1973.gada 17.decembra Direktīvas 74/60/EEK par dalīb­valstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas);

14) Padomes 1973.gada 17.decembra Direktīvas 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm;

15) Padomes 1974.gada 4.jūnija Direktīvas 74/297/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakciju uz triecienu);

16) Padomes 1974.gada 4.jūnija Direktīvas 74/408/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu izturību);

17) Padomes 1974.gada 17.septembra Direktīvas 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem;

18) Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci;

19) Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi;

20) Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

21) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz gaismas ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

22) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to pie­kabju atstarotājiem;

23) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to pie­kabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem;

24) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to pie­kabju virzienrādītājiem;

25) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to pie­kabju aizmugures numura zīmes apgaismojuma lukturiem;

26) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz kvēlspuldzēm šādiem lukturiem;

27) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos;

28) Padomes 1977.gada 17.maija Direktīvas 77/389/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vilcējierīcēm;

29) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to pie­kabju pakaļējiem miglas lukturiem;

30) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/539/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to pie­kabju atpakaļgaitas lukturiem;

31) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem;

32) Padomes 1977.gada 27.jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

33) Padomes 1977.gada 27.septembra Direktīvas 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

34) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/316/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

35) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stikloto virsmu atkausēšanas un pretsvīduma ierīcēm;

36) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm;

37) Komisijas 1978.gada 19.maija Direktīvas 78/507/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām plāksnītēm un uzrakstiem, kā arī to izvietojumu un stiprinājuma veidu;

38) Padomes 1978.gada 12.jūnija Direktīvas 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru nodalījuma sildierīcēm;

39) Padomes 1978.gada 12.jūnija Direktīvas 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargiem;

40) Komisijas 1978.gada 19.maija Direktīvas 78/632/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atveramu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas);

41) Padomes 1978.gada 16.oktobra Direktīvas 78/932/EEK par dalīb­valstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem;

42) Komisijas 1979.gada 18.aprīļa Direktīvas 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem;

43) Padomes 1980.gada 16.decembra Direktīvas 80/1268/EEK par dalībvalstu likumdošanu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu;

44) Padomes 1980.gada 16.decembra Direktīvas 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu;

45) Komisijas 1981.gada 13.aprīļa Direktīvas 81/333/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tilpnēm un pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību;

46) Padomes 1981.gada 20.jūlija Direktīvas 81/577/EEK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu izturību);

47) Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm;

48) Padomes 1987.gada 3.decembra Direktīvas 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņotāju emisiju no dīzeļdzinējiem, ko izmanto transportlīdzekļos;

49) Komisijas 1988.gada 24.marta Direktīvas 88/195/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu;

50) Komisijas 1988.gada 16.maija Direktīvas 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem;

51) Komisijas 1988.gada 17.maija Direktīvas 88/366/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

52) Komisijas 1989.gada 28.marta Direktīvas 89/277/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem;

53) Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīvas 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm);

54) Komisijas 1989.gada 17.jūlija Direktīvas 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

55) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/516/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem;

56) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/517/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu galvenajiem lukturiem, kuri darbojas kā tālo gaismu un/vai tuvo gaismu galvenie lukturi, un elektriskajām kvēlspuldzēm šādiem galvenajiem lukturiem;

57) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/518/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem;

58) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/628/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

59) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

60) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/630/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības zonu;

61) Padomes 1991.gada 27.marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm;

62) Komisijas 1991.gada 15.jūlija Direktīvas 91/422/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz noteiktu ka­tegoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

63) Padomes 1991.gada 1.oktobra Direktīvas 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida izmešu emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem;

64) Komisijas 1991.gada 6.decembra Direktīvas 91/662/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu;

65) Komisijas 1991.gada 10.decembra Direktīvas 91/663/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK, kas attiecas uz gaismas un signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

66) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/21/EEK par
M1 kategorijas transportlīdzekļu masām un izmēriem;

67) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem;

68) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/23/EEK par transportlīdzekļu un to piekabju riepu tipiem un to montāžu;

69) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

70) Padomes 1992.gada 30.jūnija Direktīvas 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu motorizēto transportlīdzekļu tipveida apstiprināšanu;

71) Komisijas 1992.gada 2.jūlija Direktīvas 92/62/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu;

72) Padomes 1992.gada 10.novembra Direktīvas 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes sistēmu;

73) Padomes 1992.gada 17.decembra Direktīvas 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa;

74) Komisijas 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK par mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

75) Komisijas 1993.gada 17.decembra Direktīvas 93/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu;

76) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to piestiprināšanu;

77) Komisijas 1994.gada 15.novembra Direktīvas 94/53/EK, ar kuru groza 2.pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

78) Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem;

79) Komisijas 1994.gada 16.decembra Direktīvas 94/68/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm;

80) Komisijas 1994.gada 21.decembra Direktīvas 94/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem;

81) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību;

82) Komisijas 1995.gada 20.septembra Direktīvas 95/48/EK par Padomes Direktīvas 92/21/EEK pielāgošanu tehnikas attīstībai attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (teksts attiecas uz EEZ);

83) Komisijas 1995.gada 31.oktobra Direktīvas 95/54/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu;

84) Komisijas 1995.gada 8.novembra Direktīvas 95/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ);

85) Eiropas Parlamenta 1996.gada 22.janvāra Direktīvas 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmešus no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK;

86) Komisijas 1996.gada 27.marta Direktīvas 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ);

87) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 20.maija Direktīvas 96/27/EK, ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK;

88) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/36/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

89) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/37/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu stiprību) (dokuments attiecas uz EEZ);

90) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ);

91) Komisijas 1996.gada 2.oktobra Direktīvas 96/64/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ);

92) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 8.oktobra Direktīvas 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu;

93) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvas 96/79/EK, ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK;

94) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām apakšā pabraukšanas aizsargkonstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ);

95) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļu dīzeļdzinējiem (dokuments attiecas uz EEZ);

96) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (dokuments attiecas uz EEZ);

97) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīvas 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masām un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

98) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju gaismas un signālierīču uzstādīšanu (dokuments attiecas uz EEZ);

99) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/29/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (dokuments attiecas uz EEZ);

100) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/30/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

101) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

102) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/32/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

103) Komisijas 1997.gada 24.jūnija Direktīvas 97/39/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (dokuments attiecas uz EEZ);

104) Komisijas 1998.gada 27.janvāra Direktīvas 98/12/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (dokuments attiecas uz EEZ);

105) Komisijas 1998.gada 6.februāra Direktīvas 98/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ);

106) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīvas 98/69/EK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK;

107) Komisijas 1998.gada 2.oktobra Direktīvas 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

108) Komisijas 1998.gada 30.novembra Direktīvas 98/90/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (dokuments attiecas uz EEZ);

109) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 14.decembra Direktīvas 98/91/EK kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu;

110) Komisijas 1999.gada 26.janvāra Direktīvas 1999/7/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (dokuments attiecas uz EEZ);

111) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

112) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/15/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (dokuments attiecas uz EEZ);

113) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/16/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK par mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

114) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/17/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu galvenajiem lukturiem, kuri darbojas kā tālo gaismu un/vai tuvo gaismu galvenie lukturi, un elektriskajām kvēlspuldzēm šādiem galvenajiem lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

115) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/18/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK, kura attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (dokuments attiecas uz EEZ);

116) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra Direktīvas 1999/96/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmeti no kompresijaizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotājvielu izmeti no dzirksteļaizdedzes motoriem, kurus darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

117) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/98/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā (dokuments attiecas uz EEZ);

118) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/99/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (dokuments attiecas uz EEZ);

119) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/100/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (dokuments attiecas uz EEZ);

120) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu radītās skaņas pieļaujamo līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ);

121) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

122) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 28.februāra Direktīvas 2000/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas);

123) Komisijas 2000.gada 22.februāra Direktīvas 2000/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

124) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta Direktīvas 2000/8/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām apakšā pabraukšanas aizsargkonstrukcijām;

125) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 26.jūnija Direktīvas 2000/40/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējo apakšā pabraukšanas aizsardzību, ar kuru tiek grozīta Padomes Direktīva 70/156/EEK;

126) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.janvāra Direktīvas 2001/1/EK, kas groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

127) Komisijas 2001.gada 10.aprīļa Direktīvas 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

128) Komisijas 2001.gada 8.maija Direktīvas 2001/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (dokuments attiecas uz EEZ);

129) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīvas 2001/43/EK par grozījumiem Padomes Direktīvā 92/23/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un to montējumu;

130) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kas groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK;

131) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 20.novembra Direktīvas 2001/85/EK par īpašiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK;

132) Komisijas 2001.gada 8.maija Direktīvas 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

133) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 7.decembra Direktīvas 2001/100/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

134) Komisijas 2001.gada 20.decembra Direktīvas 2001/116/EK, ar kuru tehniskajam progresam pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

135) Komisijas 2002.gada 1.oktobra Direktīvas 2002/78/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

136) Komisijas 2002.gada 3.oktobra Direktīvas 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

137) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 18.marta Direktīvas 2002/24/EK attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

138) Komisijas 2003.gada 21.marta Direktīvas 2003/19/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masām un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

139) Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīvas 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

140) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 10.novembra Direktīvas 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

141) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

142) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/3/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

143) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

144) Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

145) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 2.februāra Direktīvas 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo dzinēja efektīvo jaudu;

146) Komisijas 2002.gada 17.maija Direktīvas 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo dzinēja efektīvo jaudu;

147) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 17.jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem;

148) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/93/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem;

149) Komisijas 2004.gada 5.jūlija Direktīvas 2004/86/EK, ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transportlīdzekļu masu un izmēriem;

150) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Direktīvas 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (dokuments attiecas uz EEZ);

151) Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīvas 2003/77/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

152) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm;

153) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

154) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

155) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/30/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm;

156) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

157) Komisijas 1999.gada 20.aprīļa Direktīvas 1999/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

158) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām;

159) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/72/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (dokuments attiecas uz EEZ);

160) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu;

161) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/23/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (dokuments attiecas uz EEZ);

162) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem;

163) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/24/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

164) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/7/EK par spidometriem, kas paredzēti divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu;

165) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju;

166) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/74/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (dokuments attiecas uz EEZ);

167) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu;

168) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/25/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (dokuments attiecas uz EEZ);

169) Komisijas 2004.gada 14.oktobra Direktīvas 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (dokuments attiecas uz EEZ);

170) Komisijas 2005.gada 16.februāra Direktīvas 2005/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

171) Komisijas 2005.gada 7.marta Direktīvas 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (dokuments attiecas uz EEZ);

172) Komisijas 2005.gada 29.marta Direktīvas 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

173) Komisijas 2005.gada 22.aprīļa Direktīvas 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

174) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (dokuments attiecas uz EEZ);

175) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

176) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ);

177) Komisijas 2005.gada 25.jūlija Direktīvas 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (dokuments attiecas uz EEZ);

178) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 28.septembra Direktīvas 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

179) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/66/EK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

180) Komisijas 2005.gada 14.novembra Direktīvas 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (dokuments attiecas uz EEZ);

181) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

182) Komisijas 2005.gada 23.novembra Direktīvas 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (dokuments attiecas uz EEZ);

183) Komisijas 2006.gada 17.februāra Direktīvas 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ);

184) Komisijas 2006.gada 3.marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (dokuments attiecas uz EEZ);

185) Komisijas 2006.gada 6.marta Direktīvas 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

186) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa un kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK;

187) Komisijas 2006.gada 6.jūnija Direktīvas 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem;

188) Komisijas 2006.gada 18.augusta Direktīvas 2006/72/EK par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai;

189) Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīvas 2006/119/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko trans­portlīdzekļu un to piekabju apsil­dīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

190) Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīvas 2006/120/EK par labojumiem un grozījumiem Direktīvā 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu;

191) Komisijas 2007.gada 18.jūnija Direktīvas 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

192) Komisijas 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

193) Komisijas 2007.gada 14.jūnija Direktīvas 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

194) Komisijas 2007.gada 21.jūnija Direktīvas 2007/37/EK, ar ko groza I un III pielikumu Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505

(Pielikums grozīts ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.243; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

I. Riteņu transportlīdzekļu klasifikācija, kategoriju definīcijas un noteikšanas kritēriji

1. L kategorija - divu, trīs vai četru riteņu transportlīdzekļi:

1.1. L1e kategorija - divriteņu transportlīdzekļi (divriteņu mopēdi) ar maksimālo konstruktīvo ātrumu ne lielāku par 45 km/h un motora darba tilpumu ne lielāku par 50 cm3 (iekšdedzes tipa motoriem) vai maksimālo nominālo jaudu ne lielāku par 4 kW (elektromotoriem);

1.2. L2e kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (trīsriteņu mopēdi) ar maksimālo konstruktīvo ātrumu ne lielāku par 45 km/h un motora darba tilpumu ne lielāku par 50 cm3 (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai maksimālo lietderīgo jaudu ne lielāku par 4 kW (cita veida iekšdedzes tipa motoriem) vai maksimālo nominālo jaudu ne lielāku par 4 kW (elektromotoriem);

1.3. L3e kategorija - divriteņu transportlīdzekļi (solo motocikli), kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h;

1.4. L4e kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (motocikli ar blakus vāģi), kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h;

1.5. L5e kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (tricikli) ar simetrisku riteņu izvietojumu, kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h;

1.6. L6e kategorija - četrriteņu transportlīdzekļi (vieglie kvadricikli), kuru nenokomplektētā masa nepārsniedz 350 kg (neskaitot elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru bateriju masu) ar maksimālo konstruktīvo ātrumu ne lielāku par 45 km/h un motora darba tilpumu ne lielāku par 50 cm3 (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai maksimālo lietderīgo jaudu ne lielāku par 4 kW (cita veida iekšdedzes tipa motoriem) vai maksimālo nominālo jaudu ne lielāku par 4 kW (elektromotoriem). Šiem transportlīdzekļiem tiek attiecinātas tās pašas tehniskās prasības, kas L2e kategoriju transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad atsevišķo sastāvdaļu direktīvās ir noteikts savādāk;

1.7. L7e kategorija - četrriteņu transportlīdzekļi (kvadricikli), kas atšķiras no L6e kategorijas transportlīdzekļiem un kuru nenokomplektētā masa nepārsniedz 400kg (550kg, ja tie paredzēti kravu pārvadāšanai), neskaitot elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru bateriju masu, un kuru maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 15 kW. Šiem transportlīdzekļiem tiek attiecinātas tās pašas tehniskās prasības, kas L5e kategoriju transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad atsevišķo sastāvdaļu direktīvās ir noteikts savādāk.

2. M kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kam ir vismaz četri riteņi:

2.1. M1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (vieglie automobiļi), kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kas aprīkoti ar ne vairāk kā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja sēdvietu). M1 kategorijas transportlīdzekļu veidi definēti šā pielikuma 9.punktā;

2.2 M2 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (autobusi), kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai, kas aprīkoti ar vairāk kā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja sēdvietu) un kuru pilna masa nepārsniedz piecas tonnas;

2.3. M3 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (autobusi), kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai, kas aprīkoti ar vairāk kā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja sēdvietu) un kuru pilna masa pārsniedz piecas tonnas.

3. M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļus ar ne vairāk kā 22 pasažieru vietām (neskaitot vadītāja), iedala divās klasēs:

3.1. A klase: autobusi, kuru konstrukcija paredz stāvošu pasažieru pārvadāšanu. Šīs klases autobusos ir sēdvietas un to aprīkojums paredz arī stāvošu pasažieru pārvadāšanu;

3.2. B klase: autobusi, kuros ir tikai sēdvietas un kuru konstrukcija neparedz stāvošu pasažieru pārvadāšanu.

4. M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļus, ar vairāk kā 22 pasažieru vietām (neskaitot vadītāja), iedala trīs klasēs:

4.1. I klase: ar pasažieru stāvvietām aprīkoti autobusi, kuru konstrukcija paredz biežu pasažieru pārvietošanos. Šīs klases autobusi parasti tiek paredzēti pasažieru pārvadāšanai pilsētas un piepilsētas maršrutos. Autobuss uzskatāms par I klases autobusu, ja tas atbilst šādām galvenajām konstruktīvajām prasībām:

4.1.1. pirmās ass noslodze ir vismaz 20% (neslogotā stāvoklī) vai 25% (slogotā stāvoklī) no kopējās transportlīdzekļa masas;

4.1.2. minimālais darba durvju skaits, atkarībā no pasažieru skaita, ir šāds:

4.1.2.1. no 9 līdz 45 pasažieriem - 1 gab.;

4.1.2.2. no 46 līdz 70 pasažieriem - 2 gab.;

4.1.2.3. no 71 līdz 100 pasažieriem - 3 gab.;

4.1.2.4. virs 100 pasažieriem - 4 gab.;

4.1.3. darba durvju augstums ir vismaz 1800 mm;

4.1.4. galvenās ejas slīpums garenvirzienā nepārsniedz 8%;

4.1.5. sēdekļa dziļums ir vismaz 35 cm;

4.1.6. attālums garenvirzienā starp sēdekļa atzveltnēm ir vismaz 65 cm;

4.1.7. autobuss ir aprīkots ar stingriem un siksnveida rokturiem stāvošiem pasažieriem;

4.1.8. pirmā pakāpiena augstums nepārsniedz 36 cm (43 cm, ja mehāniskā balstiekārta);

4.1.9. pārējo pakāpienu augstums ir robežās no 12 līdz 25 cm un dziļums ir vismaz 20 cm;

4.1.10. stāvvietu skaits autobusā ir ne mazāks kā 20% no kopējā pasažieru skaita;

4.2. II klase: autobusi, kas galvenokārt paredzēti sēdošu pasažieru pārvadāšanai, tomēr, to konstrukcija paredz stāvošu pasažieru pārvadāšanu galvenajā ejā vai platībā, kas nepārsniedz divu dubultsēdvietu aizņemtu laukumu. Šīs klases autobusi parasti tiek paredzēti pasažieru pārvadāšanai starppilsētu maršrutos;

4.3. III klase: autobusi, kas konstruktīvi paredzēti tikai sēdošu pasažieru pārvadāšanai. Šīs klases autobusi parasti tiek paredzēti pasažieru pārvadāšanai tūrisma pārvadājumos.

5. N kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kam ir vismaz četri riteņi:

5.1. N1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (kravas automobiļi), kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. N1 kategorijas transportlīdzekļus, atkarībā no to koriģētās pašmasas (KP) iedala šādās klasēs:

5.1.1. I klase ar KP < 1305 kg;

5.1.2. II klase ar 1305 kg < KP < 1760 kg;

5.1.3. III klase ar 1760 kg < KP.

Piezīme. Transportlīdzekļa koriģētā pašmasa (KP) tiek izmantota transportlīdzekļa ekvivalentās inerces masas noteikšanai, veicot izmēģinājumus uz dinamometriskā stenda. Koriģēto pašmasu nosaka:

1) pieskaitot transportlīdzekļa pašmasai 100 kg, ja, nosakot pašmasu, nav ņemta vadītāja masa (75 kg);

2) atņemot no transportlīdzekļa pašmasas 75 kg un pieskaitot 100 kg, ja nosakot pašmasu, ir ņemta vadītāja masa (75 kg).

5.2. N2 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (kravas automobiļi), kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, bet nepārsniedz 12 tonnas;

5.3. N3 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (kravas automobiļi), kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas.

Piezīme: Ja velkošais transportlīdzeklis ir konstruēts tā, lai tas būtu savienojams ar puspiekabi vai piekabi ar centrāli novietotu asi, tad par pilnu masu, pēc kuras nosakāma tā kategorija, jāuzskata braukšanas kārtībā esoša velkošā transportlīdzekļa masu plus masu, kuru puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi pārnes uz velkošo transportlīdzekli, un, kad to var attiecināt, paša velkošā transportlīdzekļa kravas masu.

6. O kategorija - mehānisko transportlīdzekļu piekabes un puspiekabes:

6.1. O1 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 0,75 tonnas;

6.2. O2 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa ir lielāka par 0,75 tonnām, bet nepārsniedz 3,5 tonnas;

6.3. O3 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, bet nepārsniedz 10 tonnas;

6.4. O4 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas.

7. G kategorija - paaugstinātas pārgājības mehāniskie transportlīdzekļi:

Piezīme: Šīs transportlīdzekļu kategorijas apzīmējumā lieto kombinēto apzīmējumu t.i. simbolam "M" vai "N" pievieno simbolu "G".

7.1. M1G un N1G kategorija - N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 2,0 tonnas, un M1 kategorijas transportlīdzekļi, ja:

7.1.1. transportlīdzeklim ir paredzēta vismaz viena priekšējā un vismaz viena pakaļējā tilta vienlaicīga piedziņa, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta;

7.1.2. transportlīdzeklim ir vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas mehānisms vai ierīce ar līdzīgu iedarbību un transportlīdzeklis bez piekabes spēj pārvarēt 30% kāpumu;

7.1.3. šo kategoriju transportlīdzekļiem jāatbilst vismaz pieciem no šādiem nosacījumiem:

7.1.3.1. priekšējais pārkares leņķis ir vismaz 25°;

7.1.3.2. pakaļējais pārkares leņķis ir vismaz 20°;

7.1.3.3. garenpārgājības leņķis ir vismaz 20°;

7.1.3.4. klīrenss zem priekšējā tilta ir vismaz 180 mm;

7.1.3.5. klīrenss zem pakaļējā tilta ir vismaz 180 mm;

7.1.3.6. garenpārgājības klīrenss ir vismaz 200 mm;

7.2. N1G; N2G; M2G un M3G kategorija - N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 2,0 tonnas, un N2, M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 12 tonnas, ja to konstrukcija paredz visu riteņu vienlaicīgu piedziņu, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta, vai tiek izpildīti šādi trīs nosacījumi:

7.2.1. transportlīdzekļa konstrukcija paredz vismaz viena priekšējā tilta un vismaz viena pakaļējā tilta vienlaicīgu piedziņu, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta;

7.2.2. transportlīdzeklim ir vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas mehānisms vai ierīce ar līdzīgu iedarbību;

7.2.3. transportlīdzeklis bez piekabes spēj pārvarēt 25 % kāpumu;

7.3. M3G un N3G kategorija - M3 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, un N3 kategorijas transportlīdzekļi, ja to konstrukcija paredz riteņu vienlaicīgu piedziņu, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta, vai tiek izpildīti šādi nosacījumi:

7.3.1. vismaz puse no riteņu skaita ir velkošie;

7.3.2. transportlīdzeklim ir vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas mehānisms vai ierīce ar līdzīgu iedarbību;

7.3.3. transportlīdzeklis bez piekabes spēj pārvarēt 25 % kāpumu;

7.3.4. transportlīdzeklis atbilst vismaz četriem no šādiem nosacījumiem:

7.3.4.1. priekšējais pārkares leņķis ir vismaz 25°;

7.3.4.2. pakaļējais pārkares leņķis ir vismaz 25°;

7.3.4.3. garenpārgājības leņķis ir vismaz 25°;

7.3.4.4. klīrenss zem priekšējā tilta ir vismaz 250 mm;

7.3.4.5. garenpārgājības klīrenss ir vismaz 300 mm;

7.3.4.6. klīrenss zem pakaļējā tilta ir vismaz 250 mm;

7.4. G kategorijas transportlīdzekļu parametru noteikšanai tiek pielietoti šādi kritēriji un nosacījumi:

7.4.1. visu mērījumu laikā N1 kategorijas transportlīdzekļu, kuru pilnā masa nepārsniedz divas tonnas, un M1 kategorijas transportlīdzekļu faktiskajai masai jāatbilst to pašmasai atbilstoši Latvijas standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" nosacījumiem;

7.4.2. transportlīdzekļiem, kas nav minēti šī pielikuma 5.4.1.apakšpunktā, jābūt noslogotiem līdz izgatavotāja noteiktajai transportlīdzekļa pilnai masai;

7.4.3. par spēju pārvarēt noteikto kāpumu (25% un 30%) var pārliecināties ar vienkāršas kalkulācijas palīdzību. Tomēr, atsevišķos gadījumos Inspekcija drīkst pieprasīt konkrētā tipa transportlīdzekļa faktiskas pārbaudes veikšanu;

7.4.4. mērot priekšējo un pakaļējo pārkares leņķus un garenpārgājības leņķi, nav jāņem vērā aizsargierīces;

7.4.5. priekšējā un pakaļējā pārkares leņķu, garenpārgājības leņķa, garenpārgājības klīrensa un klīrensa zem tilta definīcijas:

7.4.5.1. priekšējā un pakaļējā pārkares leņķu un garenpārgājības leņķa definīcija atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 612:2006 “Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas”;

7.4.5.2. garenpārgājības klīrenss - īsākais attālums starp ceļa plakni un zemāko fiksēto transportlīdzekļa punktu garenvirzienā. Sapārotas asis tiek uzskatītas par vienu asi;

7.4.5.3. klīrenss zem viena tilta - attālums no ceļa plaknes līdz tāda segmenta augstākajam punktam, ko norobežo riņķa līnija, kas vilkta caur vienas ass riteņu (dubulto riteņu gadījumā - iekšējo riteņu) riepu kontaktlaukumu centriem un skar zemāko transportlīdzekļa fiksēto punktu starp asīm.

8. Speciālie transportlīdzekļi - M, N vai O kategoriju transportlīdzekļi, kas paredzēti speciālu darbu veikšanai un kam šim nolūkam ir īpaši pielāgota virsbūve un speciāls aprīkojums:

8.1. dzīvojamais vieglais automobilis - īpaši konstruēts M1 kategorijas transportlīdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, to īslaicīgai dzīvošanai un kam ir vismaz šāds aprīkojums:

8.1.1. sēdekļi un galds;

8.1.2. guļvietas, kas var tikt pārveidotas par sēdvietām;

8.1.3. ierīce ēdiena gatavošanai;

8.1.4. ierīce pārtikas produktu ilgstošai uzglabāšanai;

Piezīme: šī pielikuma 8.1.1. - 8.1.4.apakš­punktā minētajam aprīkojumam jābūt stacionāri nostiprinātam, tomēr galds var būt saliekams.

8.2. bruņots transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts pārvadājamo pasažieru vai kravas aizsardzībai un kam ir speciāls ložu necauršaujams aprīkojums;

8.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzeklis - M kategorijas transportlīdzeklis, kas paredzēts slimu vai ievainotu cilvēku pārvadāšanai un kam šim nolūkam ir speciāls aprīkojums;

8.4. katafalkautomobilis - mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts cilvēku mirstīgo atlieku pārvadāšanai un kam šim nolūkam ir speciāls aprīkojums.

II. M1 kategorijas transportlīdzekļu virsbūvju veidi un to definīcijas

9. Visu M1 kategorijas pabeigtu transportlīdzekļu tehniskajos aprakstos (4.pielikuma I sadaļas 1.nodaļas 9.1.apakšpunktā) un atbilstības sertifikātā (6.pielikuma I sadaļas 1.nodaļas 37.punktā) izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs norāda kādu no šādiem virsbūvju veidiem:

9.1. vieglajiem pasažieru automobiļiem:

9.1.1. sedans (AA) - atbilstoši Latvijas standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" 1.2.4.1.1.1.apakšpunkta prasībām, ieskaitot arī transportlīdzekļus ar vairāk nekā četriem sānu logiem;

9.1.2. hečbeks (AB) - sedans ar atveramu aizmugurējo daļu;

9.1.3. universāls (AC) - atbilstoši Latvijas standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" 1.2.4.1.2.1.apakšpunkta prasībām;

9.1.4. kupeja (AD) - atbilstoši Latvijas standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" 1.2.4.1.1.3.apakšpunkta prasībām;

9.1.5. kabriolets (AE) - atbilstoši Latvijas standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" 1.2.4.1.1.4.apakšpunkta prasībām;

9.1.6. plašlietojuma transportlīdzeklis (AF) - transportlīdzeklis, kam virsbūve atšķiras no 9.1.1.- 9.1.5.apakšpunktos minētajām virsbūvēm un kas paredzēts pasažieru un viņu bagāžas vai kravas pārvadāšanai, turklāt pasažieru salons nav konstruktīvi atdalīts no kravas telpas. Tomēr, šāds transportlīdzeklis netiek uzskatīts par M1 kategorijas transportlīdzekli, ja izpildās abi turpmākie nosacījumi:

9.1.6.1. sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nav lielāks par sešām;

Piezīmes:

1) sēdvietu uzskata par esošu, ja trans­portlīdzeklī ir sēdvietas stiprinājumu vietas;

2) sēdvietas stiprinājuma vieta tiek uzskatīta par esošu, ja ar vienkāršiem instrumentiem (uzgriežņu atslēgu, skrūvgriezi u.tml.) un vienkāršiem stiprinājumiem (vītņsavienojumiem, skavām, āķiem u.tml.) ir iespējams sēdvietu uzstādīt un nostiprināt.

3) sēdvietas stiprinājuma vieta netiek uzskatīta par esošu, ja tā ir likvidēta (aizmetināta, nogriezta, u.tml.).

9.1.6.2. P - (M + N × 68) > N × 68 kur:

- P - tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, kg;

- M - masa braukšanas kārtībā, kg;

- N - sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu;

9.2. Speciālajiem vieglajiem automobiļiem:

9.3. dzīvojamais vieglais automobilis (SA) (skat. 8.1.punktu);

9.4. bruņots transportlīdzeklis (SB) (skat. 8.2.punktu);

9.5. neatliekamā medicīniskā palīdzība (SC) (skat. 8.3.punktu);

9.6. katafalks (SD) (skat. 8.4.punktu).

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

(Pielikums grozīts ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.243)

I. M1 kategorijas transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

1. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

1.1. izgatavotājs;

1.2. izgatavotāja noteiktais tips;

1.3. nav fundamentālas konstruktīvas atšķirības šasijā;

1.4. motora veids (iekšdedzes/ elektrisks/ hibrīds).

2. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

2.1. virsbūves veids (sedans, kupeja, universālis u.tml.);

2.2.motora:

2.2.1. darbības princips (divtaktu, četrtaktu, dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes);

2.2.2. cilindru skaits un izvietojums;

2.2.3. jaudas atšķirība mazāka vai vienāda ar 30% (lielākā 1,3 reizes lielāka par mazāko);

2.2.4. tilpuma atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākais 1,2 reizes lielāks par mazāko);

2.3. dzenošo tiltu skaits, izvietojums un savstarpējais savienojums;

2.4. vadāmo tiltu skaits un izvietojums.

3. Transportlīdzekļa varianta versija - viena varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā vai testu rezultātu protokolā un kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

3.1. pilnā masa;

3.2. motora darba tilpums;

3.3. motora maksimālā lietderīgā jauda;

3.4. pārnesumu kārbas tips un pārnesumu skaits;

3.5. sēdvietu skaits.

II. M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

4. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

4.1. izgatavotājs pēdējā etapā, t.i., transportlīdzekļa izgatavotājs, kurš, pamatojoties uz cita izgatavotāja izsniegto atbilstības sertifikātu nepabeigtam transportlīdzeklim, turpina transportlīdzekļa izgatavošanu nākamajā etapā un izsniedz tam pašam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu kā pabeigtam transportlīdzeklim;

4.2. transportlīdzekļa kategorija;

4.3. nav fundamentālas atšķirības autobusu konstrukcijā:

4.3.1. virsbūves veids (vienstāvu, divstāvu, posmainais, ar zemu grīdas novietojumu u.tml.);

4.3.2. tiltu skaits un savstarpējais izvietojums (priekšā/ vidū/aizmugurē);

4.3.3. motora veids (iekšdedzes/ elektrisks/ hibrīds);

4.3.4. transmisijas veids (mehāniska, hidromehāniska, elektromehāniska u.tml.).

5. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

5.1. autobusa klase (I, II, III, A vai B);

5.2. pabeigtības pakāpe (izgatavošanas etaps);

5.3. motora:

5.3.1. darbības princips (divtaktu, četrtaktu, dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes);

5.3.2. cilindru skaits un izvietojums;

5.3.3. jaudas atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākā 1,5 reizes lielāka par mazāko);

5.3.4. darba tilpuma atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākais 1,5 reizes lielāks par mazāko);

5.3.5. izvietojums (priekšā/ vidū/ aizmugurē);

5.4. pilnas masas atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākā 1,2 reizes lielāka par mazāko);

5.5. dzenošo tiltu skaits, izvietojums un savstarpējais savienojums;

5.6. vadāmo tiltu skaits un izvietojums;

5.7. pasažieru ietilpības diapazons (<12; >12 un <22, >22 un <45; >45 un <50; >50 un <70; >70 un <100; >100 un <140; >140).

6. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā vai testu rezultātu protokolā.

III. N1, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

7. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

7.1. izgatavotājs pēdējā etapā, t.i., transportlīdzekļa izgatavotājs, kurš, pamatojoties uz cita izgatavotāja izsniegto atbilstības sertifikātu nepabeigtam transportlīdzeklim, turpina transportlīdzekļa izgatavošanu nākamajā etapā un izsniedz tam pašam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu kā pabeigtam transportlīdzeklim;

7.2. transportlīdzekļa kategorija;

7.3. nav fundamentālas atšķirības automobiļa konstrukcijā:

7.3.1. automobiļi ar rāmi un automobiļi bez tā;

7.3.2. automobiļi ar nesošo virsbūvi un automobiļi bez tās;

7.3.3. automobiļi ar atsevišķu kabīni un automobiļi bez tās;

7.4. tiltu skaits un savstarpējais izvietojums (priekšā/ vidū/aizmugurē);

7.5. motora veids (iekšdedzes/ elektrisks/ hibrīds);

7.6. transmisijas veids (mehāniska, hidromehāniska, elektromehāniska u.tml.).

8. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

8.1. kravas automobiļa veids (seglu vilcējs vai kravas transporta) vai kravas automobiļa virsbūves veids (kravas kaste, furgons, cisterna, konteinervedējs, kokvedējs, autovedējs u.tml.);

Piezīme: Ja transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pārstāvis kravas automobiļa veidu iekļauj varianta identifikācijā, tad virsbūves veids obligāti iekļaujams versijas identifikācijā, turklāt, šādā gadījumā, norādāmas arī visu pieļaujamo variantu un versiju kombinācijas.

8.2. pabeigtības pakāpe (izgatavošanas etaps);

8.3. motora:

8.3.1. darbības princips (divtaktu, četrtaktu, dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes);

8.3.2. cilindru skaits un izvietojums;

8.3.3. jaudas atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākā 1,5 reizes lielāka par mazāko) ;

8.3.4. darba tilpuma atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākais 1,5 reizes lielāks par mazāko);

8.4. pilnas masas atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākā 1,2 reizes lielāka par mazāko);

8.5. dzenošo tiltu skaits, izvietojums un savstarpējais savienojums;

8.6. vadāmo tiltu skaits un izvietojums;

9. Transportlīdzekļa varianta versija- viena tipa varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā vai testu rezultātu protokolā.

IV. O1, O2, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

10. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

10.1. izgatavotājs pēdējā etapā, t.i., transportlīdzekļa izgatavotājs, kurš, pamatojoties uz cita izgatavotāja izsniegto atbilstības sertifikātu nepabeigtam transportlīdzeklim, turpina transportlīdzekļa izgatavošanu nākamajā etapā un izsniedz tam pašam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu kā pabeigtam transportlīdzeklim;

10.2. transportlīdzekļa kategorija;

10.3. nav fundamentālas atšķirības transportlīdzekļa konstrukcijā:

10.3.1. velkamā transportlīdzekļa veids (piekabe/piekabe ar centrāli novietotu asi/ puspiekabe);

10.3.2 acīmredzamas un būtiskas atšķirības šasijas un nesošās daļas (rāmja) konstrukcijā;

10.3.3. tiltu skaits un savstarpējais izvietojums (priekšā/ vidū/aizmugurē);

10.3.4. bremžu iekārtas esamība un galvenie konstruktīvie elementi:

10.3.4.1. enerģijas uzkrāšanas veids (hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinētais);

10.3.4.2. bremzēšanas spēka radīšanas veids (frikcijas/ elektromagnētisks/ hidraulisks);

10.3.4.3. darba bremžu sistēmas darbības tips (nepārtauktas darbības/ puspārtrauktas darbības / inerces).

11. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

11.1. piekabes veids (kravas kaste, furgons, konteinervedējs, kokvedējs, cisterna, autovedējs u.tml.);

11.2. pabeigtības pakāpe (izgatavošanas etaps);

11.3. pilnas masas atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākā 1,2 reizes lielāka par mazāko);

11.4. vadāmo tiltu skaits un izvietojums.

12. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā.

V. L kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

13. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

13.1. transportlīdzekļa kategorija;

13.2. izgatavotājs;

13.3. izgatavotāja noteiktais tips;

13.4. šasija.

14. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem var būt atšķirīgas šādas pazīmes:

14.1. virsbūves (rāmja) forma;

14.2. pašmasa un tehniski pieļaujamā maksimālā masa (atšķirība vairāk par 20%);

14.3. motora veids (dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes, elektrisks/ hibrīds);

14.4. motora darbības ciklu skaits (divtaktu vai četrtaktu);

14.5. cilindru darba tilpums (atšķiras vairāk par 30%);

14.6. cilindru skaits un izvietojums;

14.7. jauda (atšķiras vairāk par 30%);

14.8. darbības veids (tikai elektromotoriem);

14.9. vilkmes bateriju skaits un ietilpība.

15. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa vai varianta transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem var būt atšķirīgas šādas pazīmes:

15.1. transmisijas veids (automātiska vai neautomātiska pārnesumu kārba, pārnesumu skaitļi, pārnesumu pārslēgšanas metode, u.tml.);

15.2. cilindru darba tilpums (atšķirība mazāka par 30%);

15.3. jauda (atšķirība mazāka par 30%);

15.4. pašmasa un tehniski pieļaujamā maksimālā masa (atšķirība mazāka par 20%);

15.5. citas nebūtiskas atšķirības, kas neattiecas uz augstāk minētajām, bet ir minētas transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā.

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Obligātai atbilstības novērtēšanai pakļautās transportlīdzekļu sastāvdaļas (parametri) un pielietojamo tehnisko normatīvu saraksts

Nr.
p.k.

Sastāvdaļas (parametri)

Transportlīdzekļu kategorijas

L

M, N, O

Direktīvas/
ANO Noteikumi

Direktīvas/
ANO Noteikumi

1.

Dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes iekšdedzes motori attiecībā uz:

1.1.

to izmešiem un cietajām daļiņām

97/24/EK 5.nod

-

88/77/EEK

49

1.2.

lietderīgās jaudas mērījumiem

95/1/EK

-

-

85

1.3.

maksimālā griezes momenta mērījumiem

-

-

-

2.

Kompresijas aizdedzes motoru dūmainība

-

-

-

24

3.

Speciāls barošanas sistēmas aprīkojums:

3.1.

motoriem, kas darbināmi ar sašķidrinātu naftas gāzi (SNG)

-

-

70/220/EEK

67

3.2.

motoriem, kas darbināmi ar saspiesto dabas gāzi (SDG)

-

-

-

4.

Pasākumi pret motoru forsēšanu

97/24/EK 7.nod

-

-

-

5.

Izplūdes gāzu trokšņu slāpēšanas ierīces

97/24/EK 9.nod

92

70/157/EEK

59

6.

Atgāzu katalītiskie neitralizatori

-

-

70/220/EEK

103

7.

Drošības konstrukcijas:

7.1.

priekšējās

-

-

-

93

7.2.

pakaļējās

-

-

70/221/EEK

58

7.3.

sānu

-

-

89/297/EEK

73

8.

Skaņas signālierīces

93/30/EEK

28

70/388/EEK

28

9.

Atpakaļskata spoguļi

97/24/EK 4.nod

81/46

71/127/EEK

46

10.

Bremžu loki, kluči un uzlikas

-

90

71/320/EEK

90

11.

Pretaizbraukšanas ierīces

93/33/EEK

-

-

-

12.

Imobilaizeri

-

-

74/61/EEK

97

13.

Trauksmes signalizācijas ierīces

-

-

14.

Sēdekļi un to stiprinājumi

-

-

74/408/EEK

80

15.

Sēdekļu pagalvji

-

-

78/932/EEK

25

16.

Jumta bagāžnieki un radio antenas

-

-

74/483/EEK

26

17.

Transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi

97/24/EK 3.nod

-

-

-

18.

Atstarotāji

76/757/EEK

3

76/757/EEK

3

19.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

93/92/EEK

-

-

-

20.

Lukturi:

20.1.

dienas gaitas lukturi

-

-

76/758/EEK

87

20.2.

gabarītu, bremzēšanas un kontūrlukturi

97/24/EC 2.nod

50

7

20.3.

sānu gabarītlukturi

50

91

20.4.

virzienrādītāji

50

76/759/EEK

6

20.5.

pakaļējās numura zīmes lukturīši

50

76/760/EEK

4

20.6.

priekšējie miglas lukturi

19

76/762/EEK

19

20.7.

pakaļējie miglas lukturi

38

77/538/EEK

38

20.8.

atpakaļgaitas lukturi

23

77/539/EEK

23

20.9.

stāvgaismas lukturi

-

-

77/540/EEK

77

21.

Galvenie lukturi:

21.1.

galvenie lukturi

97/24/EK 2.nod

56/57
76

76/761/EEK

1

21.2.

hermetizētie galvenie lukturi (SB)

-

-

5

21.3.

galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

97/24/EK 2.nod

72/82

8/20

21.4.

halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

-

-

31

21.5.

gāzu lokizlādes galvenie lukturi

-

-

98

22.

Gaismas avoti:

22.1.

gāzu lokizlādes lukturu gaismas avoti

-

-

99

22.2.

kvēlspuldzes

97/24/EK 2.nod

37

37

23.

Personu noturošās ierobežotājsistēmas:

23.1.

pieaugušo drošības jostas un to sistēmas

97/24/EK 11.nod

16

77/541/EEK

16

23.2.

bērnu drošības sistēmas (jostas, sēdeklīši)

-

-

-

44

24.

Bākugunis

-

-

-

65

25.

Galveno lukturu tīrītāji un apskalotāji

-

-

-

45

26.

Pretšļakatu ierīces

-

-

91/226/EEK

-

27.

Stikli un stiklu materiāli

92/22/EEK

43

92/22/EEK

43

28.

Vieglo automobiļu riepas

97/24/EK 2.nod

75

92/23/EEK

30

29.

Kravas automobiļu riepas

75

54

30.

Ātruma ierobežotājierīces

-

-

92/24/EEK

89

31.

Mehāniskās sakabes ierīces

97/24/EK 10.nod

94/20/EK

55

32.

Saīsinātā tipa sakabes ierīces

-

-

-

102

33.

Interjera materiāli

-

-

95/28/EK

-

34.

Aizsargķiveres un to stikli

-

-

-

22

35.

Avārijas zīmes

-

-

-

27

36.

Pakaļējās pazīšanas zīmes

-

-

-

70

36.

Atstarojošie marķējumi

-

-

-

104

37.

Elektromagnētiskā savietojamība

97/24/EK 8.nod

-

-

-

38.

Degvielas tvertnes

97/24/EK 6.nod

-

-

39.

Tahogrāfi

-

-

3821/85

-

40.

Maksimālā konstruktīvā ātruma mērījumi

95/1/EK

-

-

-

41.

Vadības ierīču identifikācija

93/29/EEK

-

-

-

42.

Stāvbalsti

93/31/EEK

-

-

-

43.

Pasažieru rokturi

93/32/EEK

-

-

-

44.

Pneimatiskās riepas ar atjaunotu protektoru

-

-

-

108

109

Piezīme: sastāvdaļas var tikt iedalītas oriģinālā vai neoriģinālā aprīkojuma sastāvdaļās. Par oriģinālā aprīkojuma sastāvdaļām uzskata sastāvdaļas, kas uzstādītas transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšanas laikā. Par neoriģināla aprīkojuma sastāvdaļām uzskatāmas sastāvdaļas, kas paredzētas oriģinālo sastāvdaļu nomaiņai transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Transportlīdzekļu tehniskie apraksti

(Pielikums grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142; MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.243; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

I. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts

1.nodaļa

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja nosaukums): ...........................................

0.2. Tips: .............................................................................

0.2.1. Komercnosaukums (-i) (ja ir): ................................................

0.3. Tipa identifikācijas veids (ja atrodas uz transportlīdzekļa) (a): .............

0.3.1. Šī apzīmējuma atrašanās vieta: ...............................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (b): .............................................

0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .........................................

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-s): ..........................

0.9. Tipa apstiprinājuma turētāja (oficiālā izgatavotāja pārstāvja Latvijā) nosaukums un adrese(-s): ......................................................................

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotogrāfijas vai rasējumi: ........................

1.3. Asu un riteņu skaits: ...............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: .......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ...........

1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ................................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI (c) [kg un mm]

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas) (d): .................................................

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s) (e): ....................................................

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s) (e): ..........................................................

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2. Šasijai ar virsbūvi:

2.4.2.1. Garums (f): ..........................................................................................

2.4.2.2. Platums (g): ..........................................................................................

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (h) (atbalsta iekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ......................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa (minimālā un maksimālā katram variantam vai versijai (tikai M1 kategorijas transportlīdzekļiem)) kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja tas ir vilcējs, kas nepieder kategorijai M1, vai šasijas masa kopā ar kabīni, ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100% citu šķidrumu, izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusu gadījumā- apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta) (i): ........................................................

2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm (puspiekabes vai piekabes ar centrāli novietotu asi gadījumā arī slodze uz sakabes punktu): ...................

2.7. Izgatavotāja norādītā pabeigta transportlīdzekļa minimālā masa nepabeigtiem transportlīdzekļiem: ...........................................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa (minimālā un maksimālā katram variantam vai versijai (tikai M1 kategorijas transportlīdzekļiem)) (j):

..............................................................................................................

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm, bet puspiekabēm vai piekabēm ar centrāli novietotu asi- slodze uz sakabes punktu (katras versijas maksimums un minimums): .................................................

2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .............

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ...................

2.11.1 Piekabes gadījumā: .................................................................................

2.11.2. Puspiekabes gadījumā:(n) .......................................................................

2.11.3. Piekabes ar centrāli novietotu asi gadījumā: .........................................

2.11.4. Tehniski pieļaujamā maksimālā autovilciena masa: .............................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: .............................................

2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa sakabes punktu:

2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ...........................

3. MOTORS (k)

3.1. Izgatavotājs: ....................................................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): ..........

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ......................................................

3.2.1.3. Darba tilpums (L): .................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda (m): ..kW pie .. min-1

3.2.1.10. Izgatavotāja norādītais maksimālais lietderīgais griezes moments(m)(n): .............. Nm pie .................. min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)

3.2.2.1. Ar pētniecisko metodi noteikts oktānskaitlis etilētam benzīnam: ......

3.2.2.2. Ar pētniecisko metodi noteikts oktānskaitlis neetilētam benzīnam: ...

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros)(n): ...........................

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vietas attēls (izņemot M1 un O kategoriju transportlīdzekļiem) (n) :.................................

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.3. Gaisa papildus padeve: ir/ nav (1)

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)

3.2.12.2.5. Iztvaikojumu emisijas kontroles sistēma: ir/ nav (1)

3.2.12.2.6. Cieto daļiņu uztvērējs: ir/ nav (1)

3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība): ..................................................

3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) ......................................................................

3.3. Elektromotors:

3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): .......................................................................

3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: .................... kW

3.3.1.2. Darba spriegums: .................... V

3.3.2. Akumulators:

3.3.2.4. Novietojums: ........................................................................................

4. TRANSMISIJA (o)

4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): .....................................

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)

4.6. Pārnesumu skaitļi:

Pārnesums

Pārnesumu skaitļi

Pārnesumu kārbas

Galvenā pārvada

Variatora maksimums (1)

1

2

3 utt.

Variatora minimums (1)

Atpakaļgaita

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h) (p): .........

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ..................................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav/ pēc izvēles (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1. 1. ass: ....................................................................................................

6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................................utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: .........................................................

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. Mehānisma tips: .............................................................................

7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts): ................................................................................................

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...............................................................

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav/ pēc izvēles (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: ................................................................

Darba bremze(-s): ...................................................................................

Stāvbremze(-s): ......................................................................................

Avārijas bremze(-s): ...............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): ..............

Riteņu bremžu mehānismi: ....................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras) (n)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma otrās sadaļas vai citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām): ...............................

9.3.1. Durvju skaits un izvietojums: .............................................................

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Skaits: ...................................................................................................

9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: ...................................................................

9.10.3.2.1. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: ...........

9.10.4.1. Pagalvju tips: integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)

9.10.8. Gāze, kas gaisa kondicionēšanas sistēmā izmantota kā dzesētājviela: ...................................................

9.10.8.1. Gaisa kondicionēšanas sistēmā ir paredzēts izmantot fluorētu siltumnīc­efekta gāzi ar globālās sasilšanas potenciālu, kas ir augstāks nekā 150: jā/nē (1)

Ja atbilde ir "jā", kopējais noplūdes daudzums g/gadā no visas sistēmas:........

9.12.2.. Papildus drošības ierīču veids un novietojums (norādīt: ir/ nav/ pēc izvēles): (L = kreisā puse, R = labā puse, C = centrs)

Priekšējais gaisa spilvens

Sānu gaisa spilvens

Drošības jostas spriegošanas ierīce

L

Pirmā sēdekļu rinda C

R

L

Otrā sēdekļu rinda (1) C

R

(1) Tabula var tikt paplašināta, ja transportlīdzeklī ir vairāk par divām sēdvietu rindām vai ja transportlīdzekļa platumā izvietotas vairāk par trim sēdvietām

9.17. Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes:

9.17.1. Izgatavotāja plāksnīšu un uzrakstu, kā arī šasijas numura atrašanās vietu fotogrāfijas un/vai rasējumi: ..................................................

9.17.4.1. Visu VIN pielietojamo burtu un ciparu kombināciju izskaidrojums: ..

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādīto vai uzstādāmo sakabes ierīču klase un raksturojošie parametri (D, S, V, U): ........................................................................

11.3. Instrukcija vai principiāla shēma sakabes ierīces uzstādīšanai uz transportlīdzekļa un izgatavotāja norādīto stiprināšanas punktu uz transportlīdzekļa fotogrāfijas vai rasējumi, kā arī papildus informācija, ja sakabes ierīces uzstādāmas transportlīdzekļa tipa konkrētiem variantiem vai versijām: ....................................................

11.4. Informācija par speciālas sakabes skavas vai montāžas plates stiprināšanu: ...................................................................

13. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA TIKAI UZ M2 UN M3 KATEGORIJU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

13.1. Autobusa klase (I, II, III, A, B): ............................................

13.1.0. Apkalpes locekļu sēdvietu skaits: .....................................................

13.3. Pasažieru skaits (sēdvietu un stāvvietu):

13.3.1. Kopējais (N): ........................................................................................

13.3.5. Pasažieru stāvvietu skaits: ..................................................................

13.4. Pasažieru sēdvietu skaits:

13.4.1. Kopējais (A): ..........................................................................................

13.4.2. Augšējais klājs:......................................................................................

13.4.3. Apakšējais klājs:.....................................................................................

13.5. Darba durvju skaits: ...............................................................................

13.6. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, lūkas):

13.6.1. Kopējais: ................................................................................................

13.6.2. Augšējais klājs:......................................................................................

13.6.3. Apakšējais klājs:.....................................................................................

13.7. Bagāžas nodalījuma (-u) tilpums: .................................................... m3

13.8. Bagāžas pārvadāšanai paredzētais jumta laukums: ......................... m2

13.9. Ierīces, kas paredzētas pasažieru iekāpšanas atvieglošanai (traps, paceļama platforma, atbalstu sistēmas): ............................................

14. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS SERTIFICĒTI BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM ATBILSTOŠI DIREKTĪVAS 98/91/EC PRASĪBĀM

14.1. Elektroiekārta (atbilstoši direktīvas 94/55/EC prasībām):....................

14.2. Ugunsdrošības prasības:

14.3. Speciālas prasības, ja attiecināms, atbilstoši direktīvas 94/55/EC prasībām: ................................................................................................

2.nodaļa

Transportlīdzekļa tipa variantu un versiju identifikācija

Tabula, kas parāda 1.nodaļā minēto parametru atšķirības katram tipa variantam un versijai. Šīs atšķirības norādāmas apzīmējuma sākumā ar lielajiem alfabēta burtiem tādā veidā, lai būtu skaidri redzams, kuras atšķirības attiecināmas uz katru tipa variantu un versiju.

Katra transportlīdzekļa tipa ietvaros katram variantam aizpildāma atsevišķa tabula. Ja visām tipa varianta versijām dati ir vienādi, tad ailītē "Versijas Nr." tiek norādīts "Visas".

Pozīcijas Nr.

Visas

1. versija

2. versija

utt.

Versijas Nr.

Šos datus drīkst iesniegt jebkurā citā formā vai izkārtojumā, ja tiek nodrošināta nepieciešamās informācijas saņemšana un tās pārskatāmība.

Visos gadījumos norādāmas arī visu transportlīdzekļa tipa variantu un versiju iespējamās kombinācijas.

Katrs tipa variants un katra versija tiek apzīmēta ar burtu vai ciparu kombināciju, kas tiek norādīta katra transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā (6.pielikums).

3.nodaļa

Atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu numuru saraksts

Par katru transportlīdzekļa tipu iesniedzams visu atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu numuru saraksts tadā secībā, kā noteikts šo noteikumu 7.pielikuma I sadaļā.

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Pagarinājuma datums

Variants(-i)/ Versija(-s)

Paraksts: ..........................................................................

Ieņemamais amats: ...............................................................

Datums: ..........................................................................

____________________________

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

(a) Ja transportlīdzekļa tipa identifikācijas apzīmējumā ietilpst simboli, kas neattiecas uz transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa identifikāciju atbilstoši šim tehniskajam aprakstam, šie apzīmējumi aizstājami ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

(b) Klasifikācija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām.

(c) Ja ir versijas ar normālu kabīni un kabīni ar guļamvietu, jānorāda masas un izmērus abos gadījumos.

(d) Atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 612:2006 “Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas” 6.4.apakšpunkta prasībām.

(e) Atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 612:2006 “Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas” 6.5.apakšpunkta prasībām.

(f) Atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 612:2006 “Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas” 6.1.apakšpunkta prasībām, bet M2, M3, N un O kategoriju transportlīdzekļiem - atbilstoši direktīvas 97/27/EC I.Pielikuma 2.4.1.apakšpunkta prasībām.

(g) Atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 612:2006 “Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas” 6.2.apakšpunkta prasībām, bet M2, M3, N un O kategoriju transportlīdzekļiem - atbilstoši direktīvas 97/27/EC I.Pielikuma 2.4.2.apakšpunkta prasībām.

(h) Atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 612:2006 “Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas” 6.3.apakšpunkta. prasībām, bet M2, M3, N un O kategoriju transportlīdzekļiem - atbilstoši direktīvas 97/27/EC I.Pielikuma 2.4.3.apakšpunkta prasībām.

(i) Vadītāja masu pieņem 75 kg; degvielas tvertnēm jābūt piepildītām 90% no izgatavotāja noteiktā tilpuma.

(j) Puspiekabēm un kravas automobiļiem seglu vilcējiem pilna masa sastāv no transportlīdzekļa pašmasas un slodzes uz seglu ierīci.

(k) Par netradicionāla tipa motoriem un sastāvdaļām iesniedzami dati, kas ekvivalenti šeit minētajiem.

(L) Šo vērtību aprēķina, pieņemot, ka p = 3.1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm³.

(m) Noteikts atbilstoši direktīvas 80/1269/EEC prasībām.

(n) Atbilstoši direktīvas 70/156/EEC, ņemot vērā ar direktīvu 98/14/EC izdarītos grozījumus, I.pielikuma prasībām.

(o) Norādītie dati iesniedzami par katru variantu.

(p) Pieļaujama 5% pielaide.

II. L kategoriju transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts.

1.nodaļa

Tehniskais apraksts visu L kategoriju transportlīdzekļu tipiem

0. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1. Marka: ....................................................................................................

0.2. Tips (norādot iespējamos variantus un versijas un identificējot katru no tiem ar ciparu vai burtu kombināciju): .................................

0.3. Tipa identifikācijas veids (ja atrodas uz transportlīdzekļa) (a): ..............

0.3.1. Šī apzīmējuma atrašanās vieta: ....................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (b): ............................................................

0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .......................................................

0.6. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese: ..................

0.7. Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes stiprināšanas veids un vieta: .............................................................................

0.7.1. Tipa sērijas numurs sākas ar Nr.: ..........................................................

0.8. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējumu atrašanās vieta un stiprinājuma veids: ............................................................

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGĀ KONSTRUKCIJA

1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotogrāfijas vai rasējumi: ..........................

1.2. Pabeigta transportlīdzekļa kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem:

1.3. Asu un riteņu skaits: ..............................................................

1.4. Motora atrašanās vieta un novietojums: ................................................

2. MASAS [kg] (c)

2.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ...................................................................

2.1.1. Pašmasas sadalījums pa asīm: ...............................................................

2.2. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar vadītāju: ........................................

2.2.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...............................................................

2.3. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ...............................................

2.3.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...............................................................

2.3.2. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: ..............

2.4. Maksimālais kāpums, kādā iespējams uzsākt kustību pie izgatavotāja norādītās tehniski pieļaujamās maksimālās masas: ...............................

2.5. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ...................

3. MOTORS (d)

3.0. Izgatavotājs: ...........................................................................................

3.1. Marka: ....................................................................................................

3.1.1. Tips: .............................................................................................

3.2. Dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes motors:

3.2.1. Motora parametri:

3.2.1.1. Darbības cikls: dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes, četras/divas taktis (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits, izvietojums un darbības secība: ...................................

3.2.1.2.1. Cilindra iekšējais diametrs: ..................... mm (e)

3.2.1.2.2. Virzuļa gājiens: ...................... mm (e)

3.2.1.3. Cilindra tilpums: ..................... cm3 (f)

3.2.1.4. Kompresijas pakāpe (2): ........................................................................

3.2.1.5. Cilindra galvas, virzuļa, virzuļa gredzenu un cilindra rasējumi: ........

3.2.1.6. Brīvgaitas apgriezieni (2): ..................... min-1

3.2.1.7. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie ..................... min-1

3.2.1.8. Maksimālais lietderīgais griezes moments: ........... Nm pie ....... min-1

3.2.2. Degvielas veids: dīzeļdegviela/ benzīns/ maisījums/ sašķidrināta naftas gāze/ cita (1)

3.2.3. Degvielas tvertne:

3.2.3.1. Maksimālais tilpums (2): ........................................................................

3.2.3.2. Tvertnes rasējums un norāde par konstrukcijas materiāliem: ...............

3.2.3.3. Shēma, kas precīzi norāda tvertnes atrašanās vietu uz transportlīdzekļa: ...................................................................

3.2.4. Degvielas padeve

3.2.4.1. Ar karburatora palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.1.1. Marka: ..................................................................................................

3.2.4.1.2. Tips: .......................................................................................................

3.2.4.1.3. Skaits: .....................................................................................................

3.2.4.1.4. Regulācija (2)

3.2.4.1.4.1. Difuzori: .................................................................................................

3.2.4.1.4.2. Līmenis pludiņkamerā: ..........................................................................

3.2.4.1.4.3. Pludiņa masa: ........................................................................................

3.2.4.1.4.4. Pludiņa adata: ....................................................................................vai

3.2.4.1.4.5. Degvielas padeves līkne kā gaisa plūsmas un nepieciešamā iestatījuma funkcija: ..............................................................

3.2.4.1.5. Auksta motora iedarbināšanas sistēma: manuāla/ automātiska (1)

3.2.4.1.5.1. Darbības princips(-i): .............................................................................

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē(1):

3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts: ..................................................................................

3.2.4.2.2. Darbības princips: iesmidzināšana tieša/ netieša/ virpuļkamera (1)

3.2.4.2.3. Iesmidzināšanas sūknis:

3.2.4.2.3.1. Marka:...................................................................................................

3.2.4.2.3.2. Tips: ..................................................................................................vai

3.2.4.2.3.3. Maksimālā degvielas padeve (1)(2): ....................... mm³/ taktī vai ciklā pie sūkņa rotācijas ātruma: ............. min-1, vai raksturlīkne: ...........

3.2.4.2.3.4. Iesmidzināšanas apsteidze (2): ........................................................

3.2.4.2.3.5. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne (2): ..............................................

3.2.4.2.3.6. Kalibrēšanas procedūra: stends/ motors (1)

3.2.4.2.4. Apgriezienu regulators:

3.2.4.2.4.1. Tips: ...............................................................................................

3.2.4.2.4.2. Atcirtes punkts:

3.2.4.2.4.2.1. Noslogotā režīmā: ..................... min-1

3.2.4.2.4.2.2. Nenoslogotā režīmā: ..................... min-1

3.2.4.2.4.3. Brīvgaitas apgriezieni: ..................... min-1

3.2.4.2.5. Iesmidzināšanas cauruļvadi:

3.2.4.2.5.1. Garums: ..................... mm

3.2.4.2.5.2. Iekšējais diametrs: ..................... mm

3.2.4.2.6. Sprauslas:

3.2.4.2.6.1. Marka: ...................................................................................................

3.2.4.2.6.2. Tips: ..................................................................................................vai

3.2.4.2.6.3. Atvēršanās spiediens (2): ................... kPa vai raksturlīkne (2): ..............

3.2.4.2.7. Auksta motora iedarbināšanas sistēma:

3.2.4.2.7.1. Marka: ..........................................................................................

3.2.4.2.7.2. Tips: .........................................................................................vai

3.2.4.2.7.3. Apraksts: ........................................................................................

3.2.4.2.8. Iedarbināšanas palīgierīces:

3.2.4.2.8.1. Marka: .........................................................................................

3.2.4.2.8.2. Tips: .........................................................................................vai

3.2.4.2.8.3. Sistēmas apraksts: ............................................................................

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes gadījumā): jā/ nē (1):

3.2.4.3.1. Sistēmas apraksts: ..................................................................................

3.2.4.3.2. Darbības princips: ieplūdes kolektorā (viena/vairāku punktu (1)/tieša iesmidzināšana/cits (norādīt) (1)): ..........................................vai

3.2.4.3.2.1. Iesmidzināšanas sūkņa marka: ............................................................

3.2.4.3.2.2. Iesmidzināšanas sūkņa tips: .................................................................

3.2.4.3.3. Sprauslas: atvēršanās spiediens (2): ........ kPa vai raksturlīkne (2): .......

3.2.4.3.4. Iesmidzināšanas apsteidze: ....................................................................

3.2.4.3.5. Auksta motora iedarbināšanas sistēma:

3.2.4.3.5.1. Darbības princips: .................................................................................

3.2.4.3.5.2. Darbības / iestatītie ierobežojumi (1)(2): ................................................

3.2.4.4. Degvielas sūknis: ir/ nav (1)

3.2.5. Elektroiekārta:

3.2.5.1. Nominālais spriegums: .......... V, pozitīvs/ negatīvs sazemējums (1)

3.2.5.2. Ģenerators:

3.2.5.2.1. Tips: .................................................................................................

3.2.5.2.2. Nominālā jauda: .................... W

3.2.6. Aizdedze:

3.2.6.1. Marka: ..................................................................................................

3.2.6.2. Tips: .......................................................................................................

3.2.6.3. Darbības princips: ..................................................................................

3.2.6.4. Aizdedzes apsteidzes līkne vai iestatīšanas punkts (2): .........................

3.2.6.5. Sākuma apsteidzes leņķis (2): ........ grādi pirms augšējā maiņas punkta

3.2.6.6. Kontaktu atstarpe (2): .................... mm

3.2.6.7. Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis (2): ..................... grādi

3.2.6.8. Radiotraucējumu slāpēšanas sistēma:

3.2.6.8.1. Radiotraucējumu slāpēšanas ierīču shēma un terminoloģija: ............

3.2.6.8.2. Norāde par nominālo pretestību līdzstrāvai un nominālā pretestība uz aizdedzes vada metru: ..................................................................

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa) (1):

3.2.7.1. Motora temperatūras kontroles mehānisma nominālais iestatījums: ....

3.2.7.2. Šķidrums:

3.2.7.2.1. Šķidruma veids: ......................................................................................

3.2.7.2.2. Cirkulācijas sūknis: ir/ nav (1)

3.2.7.3. Gaiss:

3.2.7.3.1. Piespiedu ventilācija: ir/ nav (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1):

3.2.8.1.1. Marka: ..................................................................................................

3.2.8.1.2. Tips: ......................................................................................................

3.2.8.1.3. Sistēmas apraksts: (t. i. maksimālais turbopūtes spiediens ......kPa un pārspiediena vārsta iestatījums)..........................................

3.2.8.2. Starpdzesētājs: ir/ nav (1)

3.2.8.3. Ieplūdes cauruļvadu un to aprīkojuma (paaugstināta spiediena kamera, sildierīce, papildu gaisa pievadi, utt.) apraksts un rasējumi: ..

3.2.8.3.1. Ieplūdes kolektora apraksts (ar rasējumiem un/vai fotogrāfijām): ........

3.2.8.3.2. Gaisa filtrs, rasējumi: ...................................................................... vai

3.2.8.3.2.1. Marka: ..................................................................................................

3.2.8.3.2.2. Tips:......................................................................................................

3.2.8.3.3. Ieplūdes trokšņu slāpētājs, rasējumi: ............................................... vai

3.2.8.3.3.1. Marka: ..................................................................................................

3.2.8.3.3.2. Tips: .......................................................................................................

3.2.9. Izplūdes sistēma:

3.2.9.1. Izplūdes sistēmas rasējums: ..................................................................

3.2.10. Ieplūdes un izplūdes kanālu minimālais šķērsgriezums: .......................

3.2.11. Dati par ieplūdes sistēmu vai ekvivalenti dati:

3.2.11.1. Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķi vai dati par citu sistēmu iestatīšanas vērtībām:......................................

3.2.11.2. Vārstu termisko atstarpju iestatīšanas diapazoni (1): ..............................

3.2.12. Pasākumi pret gaisa piesārņošanu:

3.2.12.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei, tikai četrtaktu motora gadījumā (apraksts un rasējumi): ........................................................

3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja tādas ir, un tās nav aprakstītas citā pozīcijā): ...............................................

3.2.12.2.1. Apraksts un/ vai rasējumi: .....................................................................

3.2.13. Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai uz kompresijas aizdedzes motoriem): ..........................................................

3.3. Elektromotors

3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): ..........................................................................

3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: .................... kW

3.3.1.2. Darba spriegums: .................... V

3.3.2. Akumulatoru baterija:

3.3.2.1. Elementu skaits: .....................................................................................

3.3.2.2. Masa: .................... kg

3.3.2.3. Ietilpība: ..................... Ah (ampērstundas)

3.3.2.4. Novietojums: ..........................................................................................

3.4. Citi motori vai to kombinācijas (dati par šādu motoru sastāvdaļām): ..

3.5. Izgatavotāja norādītā temperatūra:

3.5.1. Dzeses sistēmā:

3.5.1.1. Šķidruma dzesēšana: maksimālā temperatūra pie ieplūdes radiatorā: .................................................................................°C

3.5.1.2. Gaisa dzese:

3.5.1.2.1. Atskaites punkts: ................................................................................

3.5.1.2.2. Maksimālā temperatūra atskaites punktā: .................... °C

3.6. Eļļošanas sistēma:

3.6.1. Sistēmas apraksts:

3.6.1.1. Eļļas rezervuāra atrašanās vieta: .......................................................

3.6.1.2. Padeves sistēma (sūknis/ iesmidzināšana ieplūdes sistēmā/ kopā ar degvielu, utt.) (1): ................................................................

3.6.2. Eļļa sajaukta ar degvielu:

3.6.2.1. Procentuālais sastāvs: .............................................................................

3.6.3. Eļļas dzesētājs (radiators): ir/ nav (1)

3.6.3.1. Rasējums: ....................................................................................... vai

3.6.3.1.1. Marka: ...................................................................................................

3.6.3.1.2. Tips: ......................................................................................................

4. TRANSMISIJA (g)

4.1. Transmisijas rasējums (shēma): ........................................................

4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, utt.): .....................................

4.3. Sajūgs (tips): .........................................................................................

4.4. Pārnesumu kārba:

4.4.1. Tips: automātiska/rokas (1)

4.4.2. Pārnesumu pārslēgšanas veids: ar roku/ ar kāju (1)

4.5. Pārnesumu skaitļi:

N

R1

R2

R3

Rt

Variatora minimums

1

2

3 utt.

Variatora maksimums

Atpakaļgaita

N = pārnesumu attiecība

R1 = primārā pārnesuma attiecība (motora un pārnesumu kārbas primārās vārpstas apgriezienu attiecība)

R2 = sekundāra pārnesuma attiecība (pārnesumu kārbas primārās vārpstas un sekundārās vārpstas apgriezienu attiecība)

R3 = galvenā pārvada pārnesuma attiecība (pārnesumu kārbas izejošās vārpstas un dzenošo riteņu apgriezienu attiecība)

Rt =kopējais pārnesuma skaitlis

4.6. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums un pārnesums, kurā tas sasniegts (km/h) (h): ..................................................

4.7. Spidometrs un odometrs: ir/ nav (1)

4.7.1. Marka: .................................................................................................

4.7.2. Tips: .......................................................................................................

5. BALSTIEKĀRTA

5.1. Balstiekārtas rasējums: ..........................................................................

5.2. Riepas (kategorija, izmēri un maksimālā noslodze) un diski (standarta tipa):

5.2.1. Nominālā rites aploce: ............................................................................

5.2.2. Izgatavotāja noteiktais spiediens riepās: .............. kPa

5.2.3. Riepu/ disku kombinācijas: ..................................................................

6. STŪRES IEKĀRTA

6.1. Mehānisms un vadība:

6.1.1. Mehānisma tips: .....................................................................................

7. BREMŽU IEKĀRTA

7.1. Bremžu iekārtas shēma: ........................................................................

7.2. Priekšējās un pakaļējās bremzes, disku un/vai loku (1): ....................

7.2.1. Marka: ...................................................................................................

7.2.2. Tips: .......................................................................................................

7.3. Bremžu iekārtas sastāvdaļu rasējumi:

7.3.1. Loki un/ vai kluči (1) satur/ nesatur (1) azbesta materiālus: (i)

7.3.2. Uzlikas un/ vai kluči (1) satur/ nesatur (1) azbesta materiālus: (i)

7.3.3. Stiepņi un/ vai pedāļi (1): ........................................................................

7.3.4. Hidrauliskie rezervuāri: .................................................................

7.4. Citas ierīces: rasējums un apraksts: ..............................................

8. GAISMAS UN GAISMAS SIGNALIZĀCIJAS IERĪCES

8.1. Visu ierīču uzskaitījums (norādot skaitu, marku, modeli, sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurus un marķējumus, tālās gaismas lukturu gaismas stipruma kontrolskaitli, krāsu, atbilstošās kontroles ierīces):..

8.2. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču izvietojuma shēma: .............

8.3. Avārijas signalizācijas lukturi: .........................................................

8.4. Papildus prasības speciāliem transportlīdzekļiem: ................................

9. APRĪKOJUMS

9.1. Sakabes ierīces:

9.1.1. Tips: āķis/ cilpa/ cits (1)

9.1.2. Sakabes ierīču atrašanās vietu un konstrukciju ilustrējošas fotogrāfijas vai rasējumi: .....................................................

9.2. Vadības ierīču, kontroles ierīču un indikatoru izvietojums un identifikācija:

9.2.1. Simbolu, vadības ierīču, kontroles ierīču un indikatoru izvietojuma fotogrāfijas vai rasējumi: ......................................................

9.3. Transportlīdzekļa identifikācija:

9.3.1. Izgatavotāja plāksnītes un šasijas numura atrašanās vietu fotogrāfijas vai rasējumi: ......................................................................

9.3.2. Transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN) fotogrāfijas vai rasējumi (ar gabarītizmēriem): .................................................

9.3.3. Šasijas (rāmja) numura fotogrāfijas vai rasējumi (ar gabarītizmēriem): ..............................................................

9.4. Pretaizbraukšanas ierīces:

9.4.1. Ierīču tipi: ......................................................................

9.4.2. Izmantoto ierīču apraksts: ................................................................

9.5. Skaņas signālierīce:

9.5.1. Izmantotās ierīces apraksts un nolūks: ................................................

9.5.2. Marka: ...................................................................................................

9.5.3. Tips: .......................................................................................................

9.5.4. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .................................................

9.5.5. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums: .........................................

9.5.6. Skaņas signālierīces atrašanās vieta un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves elementiem ilustrējošs rasējums: .............

9.5.7. Detalizēts stiprināšanas metodes apraksts, norādot transportlīdzekļa daļu, kurai skaņas signālierīce piestiprināta: .......................................

9.6. Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes atrašanās vieta: ..............

9.6.1. Stiprināšanas plaknes leņķis attiecībā pret vertikāli: .............................

2.nodaļa

Papildus tehniskais apraksts L1 un L3 kategoriju transportlīdzekļiem

1. APRĪKOJUMS

1.1. Atpakaļskata spoguļi:

1.1.1. Marka: ....................................................................................................

1.1.2. Tipa apstiprinājuma marķējums: ......................................................

1.1.3. Variants: .................................................................................................

1.1.4. Atpakaļskata spoguļu atrašanās vietas un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves elementiem ilustrējošs rasējums: .............

1.1.5. Detalizēts stiprināšanas metodes apraksts, norādot transportlīdzekļa daļu, kurai piestiprināts atpakaļskata spogulis: ................................

1.2. Stāvbalsts:

1.2.1. Tips (centrālais vai sānu): ..................................................

1.2.2. Stāvbalsta atrašanās vieta un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves elementiem ilustrējošs rasējums: ..........................................

1.3. Blakusvāģa stiprināšanas elementi: ........................................

1.3.1. To atrašanās vietas un konstrukcijas fotogrāfijas vai rasējumi: ...........

1.4. Pasažiera rokturis:

1.4.1. Tips (siksna vai rokturis):.....................................................

1.4.2. Atrašanās vietas fotogrāfijas vai rasējumi: ..........................................

3.nodaļa

Papildus tehniskais apraksts L2 , L4 un L5 kategoriju transportlīdzekļiem

1. GABARĪTI UN MASAS [mm] un [kg]

1.1. Gabarītizmēri, kas jāievēro aprīkojot šasiju ar virsbūvi:

1.1.1. Garums: .................................................................................................

1.1.2. Platums: .................................................................................................

1.1.3. Augstums nenoslogotā stāvoklī: ...........................................................

1.1.4. Priekšējā pārkare: ..................................................................................

1.1.5. Pakaļējā pārkare: ....................................................................................

1.1.6. Smaguma centra robežas transportlīdzeklim ar virsbūvi: .....................

1.2. Masas (c):

1.2.1. Izgatavotāja noteiktā maksimālā vestspēja: ..........................................

2. APRĪKOJUMS

2.1. Virsbūve

2.1.1. Virsbūves veids: ....................................................................................

2.1.2. Interjera rasējums ar gabarītizmēriem: ..............................................

2.1.3. Kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem: ..........................................

2.1.4. Konstrukcijas materiāli un izgatavošanas metodes: ..............................

2.1.5. Pasažieru durvis, to slēgmehānismi un eņģes: ......................................

2.1.6. Durvju izvietojums, gabarītizmēri, atvēršanās virziens un maksimālais atvēršanas leņķis: ..............................................

2.1.7. Rasējums, kurā parādīta slēgmehānismu un eņģu atrašanās vieta durvīs: ..............................................................................

2.1.8. Slēgmehānismu un eņģu tehniskais apraksts: .......................................

2.2. Priekšējais stikls un citi stikli

2.2.1. Priekšējais stikls:

2.2.1.1. Materiāli: ...........................................................................................

2.2.2. Citi stikli:

2.2.2.1. Materiāli: ........................................................................................

2.3. Priekšējā stikla tīrītāji:

2.3.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem): .........

2.4. Priekšējā stikla apskalotājs:

2.4.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem): .........

2.5. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas aprīkojums:

2.5.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem): .........

2.6. Atpakaļskata spoguļi:

2.6.1. Marka: ....................................................................................................

2.6.2. Tipa apstiprinājuma marķējums: .......................................................

2.6.3. Variants: .................................................................................................

2.6.4. Atpakaļskata spoguļu atrašanās vietas un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves elementiem ilustrējošs rasējums: .............

2.6.5. Detalizēts stiprināšanas metodes apraksts, norādot transportlīdzekļa daļu, kurai piestiprināts atpakaļskata spogulis: ...........................

2.7. Sēdvietas:

2.7.1. Skaits: .....................................................................................................

2.7.2. Izvietojums: ............................................................................................

2.7.3. "R" punkta koordinātes vai rasējums (j):

2.7.3.1. Vadītāja sēdvieta: ..................................................................................

2.7.3.2. Pārējās sēdvietas: ...................................................................................

2.7.4. Paredzētais atzveltņu slīpums:

2.7.4.1. Vadītāja sēdvietai: ..................................................................................

2.7.4.2. Pārējām sēdvietām: ..............................................................................

2.7.5. Sēdvietu regulēšanas diapazons:

2.7.5.1. Vadītāja sēdvietai: ..................................................................................

2.7.5.2. Pārējām sēdvietām: ................................................................................

2.8. Pasažieru salona apsildīšanas sistēma:

2.8.1. Apsildīšanas sistēmas vispārīgs apraksts, ja tajā izmanto motora dzesēšanas šķidrumu: ....................................................................

2.8.2. Apsildīšanas sistēmas vispārīgs apraksts, ja tajā izmanto dzesējošo gaisu vai atgāzes, ietverot: ....................................................

2.8.2.1. Apsildīšanas sistēmas kopskata rasējumu, ilustrējot tās izvietojumu transportlīdzeklī un trokšņu slāpēšanas ierīču izvietojumu (ieskaitot siltumapmaiņas punktus): ....................................................

2.8.2.2. Izplūdes gāzu siltumu izmantojošās sistēmās apsildes radiatora kopsalikuma rasējums vai ierīces, kur notiek siltumapmaiņa, kopsalikuma rasējums (ja apsildes sistēmā izmanto motoru dzesējošo gaisu): ...............................................................................

2.8.2.3. Apsildes radiatora vai ierīces, kur notiek siltumapmaiņa, šķērsgriezuma rasējums ar sieniņu biezuma izmēriem, kā arī izmantoto materiālu un to virsmu īpašību norādēm: ....................

2.8.2.4. Citu galveno apsildes sistēmas elementu, tādu kā ventilators, izgatavošanas metodes specifikācija un tehniskie rādītāji: ...................

2.9. Drošības jostas:

2.9.1. Uzstādīto drošības jostu skaits un novietojums, ka arī norāde uz sēdvietām, kur šāda tipa drošības jostas var uzstādīt: ....................

D/P*

Pilns sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums

Variants (ja ir)

Priekšējām sēdvietām: ..............................................................................................

Pakaļējām sēdvietām: ...........................................................................................

Pārējām sēdvietām: .......................................................................................

Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma regulācija, inerces mehānisms, utt.): ..

*D = vadītāja puse. P = priekšējā pasažiera puse

2.10. Drošības jostu stiprinājumi:

2.10.1. Stiprinājumu vietu skaits un atrašanās vietas: .....................................

2.10.2. Virsbūves fotogrāfijas vai rasējumi, ilustrējot stiprinājumu un "R" punkta atrašanās vietas un izmērus: ..................................................

2.10.3. Drošības jostu stiprinājumu vietu un elementu rasējumi (norādot izmantotos materiālus): ........................................................

2.10.4. To sekojošo drošības jostu tipu uzskaitījums, kuras atļauts uzstādīt transportlīdzeklī:

A: trīspunktu josta.

B: vidukļa josta.

S: īpašs jostas tips; šajā gadījumā sniegt specifisku informāciju par šiem tipiem ailē "novērojumi".

Ar, Br vai Sr: jostas ar inerces rulli.

Are, Bre un Sre: josta ar inerces rulli un enerģijas absorbcijas ierīci vismaz pie viena stiprinājuma.

Sēdvietu izvietojums un stiprinājumi

Stiprināšanas vietas

Transportlīdzeklī

Sēdvietā

Priekša

Labās puses sēdvietas

apakšējais stiprinājums

ārmala

iekšmala

augšējais stiprinājums

Vidējās sēdvietas

apakšējais stiprinājums

ārmala

iekšmala

augšējais stiprinājums

Kreisās puses sēdvietas

apakšējais stiprinājums

ārmala

iekšmala

augšējais stiprinājums

Aizmugure

Labās puses sēdvietas

apakšējais stiprinājums

ārmala

iekšmala

augšējais stiprinājums

Vidējās sēdvietas

apakšējais stiprinājums

ārmala

iekšmala

augšējais stiprinājums

Kreisās puses sēdvietas

apakšējais stiprinājums

ārmala

iekšmala

augšējais stiprinājums

2.10.5. Specifiska drošības jostas tipa apraksts, kad viens stiprinājums atrodas uz sēdekļa atzveltnes vai ietver enerģijas slāpēšanas ierīci: ....

4.nodaļa

Atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu numuru saraksts

.

Par katru transportlīdzekļa tipu iesniedzams visu atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu datu saraksts tadā secībā, kā noteikts šo noteikumu 7.pielikuma otrajā sadaļā.

Sastāvdaļas/ parametri

Piešķirtā tipa apstiprinājuma:

Variants(-i)/ Versija(-s)

numurs

marķējums

datums

.

_____________________

(1) Nevajadzīgo svītrot.

(2) Norādīt pielaidi (-es).

(a) Marķējumu uz transportlīdzekļa izdara tikai atbilstoši atsevišķu tehnisko normatīvu prasībām. Ja transportlīdzekļa tipa identifikācijas apzīmējumā ietilpst simboli, kas neattiecas uz transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa identifikāciju atbilstoši šim tehniskajam aprakstam, šie apzīmējumi aizstājami ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

(b) Klasifikācija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām.

(c) 1.Nenokomplektēta transportlīdzekļa masa: ekspluatācijai sagatavota transportlīdzekļa masa ar šādu aprīkojumu:

-papildaprīkojumu, kas nodrošina transportlīdzekļa kustību;

-nokomplektētu elektroiekārtu, ieskaitot izgatavotāja uzstādītās gaismas un gaismas signalizācijas ierīces;

-mērinstrumentiem un palīgierīcēm;

-ekspluatācijas šķidrumiem tādā daudzumā, kāds nepieciešams visu transportlīdzekļa funkciju veikšanai.

Piezīme: degvielas un degvielas/ eļļas maisījuma masas netiek ietvertas, taču jāietver akumulatoru baterijas skābes, dzesēšanas šķidruma, kā arī motora un hidraulisko eļļu masas.

2.Pašmasa: nenokomplektēta transportlīdzekļa masa, kam pieskaitītas:

-degvielas masa (degvielai jābūt piepildītai 90% no izgatavotāja noteiktā tilpuma);

-papildaprīkojuma masa, kas nav iekļauta nenokomplektēta transportlīdzekļa masā (instrumentu komplekts, bagāžnieks, priekšējais aizsargstikls, aizsargaprīkojums, u.tml.).

3.Tehniski pieļaujamā maksimālā masa: izgatavotāja noteiktā masa pie kādas tehniski pieļaujama transportlīdzekļa ekspluatācija.

4.Maksimālā vestspēja: masa, ko iegūst no tehniski pieļaujamās maksimālās masas atņemot pašmasu un vadītāja masu (75 kg).

(d) Par netradicionāla tipa motoriem un sastāvdaļām iesniedzami dati, kas ekvivalenti šeit minētajiem.

(e) Šis skaitlis noapaļojams līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

(f) Šo vērtību aprēķina, pieņemot, ka p = 3.1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm³.

(g) Šī informācija iesniedzama par katru variantu.

(h) Pieļaujama 5% pielaide.

(i) Ja tehniskais apraksts iesniegts angļu valodā atbilstoši direktīvas 92/61/EEC prasībām, šī informācija noradāma uz atsevišķas lapas.

(j) "R" punkts jeb "sēdvietas atskaites punkts" nozīmē izgatavotāja norādītu atskaites punktu, kas noteikts atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

III. Individuāla transportlīdzekļa tehniskais apraksts

1.nodaļa

L kategoriju transportlīdzekļa individuālais tehniskais apraksts

.

A Kopīgais tehniskais apraksts visu L kategoriju transportlīdzekļiem

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1. Marka: .............................................................................

0.2. Tips (ja pieejams): ..............................................................................

0.2.1. Modelis: .........................................................................

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ..........................

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ...........................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ................................................

38. Transportlīdzekļa krāsa: ....................................................................

.

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGĀ KONSTRUKCIJA

1.2. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem: ............................................................................

1.2.1. Garenbāze: ............................................................................................

1.2.2. Garums: ................................................................................................

1.2.3. Platums: ...............................................................................................

1.2.4. Augstums: .............................................................................................

1.3. Asu un riteņu skaits: ..............................................................

1.4. Motora atrašanās vieta un novietojums: ..............................................

.

2. MASAS

2.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ................................................................

2.3. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ..............................................

.

3. MOTORS

3.0. Izgatavotājs: .........................................................................................

3.1. Izgatavotāja motora kods: ....................................................................

3.2.1. Motora parametri:

3.2.1.1. Darbības cikls: dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes, četras/divas taktis (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: .......................................................

3.2.1.3. Darba tilpums: ..................... cm3

3.2.1.7. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie .................... min-1

3.2.1.8. Maksimālais lietderīgais griezes moments: ........... Nm pie ....... min-1

3.2.2. Degvielas veids: dīzeļdegviela/ benzīns/ maisījums/ sašķidrināta naftas gāze/ cita (1)

3.2.3.1. Degvielas tvertnes tilpums: ...................................................................

3.2.4. Degvielas padeve

3.2.4.1. Ar karburatora palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē(1):

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes gadījumā): jā/ nē (1):

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1):

3.2.13. Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai uz kompresijas aizdedzes motoriem): ..........................................................

.

4. TRANSMISIJA

4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, utt.): .....................................

4.4. Pārnesumu kārba:

4.4.1. Tips: automātiska/rokas (1)

4.4.2. Pārnesumu pārslēgšanas veids: ar roku/ ar kāju (1)

4.6. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums un pārnesums, kurā tas sasniegts (km/h): .....................................................

.

5. BALSTIEKĀRTA

5.1. Balstiekārtas attēls vai rasējums: ...........................................................

5.2. Riepas (kategorija, izmēri un maksimālā noslodze) un diski:

.

6. STŪRES IEKĀRTA

6.1. Mehānisms un vadība:

6.1.1. Mehānisma tips: .....................................................................................

.

7. BREMŽU IEKĀRTA

7.1. Bremžu iekārtas īss apraksts: ................................................................

7.1.1. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir / nav (1)

7.2. Priekšējie un pakaļējie bremžu mehānismi: disku un/vai loku (1): ......

.

8. GAISMAS UN GAISMAS SIGNALIZĀCIJAS IERĪCES

8.1. Visu ierīču uzskaitījums (norādot skaitu, krāsu, sastāvdaļu tipa apstiprinājumu marķējumu):

Lukturu veids

Skaits

Krāsa

Tipa apstiprinājuma marķējums

.

8.2. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču izvietojuma shēma: .............

9. APRĪKOJUMS

9.3. Transportlīdzekļa identifikācija:

9.3.1. Izgatavotāja plāksnītes un šasijas numura atrašanās vietu fotogrāfijas vai rasējumi: ......................................................................

.

C Papildus tehniskais apraksts L2e, L5e, L6e un L7e kategoriju transportlīdzeklim

2. APRĪKOJUMS

2.1. Virsbūve

2.1.1. Virsbūves veids: ....................................................................................

2.1.6. Durvju izvietojums un atvēršanās virziens: ................................

2.7. Sēdvietas:

2.7.1. Skaits: .....................................................................................................

2.7.2. Izvietojums: ............................................................................................

2.9. Drošības jostas:

2.9.1. Uzstādīto drošības jostu skaits un novietojums: ..........................

.

10. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

10.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): .................

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): .........

10.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):

10.2.1. Dīzeļmotors:

CO............................ HC ........................... NOx ......................

HC + NOx.....................................Cietās daļiņas .................................

10.2.2. Benzīnmotors

CO (I tips) .......................... CO % (II tips) .......................................

HC .................... NOx ........................ HC + NOx...........................

10.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): ..................................

.

11. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

.

(1) Nevajadzīgo svītrot.

2.nodaļa

M1 kategorijas transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka: ............................................................................

0.2. Tips (ja pieejams): ..................................................................................

0.2.1. Modelis: ...........................................................................

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ...........................

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ............................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: .................................................

0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .........................................

38. Transportlīdzekļa krāsa: .....................................................................

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: .....................................

1.3. Asu un riteņu skaits: ...............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: .......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ...........

1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ................................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ....................................................

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): .......................................................

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): .............................................................

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: .............................................................................................

2.4.2.2. Platums: ..............................................................................................

2.4.2.3. Augstums: .........................................................................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: ..................................................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ............................................

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa:

2.11.1. Piekabei ar bremzēm: .........................................................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm: ................................................................

3. MOTORS

3.1. Izgatavotājs: ....................................................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (1) (atbilstoši marķējumam uz motora): .......

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ......................................................

3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ...kW pie .... min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): ..............................

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)

3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) ......................................................................

4. TRANSMISIJA

4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): .....................................

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): ...........

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ..................................

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņiem loka izmēru(-s):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1. 1. ass: ....................................................................................................

6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................................utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: .........................................................

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. Mehānisma tips: .........................................................

7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts): ......................................................................................

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...............................................................

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav/ pēc izvēles (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: .......................................................

Darba bremze(-s): ...................................................................................

Stāvbremze(-s): ......................................................................................

Avārijas bremze(-s): ...............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): ..............

Riteņu bremžu mehānismi: ....................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma otrās sadaļas prasībām): .............................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un skaits (1): ..........................................................

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Skaits: ...................................................................................................

9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: ...................................................................

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ........................................

12. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

12.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): .................

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): .........

12.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):

12.2.1. Dīzeļmotors

CO............................ HC ........................... NOx ......................

HC + NOx.....................................Cietās daļiņas .................................

12.2.2. Benzīnmotors

CO (I tips) .......................... CO % (II tips) .......................................

HC .................... NOx ........................ HC + NOx...........................

12.3. CO2 masas emisija pilsētas ciklā (g/km)..........................................

CO2 masas emisija ārpilsētas ciklā (g/km)........................................

CO2 masas emisija (kombinētā) (g/km)...........................................

Degvielas patēriņš pilsētas ciklā (l/100 km): ................................

Degvielas patēriņš ārpilsētas ciklā (l/100 km): ................................

Degvielas patēriņš (kombinētais) (l/100 km): .........................................

Piezīme. Transportlīdzekļiem, kuru motori tiek darbināti ar dabasgāzi degvielas patēriņš tiek norādīts m3 /100 km.

12.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): ..................................

13. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

.

.

3.nodaļa

M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka: ............................................................................

0.2. Tips (ja pieejams): .................................................................................

0.2.1. Modelis: ...........................................................................

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ...........................

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ............................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: .................................................

0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .........................................

38. Transportlīdzekļa krāsa: .....................................................................

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: ...................................

1.3. Asu un riteņu skaits: ...............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: .......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ...........

1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ................................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): .....................................................

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): .......................................................

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): .............................................................

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: .............................................................................................

2.4.2.2. Platums: ..............................................................................................

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (atbalsta iekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ......................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100% citu šķidrumu, izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusu gadījumā- apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta): ...........................................................

2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm: ...............................................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ...................................................

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...............................................

2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .............

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ...................

2.11.1. Piekabes gadījumā: .................................................................................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: .............................................

2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa sakabes punktu:

2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ...........................

3. MOTORS

3.1. Izgatavotājs: ....................................................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): ..........

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ......................................................

3.2.1.3. Darba tilpums (L): .................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie .. min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): ..............................

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta:..........................

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.3. Gaisa papildus padeve: ir/ nav (1)

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)

3.2.12.2.5. Iztvaikojumu emisijas kontroles sistēma: ir/ nav (1)

3.2.12.2.6. Cieto daļiņu uztvērējs: ir/ nav (1)

3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība): ..................................................

3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem): ...........................................................................................

4. TRANSMISIJA

4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): .....................................

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): ............

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ..................................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/nav (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1. 1. ass: ....................................................................................................

6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................................utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: .........................................................

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. Mehānisma tips: .......................................................................

7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts): ................................................................................................

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...............................................................

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts:

Darba bremze(-s): ...................................................................................

Stāvbremze(-s): ......................................................................................

Avārijas bremze(-s): ...............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): ..............

Riteņu bremžu mehānismi: ....................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips :......................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: .............................................................

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Skaits: ...................................................................................................

9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: ...................................................................

9.10.3.2.1. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: ...........

9.10.4.1. Pagalvju tips: integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādīto sakabes ierīču klase un tips: ................................................

.

13. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA TIKAI UZ M2 UN M3 KATEGORIJU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

13.1. Autobusa klase (I, II, III, A, B): ............................................

13.1.0. Apkalpes locekļu sēdvietu skaits: .....................................................

13.3. Pasažieru skaits (sēdvietu un stāvvietu):

13.3.1. Kopējais (N): ........................................................................................

13.3.5. Pasažieru stāvvietu skaits: ..................................................................

13.4. Pasažieru sēdvietu skaits:

13.4.1. Kopējais (A): ..........................................................................................

13.4.2. Augšējais klājs:......................................................................................

13.4.3. Apakšējais klājs:.....................................................................................

13.5. Darba durvju skaits: ...............................................................................

13.6. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, lūkas):

13.6.1. Kopējais: ................................................................................................

13.6.2. Augšējais klājs:......................................................................................

13.6.3. Apakšējais klājs:.....................................................................................

13.7. Bagāžas nodalījuma (-u) tilpums: .................................................... m3

13.8. Bagāžas pārvadāšanai paredzētais jumta laukums: ......................... m2

13.9. Ierīces, kas paredzētas pasažieru iekāpšanas atvieglošanai (traps, paceļama platforma, atbalstu sistēmas): ............................................

14. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

14.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): .................

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): .........

14.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):

14.2.1. Dīzeļmotors

CO............................ HC ........................... NOx ......................

HC + NOx.....................................Cietās daļiņas .................................

14.2.2. Benzīnmotors

CO (I tips) .......................... CO % (II tips) .......................................

HC .................... NOx ........................ HC + NOx...........................

14.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:

CO2 (g/km).........................................................................

Pilsētas ciklā (l/100 km)........................................................

Ār pilsētas ciklā (l/100 km) ....................................................

Kombinētais (l/100 km) .........................................................

14.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): ..................................

15. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

.

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

.

4.nodaļa

N kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka: ................................................................................

0.2. Tips (ja pieejams): .........................................................................................

0.2.1. Modelis: ..............................................................................

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ................................

0.3.1. VIN atrašanās vieta: .................................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: .....................................................

0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese: ...............................................

38. Transportlīdzekļa krāsa: ..........................................................................

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: .........................

1.3. Asu un riteņu skaits: ...............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: .......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ...........

1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ................................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ....................................................

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): .......................................................

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): .............................................................

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: .............................................................................................

2.4.2.2. Platums: .............................................................................................

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (atbalsta iekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ......................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar virsbūvi un sakabes ierīci (ja tas ir vilcējs) vai šasijas masa kopā ar kabīni (ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi un (vai) sakabes ierīci), ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, citus šķidrumus (izņemot izmantoto ūdeni), instrumentus un rezerves riteni, kā arī vadītāju .....................................................................................

2.6.1. Pašmasas sadalījums ........................................................................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa : .....................................................

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...............................................

2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .............

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ...................

2.11.1. Piekabes gadījumā: .................................................................................

2.11.2. Puspiekabes gadījumā: ..........................................................................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: .............................................

2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa sakabes punktu:

2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ...........................

3. MOTORS (k)

3.1. Izgatavotājs: ....................................................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): ..........

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ......................................................

3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie .... min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): ..............................

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta:.........................

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.3. Gaisa papildus padeve: ir/ nav (1)

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)

3.2.12.2.5. Iztvaikojumu emisijas kontroles sistēma: ir/ nav (1)

3.2.12.2.6. Cieto daļiņu uztvērējs: ir/ nav (1)

3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība): ..................................................

3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) ......................................................................

4. TRANSMISIJA

4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): .....................................

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): ............

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ..................................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/nav (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņiem loka izmēru(-s)):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1. 1. ass: ....................................................................................................

6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................................utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: .........................................................

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. Mehānisma tips: .......................................................................

7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts):.....................................................................................

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...............................................................

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: ......................................................

Darba bremze(-s): ...................................................................................

Stāvbremze(-s): ......................................................................................

Avārijas bremze(-s): ...............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): ..............

Riteņu bremžu mehānismi: ....................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips: .................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: ...........................................................

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Skaits: ...................................................................................................

9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: ...................................................................

9.10.3.2.1. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: ...........

9.10.4.1. Pagalvju tips: integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādīto sakabes ierīču klase un tips: ................................................

12. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

12.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): .................

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): .........

12.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):

12.2.1. Dīzeļmotors

CO............................ HC ........................... NOx ......................

HC + NOx.....................................Cietās daļiņas .................................

12.2.2. Benzīnmotors

CO (I tips) .......................... CO % (II tips) .......................................

HC .................... NOx ........................ HC + NOx...........................

12.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:

CO2 (g/km).........................................................................

Pilsētas ciklā (l/100 km)........................................................

Ārpilsētas ciklā (l/100 km) ....................................................

Kombinētais (l/100 km) .........................................................

12.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): ..................................

13. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

.

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

.

5.nodaļa

O kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka: ............................................................................

0.2. Tips (ja pieejams): ..................................................................................

0.2.1. Modelis: .........................................................................

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ...........................

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ............................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: .................................................

0.7. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .........................................

38. Transportlīdzekļa krāsa: .....................................................................

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: ....................................

1.3. Asu un riteņu skaits: ...............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: .......................................................

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): .................................................

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): ....................................................

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ..........................................................

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: ..........................................................................................

2.4.2.2. Platums: ..........................................................................................

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (atbalsta iekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ......................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: ..................................................

2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm (puspiekabes vai piekabes ar centrāli novietotu asi gadījumā arī slodze uz sakabes punktu): ...................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: .....................................................

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm, bet puspiekabēm vai piekabēm ar centrāli novietotu asi- slodze uz sakabes punktu: .........................

4. TRANSMISIJA

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais ekspluatācijas ātrums (km/h): ............

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ..................................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/nav (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1. 1. ass: ....................................................................................................

6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................................utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: .........................................................

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts:................................................

Darba bremze(-s): ...................................................................................

Stāvbremze(-s): ....................................................................................

Avārijas bremze(-s): ...............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): ..............

Riteņu bremžu mehānismi: ....................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips: .................................................................

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: .......................................

12. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

.

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Testu rezultātu protokols

Jebkurš rezultāts šajā protokolā norādāms tādā veidā, lai skaidri un nepārprotami būtu norādīts uz kādiem variantiem vai versijām tas attiecināms. Katrai versijai norādāms tikai viens rezultāts, taču atsevišķos gadījumos pieļaujama vairāku rezultātu kombinācija, norādot sliktāko rezultātu.

1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti

Variants / versija: ..................... ..................... .....................

Kustībā (dB(A)/E): ..................... ..................... .....................

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ..................... ..................... .....................

Pie apgriezieniem (min-1): ..................... ..................... .....................

2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās)

2.1. Dīzeļmotors

Variants / versija: ..................... ..................... .....................

CO ..................... ..................... .....................

HC ..................... ..................... .....................

NOx ..................... ..................... .....................

HC + NOx ..............................................................

Cietās daļiņas ..................... ..................... .....................

2.2. Benzīnmotors

Variants / versija: ..................... ..................... .....................

CO (I tips) ..................... ..................... .....................

CO % (II tips) ..................... ..................... .....................

HC ..................... ..................... .....................

NOx ..................... ..................... .....................

HC + NOx ..............................................................

3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti

Variants/versija:.................................................................................

CO2 masas emisija pilsētas ciklā (g/km)..................................................

CO2 masas emisija ārpilsētas ciklā (g/km)..............................................

CO2 masas emisija (kombinētā) (g/km)..................................................

Degvielas patēriņš pilsētas ciklā (l/100 km): .....................................

Degvielas patēriņš ārpilsētas ciklā (l/100 km): ......................................

Degvielas patēriņš (kombinētais) (l/100 km): ............................................

Piezīme: Transportlīdzekļiem, kuru motori tiek darbināti ar dabasgāzi degvielas patēriņš tiek norādīts m3 /100 km.

4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Variants/versija .................... ................... .....................

Koriģētā absorbcijas

koeficienta vērtība (m-1): .................... ................... .....................

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Atbilstības sertifikātu paraugi

(Pielikums grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142)

I. Atbilstības sertifikātu paraugi M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem

Vienā vai vairākos etapos pabeigtiem / nepabeigtiem (1) M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem.

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

vienā / vairākos( 1 ) etapos pabeigtam / nepabeigtam(1) transportlīdzeklim

1. puse

Es, apakšā parakstījies, ........................................................................................
(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:

0.1. Marka: ..............................................................................................
(Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)

0.2 Tips: ...............................................................................................................

variants ( 2 ): ........................................................................................................

versija (2): ............................................................................................................

0.2.1. Komercnosaukums (-i): .................................................................

0.4. Kategorija: ..........................................................................................................

0.5. Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: ............................

Transportlīdwzekļa pēdējā ražošanas etapa izgatavotāja nosaukums un adrese(1): .....................................................................

0.6. Izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vietas: ...........................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: .........................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas: ............

pamatojoties uz transportlīdzekļa daudzetapu tipa apstiprinājumu (1)


(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

(2) Norādīt to identifikācijas apzīmējumu (maksimālais simbolu skaits 25 variantam un 35 versijai).

Bāzes transportlīdzeklim: Izgatavotājs: ........................................................................

Tipa apstiprinājuma numurs: ..............................................

Datums: ...............................................................................

2. etaps: Izgatavotājs: ........................................................................

Tipa apstiprinājuma numurs: ..............................................

Datums: ...............................................................................

atbilst transportlīdzekļa tipam, kam piešķirts tipa apstiprinājums Nr.: ......................

Transportlīdzeklis var tikt pastāvīgi reģistrēts Latvijā bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.

...........................

(izdošanas vieta)

........................

(datums)

............................

(paraksts)

........................

(ieņemamais amats)

Pielikumā: daudzetapu tipa apstiprināšanas atbilstības sertifikāts (1).

2. puse

1. Asu skaits: ......................... riteņu skaits: ......................................................

2. Dzenošās asis: .....................

3. Garenbāze: ..................... mm

5. Šķērsbāze: 1. ..................... mm; 2. .................... mm; 3. ..................... mm

6.1. Garums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): ..................... mm

6.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais garums (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm

7.1. Platums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): ..................... mm

7.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais platums (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem) : .................... mm

8. Augstums: ..................... mm

12.1. Transportlīdzekļa pašmasa: .......................... kg

13.1. Pabeigta transportlīdzekļa minimālā pašmasa (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): ........kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): 1. ........... kg; 2. .......... kg; 3. .............. kg

14.1. Pilnā masa: ................................................ kg

14.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā slodze pa asīm: 1.... kg; 2. ... kg; 3. ... kg

17. Piekabes (puspiekabes) maksimālā masa: (ar bremzēm): .................... kg; (bez bremzēm): ........... kg

18. Tehniski pieļaujamā maksimālā autovilciena masa: ............................kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze uz sakabes punktu: .................................... kg

21. Motora kods un numurs, norādot izmešu līmeni (EURO III, IV): ...........

23. Motora cilindru skaits un izvietojums: ..............................................................

24. Motora darba tilpums: ................................................................................. cm³

25. Degvielas veids: .................................................................................................

25.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): .............. .................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ....................... kW pie ............................... min-1

28. Pārnesumu kārbas tips: .......................................................................................

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...............; 2. ass: .................; 3. ass: .....................

37. Virsbūves tips: ....................................................................................................

38. Transportlīdzekļa krāsa (2): ................................................................................

41. Durvju skaits un izvietojums: .............................................................................

42.1. Sēdvietu skaits un izvietojums: .........................................................................

42.3. Stāvvietu skaits (tikai M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļiem): ...................

43.1. Sakabes ierīces marķējums (ja sakabes ierīce uzstādīta ): ...............................

44. Maksimālais konstruktīvais ātrums (ja attiecināms): .................... km/h

50. Piezīmes: ............................................................................................................

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................

__________

(1) Svītrot, kur nav attiecināms.

(2) Norādīt tikai sekojošas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna.

(3) Norādīt attiecīgo tehnisko normatīvu numuru.

II Atbilstības sertifikāta paraugs L kategorijas transportlīdzekļiem

1.nodaļa

Atbilstības sertifikāts katram apstiprinātā tipa sērijas transportlīdzeklim

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

1. puse

Es, apakšā parakstījies, ........................................................................................
(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:

0.1. Marka: ..............................................................................................
(Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)

0.2 Tips: ...............................................................................................................

variants (1): ........................................................................................................

versija (1): ............................................................................................................

0.2.1. Komercnosaukums (-i): .................................................................

0.4. Kategorija: ..........................................................................................................

0.4.1. Kategorija saskaņā ar direktīvas 97/24/EK 7.nodaļu (ja attiecināms): A/B/C/D(2)

0.5. Transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: ............................

0.6. Izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vietas(3): .........................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: .........................................................

0.7. Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas(3): ........

atbilst transportlīdzekļa tipam, kam piešķirts tipa apstiprinājums ...................

............................................................................................................................
(tipa apstiprinājuma numurs un piešķiršanas datums)

Transportlīdzeklis paredzēts labās/ kreisās(2) puses ceļa satiksmei ar spidometrā norādītām metriskajām/ imperiālajām(2) mērvienībām un var tikt pastāvīgi reģistrēts bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.

...........................

(izdošanas vieta)

........................

(datums)

............................

(paraksts)

........................

(ieņemamais amats)

2. puse

Papildus informācija

1. Asu skaits: ......................... riteņu skaits: ......................................................

3. Garenbāze: ..................... mm

6.1. Garums: .................... mm

7.1. Platums: .................... mm

8. Augstums: ..................... mm

12.1. Transportlīdzekļa pašmasa: .......................... kg

12.2. Nenokomplektēta transportlīdzekļa masa: ...................... kg

14.1. Pilnā masa: ................................................ kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1........... kg; 2. ............ kg

14.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā slodze pa asīm: 1.... kg; 2. ... kg

17. Piekabes maksimālā masa: (ar bremzēm): ........ kg; (bez bremzēm): ......... kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze uz sakabes punktu: .................................... kg

20. Motora izgatavotājs: ......................................

21. Motora tips (marķējums uz motora): .........................................

21.2. Motora numurs: .....................................

22. Darbības princips: elektrisks/dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes/; četrtaktu/ divtaktu(2)

23. Cilindru skaits un izvietojums(4): ...........................

24. Motora darba tilpums: ................................................................................. cm³

25. Degvielas veids(5): .............................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā vai maksimālā nominālā jauda: ....... kW pie ....... min-1

26.1. Attiecība: maksimālā lietderīgā vai maksimālā nominālā jauda/ transportlīdzekļa pašmasa: ................................................................. (kW/kg)

28. Pārnesumu kārbas tips(6): ...................................................................................

29. Pārnesumu attiecība: 1. .......... 2. ........... 3. .......... 4. ......... 5. ......... 6. ..........

32. Riepu izmēri: 1. ass: ...............; 2. ass: .................

37. Virsbūve: ir/nav(2)

41. Durvju skaits un izvietojums (ja attiecināms)(7): ..............................................

42.1. Sēdvietu skaits un izvietojums(8): .....................................................................

43.1. Sakabes ierīces marķējums (ja sakabes ierīce uzstādīta ): ...............................

44. Maksimālais konstruktīvais ātrums: ..................... km/h

50. Piezīmes: ............................................................................................................

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................

Piezīmes:

(1) Norādīt to identifikācijas apzīmējumu (maksimālais simbolu skaits 25 variantam un 35 versijai).

(2) Svītrot, kur nav attiecināms.

(3) Atrašanās vietu norādīt izmantojot šādus kodus:

R: transportlīdzekļa labajā pusē

C: transportlīdzekļa centrā

L: transportlīdzekļa kreisajā pusē

x: horizontālais attālums (mm) no priekšējās ass (ar sekojošu apzīmējumu "-", ja pirms priekšējās ass

y: horizontālais attālums (mm) no transportlīdzekļa garenass centrālās līnijas

z: attālums (mm) no zemes

(r/o): sastāvdaļas, kuras nepieciešams demontēt vai atvērt, lai varētu nolasīt marķējumu.

Piemērs VIN plāksnītei, kas atrodas motocikla labajā pusē, 500mm aiz priekšējās ass, 30mm no centrālās ass un 1100mm augstumā:

R, x500, y30, z1100.

Piemērs kvadricikla VIN plāksnītei, kas atrodas labajā pusē, 100mm pirms priekšējās ass, 950mm no transportlīdzekļa garenass centrālās līnijas un 700mm augstumā zem motora pārsega:

R, x-100, y950, z700 (r/o).

(4) Norādīt cilindru izvietojumu izmantojot šādus kodus:

LI: rindā

V: V-veidā

O: opozitīvais (boksertipa)

S: viencilindru motoriem

(5) Norādīt degvielas veidu izmantojot šādus kodus:

P: benzīns

D: dīzeļdegviela

M: maisījums (degvielas un eļļas)

LPG: sašķidrinātā naftas gāze

O: cita

(6) M: manuālā

A: automātiskā

(7) Norādīt izvietojumu izmantojot šādus kodus:

R: labajā pusē

L: kreisajā pusē

F: transportlīdzekļa priekšpusē

RE: transportlīdzekļa aizmugurē

Piemērs transportlīdzeklim ar divām kreisās puses sānu durvīm un vienām durvīm labajā pusē: 2L, 1R.

(8) Norādīt izvietojumu izmantojot šādus kodus:

rx: rindas numurs

R: labajā pusē

C: centrā

L: kreisajā pusē

Piemērs transportlīdzeklim ar divām sēdvietām pirmajā rindā- vienu labajā un vienu kreisajā pusē un trīs sēdvietām otrajā rindā- vienu labajā pusē, vienu centrā un vienu kreisajā: r1: 1R, 1L r2: 1R, 1C, 1L.

III. Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikāts

1.puse

Sertifikāta kārtas numurs:

INDIVIDUĀLA TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANAS SERTIFIKĀTS

L, M, N un O kategoriju transportlīdzeklim (1)

Sertificēšanas institūcijas zīmogs

Es, apakšā parakstījies: .......................................................................................
(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:

0.1. Marka: ..........................................................................................
(Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)

0.2.1. Modelis: ................................................................................

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): .................................

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..................................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ......................................................

3.1.1. Motora:

3.1.1.1. izgatavotājs: .........................................................................

3.1.1.2. izgatavotāja noteiktais motora apzīmējums (kods): ............................

3.1.1.3. numurs: .................................................................................

38. Transportlīdzekļa krāsa (2): ..........................................................................

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2.puse

1.1. Asu un riteņu skaits: .......................................................................................

1.2. Dzenošās asis, skaits un izvietojums: .................................................

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ..........................................................

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: ...................................................................................................

2.4.2.2. Platums: ....................................................................................................

2.4.2.3. Augstums: ...............................................................................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: ........................................................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ..................................................

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa:

2.11.1. Piekabes ar bremzēm: ...............................................................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm: ......................................................................

3.2.1.1. Motora darbības princips: ..........................................................

3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie .. min-1

3.2.2. Degviela: ..............................................................................

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): ...................................

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)

3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta:...........................................

4.2. Transmisijas tips: ..............................................................................

4.5.1. Pārnesumu kārbas tips: .............................................................

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): .........................

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s)

6.6.1.1.1. 1.ass: .........................................................................................................

6.6.1.1.2. 2.ass: ....................................................................................................utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ...............................................................

7.2. Stūres iekārtas mehānisma tips: ...................................................

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: .....................................................................

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)

9.1. Virsbūves tips: .......................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: ...................................................................

9.10.3. Sēdvietu skaits un izvietojums: ..........................................................

11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ..............................................

13.1. Autobusa klase: .........................................................................................

13.2. (Svītrots ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142)

13.3.5. Pasažieru stāvvietu skaits: ........................................................................

13.4.1. Kopējais pasažieru sēdvietu skaits: ...........................................................

45. Trokšņu līmenis:

Statiskā stāvoklī..................dB(A) pie motora apgriezieniem:...min-1

kustībā: ...................dB(A)

46.1. Izplūdes gāzes: CO: ................; HC: ..................; NOx: ...................;

HC+NOx: .....................; Cietās daļiņas: .....................

46.2. CO2 /degvielas patēriņš: CO2: ............................. g/km

Pilsētas ciklā: .................... l/100 km; ārpilsētas ciklā: ........................... l/100 km

Kombinētais: ................................................................................................ l/100 km

50. Piezīmes: ............................................................................................................

atbilst tam pievienotajam tehniskajam aprakstam un Ministru kabineta ..... gada ............noteikumu Nr.... prasībām.

Šim transportlīdzeklim piešķirts individuāla transportlīdzekļa apstiprinājums ar numuru .....................................................................

un transportlīdzeklis var tikt pastāvīgi reģistrēts Latvijā bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.

...........................

(izdošanas vieta)

........................

(datums)

............................

(paraksts)

........................

(ieņemamais amats)

_________

(1) Svītrot, kur nav attiecināms.

(2) Norādīt tikai sekojošas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna.

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Tehnisko normatīvu saraksts

(Pielikums MK 27.02.2007. noteikumu Nr.142 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.243; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

1. Ar atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem tehniskajiem normatīviem tiek saprasta visu attiecīgās direktīvas vai ANO Noteikumos noteikto tehnisko un administratīvo prasību ievērošana, kā rezultātā transportlīdzekļa izgatavotājs ir saņēmis transportlīdzekļa tipa vai tā sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai 1958.gada Nolīguma līgumslēdzējpuses sertificēšanas institūcija.

2. Atsevišķos gadījumos pēc izgatavotāja vai tā pārstāvja pamatota lūguma, piemēram, speciālu vai specifisku transportlīdzekļu tipiem, piešķirot tipa apstiprinājumu uz laiku vai veicot individuālu transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu, kā apliecinājumus direktīvas vai ANO Noteikumu prasību izpildei uzskata:

2.1. testēšanas laboratorijas izsniegts pārbaudes protokols;

2.2. CSDD nozīmētas (deleģētas) personas izdots pārbaudes protokols.

3. Visos gadījumos, kad ir uzstādītas tādas ierīces (aprīkojums), kuru uzstādīšana ir brīvprātīga, to atbilstībai jābūt novērtētai, t.i., tām jābūt sertificētām, marķētām (ja attiecināms) un uzstādītām atbilstoši attiecīgās direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām.

I. Piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Direktīva

Pilns direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Transportlīdzekļu kategorijas1

ANO
Nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Trokšņu līmenis un slāpēšanas ierīces

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvas 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16-20 lpp.)

51

2.

Motora gāzveida izmeši2

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīvas 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar gāzēm no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes dzinējiem sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1-22 lpp.)

83

3.

Degvielas tvertnes3

70/221/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīvas 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23-24 lpp.)

34

pakaļējās drošības konstrukcijas4

58

4.

Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vietas

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīvas 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aizmugurējo reģistrācijas numura zīmju uzlikšanu un piestiprināšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25-26 lpp.)

-

5.

Stūres iekārtas5

70/311/EEK

Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz stūres iekārtu mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10-13 lpp.)

79

6.

Durvju eņģes un slēgmehānismi

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīvas 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5-11 lpp.)

11

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana6

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīvas 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12-17 lpp.)

28

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīvas 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1-17 lpp.)

46

Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīvas 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1-45 lpp.)

9.

Bremžu iekārtas7

71/320/EEK

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202,
37-74 lpp.)

13

Vieglo automobiļu bremžu iekārtas

13-H

10.

Elektromagnētiskā savietojamība8

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīvas 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152,
15-24 lpp.)

10

11.

Dīzeļmotoru dūmainība

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīvas 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu piesārņojuma emisiju no dīzeļdzinējiem, ko lieto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1-23 lpp.)

24

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvas 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038,
2-21 lpp.)

21

13.

Pretaizbraukšanas ierīces9

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvas 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22-28 lpp.)

18

Imobilaizeri10

97

Trauksmes signalizācijas ierīces11

14.

Trieciendroša stūres iekārta12

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīvas 74/297/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakciju uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16-25 lpp.)

12

15.

Sēdekļi un to stiprinājumi13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīvas 74/408/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu izturību) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221,
1-9 lpp.)

17

Autobusu sēdekļi un to stiprinājumi13

80

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīvas 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4-13 lpp.)

26

17.

Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)14

75/443/EEK

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1-5 lpp.)

39

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvas 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1-5 lpp.)

-

19.

Drošības jostu stiprinājumu vietas15

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6-20 lpp.)

14

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz gaismas ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1-31 lpp.)

48

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32-53 lpp.)

3

22.

Gabarītu, bremžu un kontūrlukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262,
33-70 lpp.)

7

Dienas gaitas lukturi

87

Sānu gabarītlukturi

91

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262,
71-84 lpp.)

6

24.

Pakaļējās numura zīmes lukturīši

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju aizmugures numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85-95 lpp.)

4

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz kvēlspuldzēm šādiem lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96-121 lpp.)

1/112

Hermetizētie galvenie lukturi

5

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

8/20/

112

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31

Kvēlspuldzes

37

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98

Gāzu lokizlādes gaismas avoti

99

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122-134 lpp.)

19

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/389/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vilcējierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41-42 lpp.)

-

28.

Pakaļējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220,
60-71 lpp.)

38

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/539/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72-82 lpp.)

23

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83-94 lpp.)

77

31.

Drošības jostas un to uzstādīšana16

77/541/EEK

Padomes 1977. gada 27. jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220,
95-143 lpp.)

16

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīvas 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1-22 lpp.)

-

33.

Vadības ierīču identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/316/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3-26 lpp.)

-

34.

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stikloto virsmu atkausēšanas un pretsvīduma ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081,
27-48 lpp.)

-

35.

Priekšējā stikla tīrītāji un apskalotāji

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081,
49-71 lpp.)

-

36.

Apsildīšanas ierīces17

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīvas 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru nodalījuma sildierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40-44 lpp.)

-

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kas groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21-40 lpp.)

-

37.

Riteņu aizsargi (dubļu sargi)

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīvas 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45-50 lpp.)

-

38.

Sēdekļu atzveltnes ar pagalvjiem18

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīvas 78/932/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1-15 lpp.)

17

Sēdekļu pagalvji18

25

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš19

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīvas 80/1268/EEK par dalībvalstu likumdošanu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36-45 lpp.)

101

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīvas 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46-67 lpp.)

85

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas20; 40

88/77/EEK

Padomes 1987. gada 3. decembra Direktīvas 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņotāju emisiju no dīzeļdzinējiem, ko izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036,
33-61 lpp.)

49

Motoru izmeši40

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīvas 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1-32 lpp.)

-

42.

Sānu drošības konstrukcijas4

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīvas 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1-7 lpp.)

73

43.

Pretšļakatu ierīces21

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5-28 lpp.)

-

44.

Vieglo automobiļu gabarīti un masas

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/21/EEK par M 1 kategorijas transportlīdzekļu masām un izmēriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1-10 lpp.)

-

45.

Stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana23

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11-94 lpp.)

43

46.

Vieglo automobiļu riepas un to uzstādīšana24

92/23/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/23/EEK par transportlīdzekļu un to piekabju riepu tipiem un to montāžu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95-153 lpp.)

30

Kravas automobiļu riepas un to uzstādīšana24

54

Pagaidu lietošanas riteņi un riepas

64

47.

Ātruma ierobežotājierīces25

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154-174 lpp.)

89

48.

Gabarīti un masas (izņemot M1 kat.)22

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīvas 97/27/EK kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masām un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1-31 lpp.)

-

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi21

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvas 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17-30 lpp.)

61

50.

Mehāniskās sakabes ierīces un to uzstādīš.26 /saīsinātā tipa sakabes ierīces

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvas 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to piestiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1-60 lpp.)

55/

102

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiāli27

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.-30. lpp.)

118

52.

Autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija28

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīvas 2001/85/EK par īpašiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1-102 lpp.)

36

Autobusu (<22 pasažieru) konstrukcija28

52

Divstāvu autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija28

107

Autobusu virsbūves stiprība29

66

53.

Personu drošība frontālā sadursmē30; 31

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/79/EK ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī
esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7-50 lpp.)

94

54.

Personu drošība sānu sadursmē31; 32

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīvas 96/27/EK ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un
groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1-38 lpp.)

95

56.

ADR transportlīdzekļi21

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīvas 98/91/EK kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011,
25-36 lpp.)

105

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas33

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīvas 2000/40/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējo apakšā pabraukšanas aizsardzību, ar kuru tiek grozīta Padomes Direktīva 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9-28 lpp.)

93

58.

Gājēju aizsardzība34

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvas 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15-25 lpp.)

-

59.

Pārstrādājamība41

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10-27 lpp.)

60.

Frontālās aizsardzības sistēma36

2005/66/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/66/EK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 309, 37-40 lpp.)

-

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas42

2006/40/EK

(75.pielikums)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12-18 lpp.)

-

62.

Atstarojošās pazīšanas zīmes37

-

70

Atstarojošie materiāli38

-

104

63.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)39

-

65

64.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērstabilitāte21

-

111

65.

Tahogrāfi35

3821/85

-

Apzīmējumi:

- atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām;

- atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas prasībām;

- atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām.

Piezīmes:

1 Ja nepieciešams precizēt tehnisko prasību piemērošanas sfēru attiecībā uz konkrētu attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai transportlīdzekļa (sastāvdaļu) tipu, CSDD vadās pēc norādēm attiecīgajā direktīvā vai līdzvērtīgajos ANO Noteikumos.

2 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam atbilstības novērtēšana nav veikta saskaņā ar direktīvas 88/77/EEK vai ANO Noteikumu Nr.49 prasībām.

3 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kam nav uzstādītas degvielas tvertnes.

4 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru konstrukcija nodrošina tehnisko prasību izpildi, kā arī seglu vilcējiem, piekabēm garu un nedalāmu kravu pārvadāšanai, kā arī specifiskiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.

5 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru vadāmajiem riteņiem ir pilnībā hidraulisks stūres iekārtas pievads.

6 Transportlīdzekļiem (tipiem) jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām skaņu signālierīcēm. Atbilstības novērtēšana attiecībā uz skaņu signālierīču uzstādīšanu veicama tikai M1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem).

7 O1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) bremžu iekārtas uzstādīšana nav obligāta, tomēr, ja tā ir uzstādīta, transportlīdzeklim (tipam) atbilstības novērtēšana veicama tādā pat kārtībā, kā O2 kategorijas transportlīdzeklim (tipam).

8 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kā arī visu pārējo M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru elektriskās (elektroniskās) sistēmas rada elektromagnētiskus traucējumus.

9 Pretaizbraukšanas ierīču uzstādīšana obligāta M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem). Tomēr, ja tās uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.

10 Imobilaizeru uzstādīšana obligāta M1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), ja tie ir uzstādīti citu kategoriju transportlīdzekļiem, tiem jāatbilst visām noteiktajām prasībām.

11 Trauksmes signalizācijas ierīču uzstādīšana obligāta visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) un tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilna masa nav lielāka par 2 tonnām. Tomēr, ja tās ir uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.

12 Prasības nav attiecināmas uz tiem N1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 1500kg.

13 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I, II un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategoriju transportlīdzekļu papildus sēdvietām ar atvāžamiem spilveniem un perpendikulāri vai pretēji braukšanas virzienam vērstām sēdvietām. Visu M1, N1 un M2 kategoriju transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg, priekšējo malējo sēdvietu atzveltnēm jābūt ar pagalvjiem.

14 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam atbilstības novērtēšana veikta saskaņā ar Eiropas Kopienas regulas Nr. 3821/85 prasībām.

15 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategoriju transportlīdzekļu bērnu sēdekļiem un uz sēdvietām, kas vērstas perpendikulāri braukšanas virzienam.

16 Prasības nav attiecināmas uz sāniem vērstām sēdvietām. Pārējām sēdvietām drošības jostas uzstādāmas, ievērojot šādas minimālās prasības:

Transportlīdzekļa:

Braukšanas virzienā vērstās sēdvietas

Pretēji braukšanas virzienam vērstās sēdvietas

kategorija

klase

izgatavošanas laiks

Malējās sēdvietas

Centrālās sēdvietas

Priekšējās

Pārējās

Priekšējās

Pārējās

M1

no 01.01.2001. līdz 31.12. 2002.

3(.)

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

3(.)

3(.)

3(.)

2(.)

M2 līdz 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

3(.)

-

2(.)

-

-

B

no 01.01.2001. līdz 31.12. 2002.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

3(.)

2(.)

2(.)

M2 virs 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

B

no 01.01.2001. līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

-

M3

A

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

B

no 01.01.2001. līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

-

I un II

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

III

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

-

N1

no 01.01.2001. līdz 31.12.2002.

3(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

N2 un N3

no 01.01.2001. pēc 31.12.2006.

2(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

Apzīmējumi:

2(·) divpunktu drošības jostas

3(·) trīspunktu drošības jostas

- drošības jostas var tikt uzstādītas brīvprātīgi

* prasības attiecināmas uz vadītāja sēdvietu.

17. Saskaņā ar direktīvas 2001/56/EK prasībām, atbilstības novērtēšana sākot ar 2004.gada 9.maiju veicama visiem tiem M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem) kam ir uzstādītas pasažieru salona, vadītāja guļvietas nodalījuma vai kravas telpas apsildīšanas ierīces.

18 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kam, veicot sēdekļu un to stiprinājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar direktīvas 74/408/EEK vai ANO Noteikumu Nr.17 vai Nr.80 prasībām, nav veikta sēdekļu atzveltņu un pagalvju atbilstības novērtēšana. Atbilstības novērtēšana I un A klases autobusiem veic brīvprātīgi.

19 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2005.gada 1.janvāri, tiek attiecināta arī uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:

1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2005.gada 1.janvāri;

2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2008.gada 1.janvāri.

Veicot transportlīdzekļu individuālu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:

1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2006.gada 1.janvāri;

2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2008.gada 1.janvāri.

Šīs direktīvas prasības netiek attiecinātas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:

1) ir veikta šo transportlīdzekļu (tipu) atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 88/77/EEK vai Direktīvas 2005/55/EK prasībām;

2) kopējais šī tipa N1 kategorijas transportlīdzekļu tirdzniecības apjoms visā pasaulē gada laikā nepārsniedz 2000 vienību.

20 Direktīva spēkā līdz 2006.gada 8.novembrim.

21 Atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga. Transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām.

22 Atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga. Transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām. Atkāpes no šīm prasībām var tikt piemērotas tikai speciāliem transportlīdzekļiem, kas konstruktīvi nevar izpildīt konkrētās prasībās specifisko funkciju dēļ, kā arī specializētiem transportlīdzekļiem nedalāmu lielgabarīta vai smagsvara kravu pārvadāšanai.

23 Visiem uzstādītajiem stikliem un stiklu materiāliem jābūt sertificētiem un marķētiem saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām.

24 Visām riepām jābūt sertificētām un marķētām saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī uzstādītām saskaņā ar direktīvas 92/23/EEK II. un IV.pielikuma prasībām. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar direktīvas 2001/43/EK prasībām attiecībā uz riepu uzstādīšanu veicama, sākot ar 2004.gada 4.februāri. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar direktīvas 2001/43/EK V.pielikuma (riepu/ceļa trokšņu līmenis) prasībām, veicama, sākot ar 2005.gada 4.februāri, t.i., tām jābūt marķētām ar papildmarķējumu "s".

25 Līdz 2004.gada 31.decembrim prasības tiek attiecinātas uz M3 un N2 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem) ar pilnu masu virs 10 000kg, kā arī visiem N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).

Sākot ar 2005.gada 1.janvāri, prasības tiek attiecinātas arī uz visiem M2, M3 un N2 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem).

Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz transportlīdzekļiem, kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir mazāks par direktīvā 92/6/EEK noteikto, kā arī uz tiem, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par transportlīdzekļu aprīkošanu ar ātruma ierobežotājierīcēm noteiktajām prasībām, ir atbrīvoti no šādu ierīču uzstādīšanas).

26 M un N kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem) sakabes ierīču uzstādīšana ir brīvprātīga.

27 Atbilstības novērtēšana veicama tikai II un III klases autobusiem (tipiem).

28 Prasības nav attiecināmas uz speciālajiem un specializētajiem M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem): transportlīdzekļiem paaugstinātas drošības pārvadājumiem (piem. cietumnieku), neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem, paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļiem (M2G un M3G kategoriju transportlīdzekļiem).

29 Atbilstības novērtēšana veicama visiem vienstāvu II un III klases autobusiem.

30 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 2500kg.

31 Atbilstības novērtēšana sākot ar 2003.gada 1.oktobri veicama obligāti.

32 Prasības nav attiecināmas uz tiem M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru zemākās sēdvietas "R" punkts atrodas augstāk par 700mm no transportlīdzekļa atbalsta virsmas (zemes).

33 Atbilstības novērtēšana veicama visiem N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), izņemot:

1) N2G un N3G kategoriju transportlīdzekļus (tipus);

2) N2 kategorijas transportlīdzekļus (tipus), kuru pilnā masa nepārsniedz 7500kg un kuriem klīrenss nav lielāks par 400mm;

3) transportlīdzekļus, kam priekšējo drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.

34 Direktīvas prasības tiek attiecinātas uz tiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru transportlīdzekļu pilnā masa nepārsniedz 2500 kg, kā arī uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kas "atvasināti" no M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) un kuru transportlīdzekļu pilnā masa nepārsniedz 2500 kg.

Par "atvasinātiem" N1 kategorijas transportlīdzekļiem tiek uzskatīti tādi N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru virsbūves priekšējās daļas (no priekšējā gabarīta līdz "A-statnim" (pilāram)) vispārīgā konstrukcija un forma neatšķiras no attiecīgā M1 kategorijas transportlīdzekļa virsbūves priekšējās daļas vispārīgās konstrukcijas un formas.

Atbilstības novērtēšana līdz 2010.gada 30.augustam ir brīvprātīga nav obligāta transportlīdzekļu tipiem, kuru virsbūves priekšējās daļas (no priekšējā gabarīta līdz "A-statnim" (pilāram)) vispārīgā konstrukcija un forma neatšķiras no tādu transportlīdzekļu priekšējās daļas vispārīgās konstrukcijas, kam līdz 2005.gada 30.septembrim Eiropas Kopienas dalībvalstī piešķirts transportlīdzekļa tipa apstiprinājums, un kam līdz 2005.gada 30.septembrim nav veikta atbilstības novērtēšana atbilstoši direktīvas 2003/102/EK prasībām;

Tehniskās prasības saskaņā ar kurām veicami testi noteiktas Padomes 2003.gada 23.decembra lēmumā Nr. 2004/90/EK. (O.J. L 31 04.02.2004. 21.-68.lpp.).

35 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no tahogrāfu uzstādīšanas.

36 Atbilstības novērtēšanu veic M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmām.

Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2006.gada 25.augustu;

Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2007.gada 25.maiju.

37 Visiem N3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), posmainajiem II un III klases autobusiem (tipiem), kā arī tiem O1, O2 un O3 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru garums pārsniedz 8 m, jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām pazīšanas zīmēm.

38 Atstarojošo materiālu uzstādīšana krāsainu joslu veidā nav obligāta un veic brīvprātīgi.

39 Atbilstības novērtēšana saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām veicama tikai to M un N kategoriju transportlīdzekļiem, kuriem ir uzstādītas dzeltenas (oranžas) vai zilas krāsas bākugunis.

40 Atbilstības novērtēšanu veic M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg, M2, M3 un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar dīzeļmotoriem vai dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi.

Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz N1, N2 un M2 kategoriju transportlīdzekļiem ar kompresijas aizdedzes motoriem un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātās naftas gāzi, un kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar direktīvas 70/220/EEK vai ANO Noteikumu Nr.83 prasībām.

41 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas sākot ar 2008.gada 15.decembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas sākot ar 2010.gada 15.jūliju.

42 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, veicama obligāti visiem M1 un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēma. Gadījumos, ja gaisa kondicionēšanas sistēmas noplūdes intensitāte pārsniedz 40gr fluorētās siltumnīcefekta vienai iztvaicētāja sistēmai vai 60gr fluorētās siltumnīcefekta divām iztvaicētāju sistēmām, atbilstības novērtēšana obligāta, sākot no 2009.gada 1.janvāri.

II. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas Direktīvas

ANO
Nr.

Bāzes

Pilns bāzes direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Grozošās

Pilns grozošās direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Trokšņu līmenis un slāpēšanas ierīces

70/157/EEK

Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.-20. lpp.)

92/97/EEK1

Padomes 1992.gada 10.novembra Direktīvas 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 371, 1.-31. lpp.)

51.011

51.02

96/20/EK26

Komisijas 1996.gada 27.marta Direktīva 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 23.-35. lpp.)

1999/101/EK26

Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīva 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 41.-42. lpp.)

2007/34/EKKomisijas 2007.gada 14.jūnija Direktīva 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.06.2007., L 155, 49.-67. lpp.)

2.

Motora gāzveida izmeši

70/220/EEK

Padomes 1970.gada 20.marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transport­līdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēst­nesis, 01.05.2004., L 076, 1.-22. lpp.)

96/69/EK2

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 8.oktobra Direktīva 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 282, 64.-67. lpp.)

83.032

83.042

83.054,4A

98/77/EK2

Komisijas 1998.gada 2.oktobra Direktīva 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisijas no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 34.-52. lpp.)

98/69/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 350, 1.-57. lpp.)

1999/102/EK3

Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīva 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 43.-50. lpp.)

2001/1/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.janvāra Direktīva 2001/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 035, 34.-35. lpp.)

2001/100/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 7.decembra Direktīva 2001/100/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 016, 32.-34. lpp.)

2002/80/EK4, 4A

Komisijas 2002.gada 3.oktobra Direktīva 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 20.-56. lpp.)

2003/76/EK4, 4A

Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīva 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 29.-30. lpp.)

EEK Regula 715/2007EEK Regula 715/20074B

-

3.

Degvielas tvertnes

70/221/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīvas 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23-24 lpp.)

81/333/EEK1

Komisijas 1981. gada 13. aprīļa Direktīvas 81/333/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tilpnēm un pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 131, 4-5 lpp.)

34.01

34.02

Pakaļējās drošības konstrukcijas

97/19/EK7; 23

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīvas 97/19/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām apakšā pabraukšanas aizsargkonstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 1-20 lpp.)

58.01

2000/8/EK23

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/8/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām apakšā pabraukšanas aizsargkonstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 106, 7-20 lpp.)

2006/20/EK

Komisijas 2006. gada 17. februāra Direktīvas 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2006., L 048, 16-18 lpp.)

4.

Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vietas

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīvas 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aizmugurējo reģistrācijas numura zīmju uzlikšanu un piestiprināšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 076, 25-26 lpp.)

-

-

5.

Stūres iekārtas

70/311/EEK

Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz stūres iekārtu mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10-13 lpp.)

92/62/EEK8

Komisijas 1992. gada 2. jūlija Direktīvas 92/62/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 199, 33-47 lpp.)

79.01

1999/7/EK

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Direktīvas 1999/7/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 040, 36-45lpp.)

6.

Durvju eņģes un slēgmehānismi

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīvas 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5-11 lpp.)

70/387/EEK17

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīvas 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5-11 lpp.)

11.02

98/90/EK

Komisijas 1998. gada 30. novembra Direktīvas 98/90/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 337, 29-39 lpp.)

2001/31/EK

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīvas 2001/31/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 130, 33-34 lpp.)

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīvas 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12-17 lpp.)

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīvas 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12-17 lpp.)

28.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīvas 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1-17 lpp.)

71/127/EEK11

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīvas 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1-17 lpp.)

46.0111

46.0224

88/321/EEK11

Komisijas 1988. gada 16. maija Direktīvas 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 147, 77-79 lpp.)

Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīvas 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1-45 lpp.)

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīvas 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1-45 lpp.)

46.0224

2005/27/EK

Komisijas 2005. gada 29. marta Direktīvas 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.03.2005., L 081, 44-47 lpp.)

9.

Bremžu iekārtas

71/320/EEK

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37-74 lpp.)

91/422/EEK1

Komisijas 1991. gada 15. jūlija Direktīvas 91/422/EEK ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 21-29 lpp.)

13.071

13.081

13.09

13.10

98/12/EK

Komisijas 1998. gada 27. janvāra Direktīvas 98/12/EK ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 1-146 lpp.)

2002/78/EK

Komisijas 2002. gada 1. oktobra Direktīvas 2002/78/EK ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 23-26 lpp.)

Vieglo automobiļu bremžu iekārtas

-

13H.00

10.

Elektromagnētiskā savietojamība

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīvas 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15-24 lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīvas 89/491/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43-49 lpp.)

10.011

10.02

95/54/EK18

Komisijas 1995. gada 31. oktobra Direktīvas 95/54/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 1-66 lpp.)

2004/104/EK18

Komisijas 2004. gada 14. oktobra Direktīvas 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.11.2004., L 337, 13-34 lpp.)

2005/49/EK18

Komisijas 2005. gada 25. jūlija Direktīvas 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.07.2005., L 194, 12-14 lpp.)

2005/83/EK

Komisijas 2005. gada 23. novembra Direktīvas 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.11.2005., L 305, 32-35 lpp.)

2006/28/EK

Komisijas 2006. gada 6. marta Direktīvas 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.03.2006., L 065, 27-29 lpp.)

11.

Dīzeļmotoru dūmainība

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīvas 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu piesārņojuma emisiju no dīzeļdzinējiem, ko lieto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1-23 lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīvas 89/491/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43-49 lpp.)

24.03

97/20/EK19

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīvas 97/20/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļu dīzeļdzinējiem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 21-30 lpp.)

2005/21/EK

Komisijas 2005. gada 7. marta Direktīvas 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2005., L 061, 25-27 lpp.)

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvas 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2-21 lpp.)

78/632/EEK9

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīvas 78/632/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atveramu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 26-42 lpp.)

21.01

2000/4/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 28. februāra Direktīvas 2000/4/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo aprīkojumu (pasažieru nodalījuma iekšējām detaļām, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnes un pakaļējās daļas) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 087, 22-31 lpp.)

13.

Pretaizbraukšanas ierīces

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvas 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22-28 lpp.)

95/56/EK

Komisijas 1995. gada 8. novembra Direktīvas 95/56/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 1-44 lpp.)

18.02

18.03

Imobilaizeri

97.00

97.01

Trauksmes signalizācijas ierīces

14.

Trieciendroša stūres iekārta

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīvas 74/297/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakciju uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16-25 lpp.)

91/662/EEK

Komisijas 1991. gada 6. decembra Direktīvas 91/662/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 1-16 lpp.)

12.03

15.

Sēdekļi un to stiprinājumi

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīvas 74/408/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu izturību) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1-9 lpp.)

81/577/EEK1

Padomes 1981. gada 20. jūlija Direktīvas 81/577/EEK ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu izturību) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 209, 34-34 lpp.)

17.061

17.07

96/37/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīvas 96/37/EK ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļu un to stiprinājumu stiprību) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 186, 28-71 lpp.)

2005/39/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 143-145 lpp.)

Autobusu sēdekļi un to stiprinājumi

80.001

80.01

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974.gada 17.septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.-13. lpp.)

79/488/EEK25

Komisijas 1979.gada 18.aprīļa Direktīva 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 128, 1.-11. lpp.)

26.02

26.03

87/354/EEK25

Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35. lpp.)

2007/15/EKKomisijas 2007.gada 14.marta Direktīva 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.03.2007., L 075, 21.-23. lpp.)

17.

Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)

75/443/EEK

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1-5 lpp.)

75/443/EEK17

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1-5 lpp.)

39.00

97/39/EK

Komisijas 1997. gada 24. jūnija Direktīvas 97/39/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 177, 15-21 lpp.)

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvas 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1-5 lpp.)

78/507/EEK

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīvas 78/507/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām plāksnītēm un uzrakstiem, kā arī to izvietojumu un stiprinājuma veidu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 155, 31-33 lpp.)

-

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumu vietas

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6-20 lpp.)

90/629/EEK1

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīvas 90/629/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 14-19 lpp.)

14.041

14.05

14.06

96/38/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīvas 96/38/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 187, 95-105 lpp.)

2005/41/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 149-151 lpp.)

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.-31. lpp.)

91/663/EEK1

Komisijas 1991.gada 10.decembra Direktīva 91/663/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/663/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 17.-54. lpp.)

48.0110

48.0227

48.03

97/28/EK27

Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīva 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/663/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 1.-10. lpp.)

2007/35/EKKomisijas 2007.gada 18.jūnija Direktīva 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.06.2007., L 157, 14.-16. lpp.)

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32-53 lpp.)

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32-53 lpp.)

3.02

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

97/29/EK

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīvas 97/29/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 11-24 lpp.)

22.

Gabarītu, bremžu un kontūrlukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33-70 lpp.)

89/516/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīvas 89/516/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 1-14 lpp.)

7.02

97/30/EK

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīvas 97/30/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 25-48 lpp.)

Dienas gaitas lukturi

87.00

Sānu gabarītlukturi

91.00

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71-84 lpp.)

89/277/EEK

Komisijas 1989. gada 28. marta Direktīvas 89/277/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 109, 25-37 lpp.)

6.01

1999/15/EK

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīvas 1999/15/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 14-32 lpp.)

24.

Pakaļējās numura zīmes lukturīši

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju aizmugures numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85-95 lpp.)

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju aizmugures numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85-95 lpp.)

4.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

97/31/EK

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīvas 97/31/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 49-62 lpp.)

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz kvēlspuldzēm šādiem lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96-121 lpp.)

89/517/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīvas 89/517/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu galvenajiem lukturiem, kuri darbojas kā tālo gaismu un/vai tuvo gaismu galvenie lukturi, un elektriskajām kvēlspuldzēm šādiem galvenajiem lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 15-23 lpp.)

1.01

1.02

112.00

1999/17/EK

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīvas 1999/17/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu galvenajiem lukturiem, kuri darbojas kā tālo gaismu un/vai tuvo gaismu galvenie lukturi, un elektriskajām kvēlspuldzēm šādiem galvenajiem lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 45-81 lpp.)

Hermetizētie galvenie lukturi

5.02

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

8.04

8.05

20.02

20.03

112.00

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31.02

Kvēlspuldzes

37.0312

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98.00

Gāzu lokizlādes gaismas avoti

99.00

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122-134 lpp.)

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122-134 lpp.)

19.02

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

1999/18/EK

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīvas 1999/18/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK, kura attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 82-97 lpp.)

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/389/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vilcējierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 145, 41-42 lpp.)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/389/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vilcējierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41-42 lpp.)

-

96/64/EK

Komisijas 1996. gada 2. oktobra Direktīvas 96/64/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 258, 26-31 lpp.)

28.

Pakaļējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60-71 lpp.)

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

38.00

89/518/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīvas 89/518/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 24-29 lpp.)

1999/14/EK

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīvas 1999/14/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 1-13 lpp.)

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/539/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72-82 lpp.)

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/539/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72-82 lpp.)

23.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

97/32/EK

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīvas 97/32/EK ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 63-76 lpp.)

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83-94 lpp.)

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvas 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83-94 lpp.)

77.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

1999/16/EK

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīvas 1999/16/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK par mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 33-44 lpp.)

31.

Drošības jostas un to uzstādīšana

77/541/EEK

Padomes 1977. gada 27. jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95-143 lpp.)

90/628/EEK1

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīvas 90/628/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 1-13 lpp.)

16.04

96/36/EK17

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīvas 96/36/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 178, 15-30 lpp.)

2000/3/EK20; 21

Komisijas 2000. gada 22. februāra Direktīvas 2000/3/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 053, 1-76 lpp.)

2005/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 146-148 lpp.)

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīvas 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1-22 lpp.)

88/366/EEK1

Komisijas 1988. gada 17. maija Direktīvas 88/366/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 181, 40-44 lpp.)

-

90/630/EEK

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīvas 90/630/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības zonu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 20-29 lpp.)

33.

Vadības ierīču identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/316/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3-26 lpp.)

93/91/EEK

Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīvas 93/91/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK par mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 284, 25-44 lpp.)

-

94/53/EK

Komisijas 1994. gada 15. novembra Direktīvas 94/53/EK ar kuru groza 2. pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 299, 26-26 lpp.)

34.

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stikloto virsmu atkausēšanas un pretsvīduma ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27-48 lpp.)

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stikloto virsmu atkausēšanas un pretsvīduma ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27-48 lpp.)

-

35.

Priekšējā stikla tīrītāji un apskalotāji

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49-71 lpp.)

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīvas 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49-71 lpp.)

-

94/68/EK

Komisijas 1994. gada 16. decembra Direktīvas 94/68/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 1-9 lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīvas 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru nodalījuma sildierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40-44 lpp.)

78/548/EEK13

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīvas 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru nodalījuma sildierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40-44 lpp.)

-

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kas groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21-40 lpp.)

2001/56/EK14

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kas groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21-40 lpp.)

-

2004/78/EK

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/78/EK ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 153, 103-113 lpp.)

2006/119/EK

Komisijas 2006. gada 27. novembra Direktīvas 2006/119/EK ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 12-15 lpp.)

37.

Riteņu aizsargi (dubļu sargi)

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīvas 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45-50 lpp.)

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīvas 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45-50 lpp.)

-

94/78/EK

Komisijas 1994. gada 21. decembra Direktīvas 94/78/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 10-15 lpp.)

38.

Sēdekļu atzveltnes ar pagalvjiem

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīvas 78/932/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1-15 lpp.)

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīvas 78/932/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1-15 lpp.)

17.061

17.07

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/354/EEK ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43-35 lpp.)

Sēdekļu pagalvji

25.031

25.04

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīvas 80/1268/EEK par dalībvalstu likumdošanu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36-45 lpp.)

93/116/EK1

Komisijas 1993. gada 17. decembra Direktīvas 93/116/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 329, 39-53 lpp.)

84.001

101.0015

1999/100/EK15

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīvas 1999/100/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 36-40 lpp.)

2004/3/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīvas 2004/3/EK ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 049, 36-41 lpp.)

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīvas 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46-67 lpp.)

88/195/EEK

Komisijas 1988. gada 24. marta Direktīvas 88/195/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 50-59 lpp.)

85.00

89/491/EEK

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīvas 89/491/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43-49 lpp.)

97/21/EK

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīvas 97/21/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 31-40 lpp.)

1999/99/EK

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīvas 1999/99/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzinēju jaudu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 32-35 lpp.)

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas

88/77/EEK

Padomes 1987.gada 3.decembra Direktīvas 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņotāju emisiju no dīzeļdzinējiem, ko izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.-61. lpp.)

91/542B/EEK2

Padomes 1991.gada 1.oktobra Direktīva 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida piesārņotāju emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 295, 1.-19. lpp.)

49.02B2

49.035; 6

49.045; 6

96/1B/EEK2

Eiropas Parlamenta 1996.gada 22.janvāra Direktīva 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmešus no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.1996., L 040, 1.-9. lpp.)

1999/96/EK5; 6

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra Direktīva 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 1.-155. lpp.)

2001/27/EK5; 6

Komisijas 2001.gada 10.aprīļa Direktīva 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 107, 10.-23. lpp.)

Motoru izmeši

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 28.septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.-32. lpp.)

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 28.septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.-32. lpp.)

-

 

2005/78/EK5; 6, 6A

Komisijas 2005.gada 14.novembra Direktīva 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.11.2005., L 313, 1.-91. lpp.)

    

2006/51/EK5; 6, 6A

Komisijas 2006.gada 6.jūnija Direktīva 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles un pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.06.2006., L 152, 11.-21. lpp.)

 

42.

Sānu drošības konstrukcijas

89/297/EEK

Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-7. lpp.)

89/297/EEK

Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-7. lpp.)

73.00

43.

Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5-28 lpp.)

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5-28 lpp.)

-

44.

Vieglo automobiļu gabarīti un masas

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/21/EEK par M 1 kategorijas transportlīdzekļu masām un izmēriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1-10 lpp.)

92/21/EEK1

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/21/EEK par M 1 kategorijas transportlīdzekļu masām un izmēriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1-10 lpp.)

-

95/48/EK

Komisijas 1995. gada 20. septembra Direktīvas 95/48/EK par Padomes Direktīvas 92/21/EEK pielāgošanu tehnikas attīstībai attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 73-85 lpp.)

45.

Stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11-94 lpp.)

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11-94 lpp.)

43.00

2001/92/EK

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīvas 2001/92/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 24-47 lpp.)

46.

Vieglo automobiļu riepas un to uzstādīšana

92/23/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/23/EEK par transportlīdzekļu un to piekabju riepu tipiem un to montāžu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95-153 lpp.)

92/23/EEK16

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/23/EEK par transportlīdzekļu un to piekabju riepu tipiem un to montāžu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95-153 lpp.)

30.02

2001/43/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvas 2001/43/EK par grozījumiem Padomes Direktīvā 92/23/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un to montējumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 211, 25-46 lpp.)

2005/11/EK

Komisijas 2005. gada 16. februāra Direktīvas 2005/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.2005., L 046, 42-43 lpp.)

Kravas automobiļu riepas un to uzstādīšana

54.00

Pagaidu lietošanas riteņi un riepas

64.00

47.

Ātruma ierobežotājierīces

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154-174 lpp.)

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154-174 lpp.)

89.00

2004/11/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīvas 2004/11/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 19-20 lpp.)

48.

Gabarīti un masas (izņemot M1 kategoriju)

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīvas 97/27/EK kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masām un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1-31 lpp.)

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīvas 97/27/EK kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masām un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1-31 lpp.)

-

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīvas 2001/85/EK par īpašiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1-102 lpp.)

2003/19/EK

Komisijas 2003. gada 21. marta Direktīvas 2003/19/EK ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masām un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 079, 6-13 lpp.);

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvas 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17-30 lpp.)

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvas 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17-30 lpp.)

61.00

50.

Mehāniskās sakabes ierīces un to uzstādīšana / saīsinātā tipa sakabes ierīces

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvas 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to piestiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1-60 lpp.)

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvas 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to piestiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1-60 lpp.)

55.00

55.01/

102.00

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiāli

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1-30 lpp.)

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1-30 lpp.)

-

52.

Autobusu (>22 pasažieru vietām) konstrukcija

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīvas 2001/85/EK par īpašiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1-102 lpp.)

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīvas 2001/85/EK par īpašiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1-102 lpp.)

36.03

Autobusu (<22 pasažieru vietām) konstrukcija

52.01

Divstāvu autobusu (>22 pasažieru vietām) konstrukcija

107.00

Autobusu (>16 pasažieru vietām) virsbūves stiprība

66.00

53.

Personu drošība frontālā sadursmē

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/79/EK ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7-50 lpp.)

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/79/EK ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7-50 lpp.)

94.00

94.01

1999/98/EK

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīvas 1999/98/EK ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 009, 14-21 lpp.)

54.

Personu drošība sānu sadursmē

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīvas 96/27/EK ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1-38 lpp.)

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīvas 96/27/EK ar ko nosaka mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1-38 lpp.)

95.00

95.01

95.02

56.

ADR transportlīdzekļi

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīvas 98/91/EK kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25-36 lpp.)

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīvas 98/91/EK kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25-36 lpp.)

105.01

105.02

105.03

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīvas 2000/40/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējo apakšā pabraukšanas aizsardzību, ar kuru tiek grozīta Padomes Direktīva 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9-28 lpp.)

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīvas 2000/40/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējo apakšā pabraukšanas aizsardzību, ar kuru tiek grozīta Padomes Direktīva 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9-28 lpp.)

93.00

58.

Gājēju aizsardzība

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvas 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15-25 lpp.)

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvas 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15-25 lpp.)

-

59.

Pārstrādājamība

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10-27 lpp.)

2005/64/EK22

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10-27 lpp.)

-

60.

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/66/EK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 309, 37-40 lpp.)

2005/66/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/66/EK, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 309, 37-40 lpp.)

-

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12-18 lpp.)

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12-18 lpp.)

-

62.

Atstarojošās pazīšanas zīmes

-

 

-

 

70.01

Atstarojošie materiāli

-

 

-

 

104.00

63.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)

-

 

-

 

65.00

64.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērsstabilitāte

-

 

-

 

111.00

65.

Tahogrāfi

EEK Regula

Nr. 3821/85

 

EEK Regula 3688/92

EEK Regula 2479/95

EEK Regula 1056/97

EEK Regula 2135/98

EEK Regula 1360/2002

EEK Regula 432/2004

 

-

1. Veicot atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem (tipiem) saskaņā ar direktīvu prasībām, CSDD par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar bāzes direktīvu prasībām, ievērojot tabulā norādīto grozošo direktīvu prasības. Šis nosacījums nav attiecināms, ja direktīvai nav grozošās direktīvas.

2. Veicot atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem (tipiem) saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām, CSDD par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem ANO Noteikumiem un tabulā norādītajām grozījumu sērijām.

3. Tekstā izceltie tehniskie normatīvi piemērojami gan transportlīdzekļu tipu, gan individuāli apstiprināmu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanai. Parastajā tekstā norādītie tehniskie normatīvi piemērojami tikai individuāli apstiprināmu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanai.

4. Ja individuāli apstiprināmam transportlīdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar spēkā neesošiem tehniskajiem normatīviem, t.i., normatīviem, kas nav minēti šajā tabulā, CSDD šādus apstiprinājumus var atzīt tikai speciālu un specifisku transportlīdzekļu gadījumos un saskaņā ar noteikumu 10.pielikuma prasībām

5. Veicot atbilstības novērtēšanu lietotiem transportlīdzekļiem, CSDD attiecīgajam transportlīdzeklim piemēro tādas prasības, kādas bija attiecināmas šādam transportlīdzeklim laikā, kad tas tika izgatavots.

Piezīmes:

1 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 28.02.2003. Sākot ar 01.03.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.03.2003.

2 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 31.12.2003. (EURO-2). Sākot ar 01.01.2004., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2004.

3 Direktīvas piemērojamas līdz:

1) 2005.gada 31.decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un jauniem I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem;

2) 2006.gada 31.decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg un jauniem II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Pēc augstāk minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai attiecīgajiem lietotiem transportlīdzekļiem.

4 Sastāvdaļu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti atbilstoši Eiropas Kopienas Direktīvas 70/220/EEK 1.Pielikuma 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas A rindā vai ANO Noteikumu Nr. 83 5.3.1.4.punkta tabulas A rindā noteiktajām robežvērtībām, ir spēkā līdz:

1) 2005.gada 31.decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un jauniem I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem;

2) 2006.gada 31.decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg un jauniem II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Pēc augstāk minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai attiecīgajiem lietotiem transportlīdzekļiem.

4A Jauniem M kategorijas transportlīdzekļu tipiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 31.08.2009., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1.pielikuma 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.

Jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 31.12.2010., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1.pielikuma 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.

Sākot ar 01.01.2011., prasības piemērojamas tikai lietotiem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2011.

Jauniem M kategorijas transportlīdzekļu tipiem ar pilnu masu virs 2500 kg, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas atvasināti no N1 kategorijas trans­portlīdzekļiem, ir spēkā līdz 31.08.2010., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4.apakš­punkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1.pielikuma 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.

Jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ir spēkā līdz 31.12.2011., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1.pielikuma 5.3.1.4.apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.

Sākot ar 01.01.2012., prasības piemērojamas tikai lietotiem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2012.

4B Jauniem M1 un M2 kategoriju transportlīdzekļu tipiem ar pašmasu līdz 2840 kg, kā arī I klases N1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, izņemot īpašām vajadzībām paredzētos transportlīdzekļu tipus (ar pašmasu līdz 2840 kg), ir spēkā līdz 31.08.2014., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Regulas 715/2007 1.pielikuma 1.tabulā (Euro 5) norādītajām vērtībām.

Jauniem M1 un M2 kategoriju transportlīdzekļiem ar pašmasu līdz 2840 kg, kā arī I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot īpašām vajadzībām paredzētos transportlīdzekļus (ar pašmasu līdz 2840 kg), ir spēkā līdz 31.08.2015., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Regulas 715/2007 1.pielikuma 1.tabulā (Euro 5) norādītajām vērtībām.

Sākot ar 01.09.2015., prasības piemērojamas tikai lietotiem M1 un M2 kategorijas transportlīdzekļiem ar pašmasu līdz 2840 kg un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot īpašām vajadzībām paredzētos transportlīdzekļus, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.09.2015.

Jauniem II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas un īpašām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļu tipiem ar pašmasu līdz 2840 kg ir spēkā līdz 31.08.2015., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Regulas 715/2007 1.pielikuma 1.tabulā (Euro 5) norādītajām vērtībām.

Jauniem II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas un īpašām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem ar pašmasu līdz 2840 kg ir spēkā līdz 31.08.2016., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Regulas 715/2007 1.pielikuma 1.tabulā (Euro 5) norādītajām vērtībām.

Sākot ar 01.09.2016., prasības piemērojamas tikai lietotiem II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas un īpašām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.09.2016.

5 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 30.09.2005., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas A (2000) rindai.

Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2006., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas A (2000) rindai.

Sākot ar 01.10.2006., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2006.

6 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 9.11.2006., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas B1 (2005) 6.5.prasībām rindai, neņemot vērā ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus.

Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 1.10.2007., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas B1 (2005) rindai, neņemot vērā ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus.

Sākot ar 01.10.2007., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2007.

6A Jauniem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 01.10.2008., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas B2 (2008) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, kā arī nodrošinot Direktīvas 2005/78/EK 4.pielikuma 3.3.apakšpunkta (2.pakāpes OBD) prasību izpildi.

Visiem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 01.10.2009., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.punkta 1. un 2.tabulas B2 (2008) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, kā arī nodrošinot Direktīvas 2005/78/EK 4.pielikuma 3.3.apakšpunkta (2.pakāpes OBD) prasību izpildi.

Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2009., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas B1 (2005) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus.

Sākot ar 01.10.2009., Direktīvas 2005/55/EK 1.pielikuma 6.2.1.apakšpunkta 1. un 2.tabulas B1 (2005) rindas prasības, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2007.

7 Transportlīdzekļiem attiecībā uz plastmasas degvielas tvertņu uzstādīšanu ir spēkā līdz 02.05.2003.

8 Tiem jaunajiem M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuriem ir vairāk kā viens vadāmais tilts ir spēkā līdz 28.02.2003.

9 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 07.04.2003. Sākot ar 08.04.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem.

10. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2003. Sākot ar 01.10.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem.

11. Direktīva vai ANO Noteikumi piemērojama līdz:

1) 2006.gada 25.janvārim jauniem transportlīdzekļu tipiem;

2) 2007.gada 25.janvārim eksistējošiem transportlīdzekļu tipiem un individuāli apstiprināmiem M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem;

3) 2010.gada 25.janvārim eksistējošiem transportlīdzekļu tipiem un individuāli apstiprināmiem M1, un N1 kategoriju transportlīdzekļiem.

12. Kvēlspuldžu marķējums tāds pats kā saskaņā ar 02 grozījumu sērijas prasībām apstiprinātām kvēlspuldzēm.

13. Jauniem transportlīdzekļu tipiem spēkā līdz 08.05.2004. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim piešķirtajiem transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem spēkā līdz 08.05.2005. Individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem, kuru apsildes sistēmā tiek izmantots vienīgi motora dzesēšanas šķidrums, spēkā līdz 08.05.2006. Pēc minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 08.05.2006.

14. Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) apsildīšanas ierīcēm, ir spēkā līdz 31.12.2006.

15. Jauniem N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz šī pielikuma I. sadaļas 15A piezīmē noteiktajiem datumiem. Pēc šajā piezīmē norādītajiem datumiem spēkā tikai lietotiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kā arī visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz I sadaļas 15A.piezīmē noteiktajiem datumiem.

16. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 03.02.2005. Sākot ar 04.02.2005. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 03.02.2005.

17. Prasības piemēro tikai tiem transportlīdzekļu tipiem, kuriem sākotnējais sastāvdaļu tipa apstiprinājums saskaņā ar bāzes direktīvas prasībām piešķirts pirms attiecīgo direktīvas grozījumu pieņemšanas.

18. Sākot ar 01.01.2009., atsaka reģistrāciju transportlīdzekļiem, kas neatbilst direktīvas 2004/104/EK prasībām. Sākot ar 01.07.2013, atsaka reģistrāciju transportlīdzekļiem, kam piešķirts apstiprinājums saskaņā ar direktīvu 2005/49/EK, bet ir aprīkota ar 24GHz maza darbības rādiusa radioiekārtu.

19. Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 08.03.2006.

20. Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 19.10.2006.

21. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 19.10.2007. Sākot ar 20.10.2007., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 20.10.2007.

22. Jauniem transportlīdzekļu tipiem piemērojama, sākot ar 15.12.2008. Sākot ar 15.12.2010. prasības piemērojamas visiem jauniem transportlīdzekļiem.

23. Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju spēkā ir līdz 11.09.2007. Sākot ar 11.03.2010. prasības attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem.

24. Atbilstības novērtēšanu saskaņā ar ANO Noteikumiem veic visu kategoriju transportlīdzekļiem, izņemot N2 kategorijas transportlīdzekļus, kuru pilna masa ir līdz 7500 kg.

25 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz ārējiem izvirzījumiem ir spēkā līdz 03.04.2009.

26 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu ir spēkā līdz 05.07.2008. Par jaunu transportlīdzekļa tipu uzskata tipu, kas atšķiras pēc ANO EEK Noteikumu Nr.51.02. 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. vai 2.2.6.apakšpunktā minētajām pazīmēm.

27 Jauniem transportlīdzekļiem attiecībā uz pieļaujamo apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm ir spēkā līdz 09.07.2011. Sākot ar 10.07.2011., prasības attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 10.07.2011.

III. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts L kategoriju transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie elementi un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas Direktīvas

ANO
Nr

Bāzes direktīva vai tās nodaļa

Pilns bāzes direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Grozošās

Pilns grozošās direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Maksimālā lietderīgā motora jauda un griezes moments

95/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīvas 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo dzinēja efektīvo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 052, 1-14 lpp.)

2002/41/EK

Komisijas 2002. gada 17. maija Direktīvas 2002/41/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo dzinēja efektīvo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 17-20 lpp.)

-

2.

Mopēdu un motociklu motoru pretforsāžas pasākumi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

-

3.

Degvielas tvertnes

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

-

 

-

4.

Maksimālais ātrums

95/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīvas 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo dzinēja efektīvo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 052, 1-14 lpp.)

2002/41/EK

Komisijas 2002. gada 17. maija Direktīvas 2002/41/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo dzinēja efektīvo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 17-20 lpp.)

-

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

5.

Gabarīti un masas

93/93/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvas 93/93/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 311, 76-82 lpp.)

2004/86/EK

Komisijas 2004. gada 5. jūlija Direktīvas 2004/86/EK, ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transportlīdzekļu masu un izmēriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2004., L 236, 12-14 lpp.)

-

6.

Sakabes ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

-

 

-

7.

Gaisa piesārņojuma kontrole

97/24/EK1

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 17.jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454. lpp.)

2002/51/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Direktīva 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 252, 20.-32. lpp.)

47.00

40.00

2003/77/EK

Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīva 2003/77/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 211, 24.-48. lpp.)

2005/30/EK

Komisijas 2005.gada 22.aprīļa Direktīva 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.04.2005., L 110, 36.-39. lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006.gada 3.marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15. lpp.)

2006/72/EK

Komisijas 2006.gada 18.augusta Direktīva par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.08.2006., L 227, 43.-45. lpp.)

2006/120/EK

Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīva 2006/120/EK par labojumiem un grozījumiem Direktīvā 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 16.-17. lpp.)

8.

Riepas un to instalācija

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226,
1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

75.00

9.

Bremžu iekārtas

93/14/EEK

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 121, 1-19 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

78.02

10.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

93/92/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvas 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 311, 1-75 lpp.)

2000/73/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīvas 2000/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 300, 20-23 lpp.)

53.00

74.00

11.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226,
1-454 lpp.)

-

 

50.00

56.00

76.00

57.01

72.00

82.00

12.

Skaņu signālierīces

93/30/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/30/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188,
11-18 lpp.)

-

 

28.01

13.

Reģistrācijas numura zīmes vieta

93/94/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvas 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 311, 83-88 lpp.)

1999/26/EK

Komisijas 1999. gada 20. aprīļa Direktīvas 1999/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 118, 32-35 lpp.)

-

14.

Elektromagnētiskā savietojamība

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226,
1-454 lpp.)

-

 

10.02

15.

Trokšņu līmenis un izplūdes sistēma

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

41.02

92.00

16.

Atpakaļskata spoguļi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

46.01

81.00

17.

Ārējie izvirzījumi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006.,
L 066, 7-15 lpp.)

-

18.

Stāv balsti (divriteņu transportlīdzekļiem)

93/31/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188,
19-27 lpp.)

2000/72/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīvas 2000/72/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 18-58 lpp.)

-

19.

Pretaizbraukšanas ierīces

93/33/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 32-37 lpp.)

1999/23/EK

Komisijas 1999. gada 9. aprīļa Direktīvas 1999/23/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 104, 13-15 lpp.)

62.00

20.

Stikli un to tīrītāji; stiklu apskalotāji, pretaizsalšanas, pretaizsvīšanas ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

-

21.

Pasažieru rokturi (divriteņu transportlīdzekļiem)

93/32/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 28-31 lpp.)

1999/24/EK

Komisijas 1999. gada 9. aprīļa Direktīvas 1999/24/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 104, 16-18 lpp.)

-

22.

Drošības jostas un to stiprinājumu vietas

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1-454 lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

-

23.

Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)

2000/7/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/7/EK par spidometriem, kas paredzēti divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004.,
L 106, 1-6 lpp.)

-

 

-

24.

Vadības ierīču identifikācija

93/29/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 1-10 lpp.)

2000/74/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīvas 2000/74/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 300, 24-27 lpp.)

60.00

25.

Izgatavotāja plāksnītes

93/34/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 38-43 lpp.)

1999/25/EK

Komisijas 1999. gada 9. aprīļa Direktīvas 1999/25/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 104, 19-21 lpp.)

-

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7-15 lpp.)

1. Veicot L kategoriju transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un tipa apstiprinājuma sertifikātu reģistrēšanu, CSDD par derīgiem atzīt tikai tos tipa apstiprinājumus, kas piešķirti saskaņā ar tabulā uzskaitītajiem tehniskajiem normatīviem. Veicot atbilstības novērtēšanu lietotiem transportlīdzekļiem, CSDD attiecīgajam transportlīdzeklim piemēro tādas prasības, kādas bija attiecināmas šādam transportlīdzeklim laikā, kad tas tika izgatavots.

2. Transportlīdzekļiem, kuru tipam sākotnējais tipa apstiprinājums piešķirts pirms 1999.gada 17.jūnija, jāatbilst tabulā norādīto normatīvu Nr.1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 24 un 25 prasībām, izņemot grozošo direktīvu prasības, kas norādītas ceturtajā kolonnā.

3. Šīs sadaļas 2.punktā neminētiem transportlīdzekļiem jāatbilst tabulā norādīto normatīvu no Nr.1 līdz Nr.25 prasībām vai arī direktīvu 92/61/EEK, 2000/7/EK vai 2002/24/EK prasībām.

Piezīme.

1 Jauniem L3, L3e, L4 vai L4e kategorijas transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 01.01.2006, ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 97/24/EK 5.nodaļas 2.pielikuma 2.2.1.1.5.apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām.

Jauniem L3, L3e, L4 vai L4e kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 01.01.2008, ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 97/24/EK 5.nodaļas 2.pielikuma 2.2.1.1.5.apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām.

Sākot ar 01.01.2008., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.01.2008.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.505
Atvieglojumi atsevišķu tehnisko priekšrakstu prasību izpildei

(Pielikums grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.142; MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.243; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1073)

I. Atvieglojumi M1 kategorijas speciālajiem transportlīdzekļiem: dzīvojamiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskas palīdzības transportlīdzekļiem un katafalkautomobiļiem

Nr.

Aprīkojuma elements

Direktīvas numurs

M1<2500 (1) kg

M1>2500 (1)kg

1.

Trokšņu līmenis/ slāpēšanas ierīces

70/157/EEK

H

G+H

2.

Motora gāzveida izmeši

70/220/EEK

Q

G+Q

3.

Degvielas tvertnes/pakaļējās aizsargierīces

70/221/EEK

F

F

4.

Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vieta

70/222/EEK

X

X

5.

Stūres iekārtas

70/311/EEK

X

G

6.

Durvju eņģes un slēgmehānismi

70/387/EEK

B

G+B

7.

Skaņu signālierīces

70/388/EEK

X

X

8.

Atpakaļskata spoguļi

71/127/EEK

X

G

9.

Bremžu iekārtas

71/320/EEK

X

G

10.

Radiotraucējumu slāpēšana

72/245/EEK

X

X

11.

Dīzeļmotoru dūmainība

72/306/EEK

H

H

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

C

G+C

13.

Pretaizbraukšanas ierīces

74/61/EEK

X

G

14.

Trieciendroša stūres iekārta

74/297/EEK

X

G

15.

Sēdekļi un to stiprinājumi

74/408/EEK

D

G+D

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

X kabīnei;
A pārējai daļai

G kabīnei;
A pārējai daļai

17.

Ātruma mērīšanas ierīces

75/443/EEK

X

X

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

X

X

19.

Drošības jostu stiprinājumi

76/115/EEK

D

G+L

20.

Gaismas ierīces un signalizācija

76/756/EEK

A+N

A+G+N kabīnei;
A+Npārējai daļai

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

X

X

22.

Lukturi

76/758/EEK

X

X

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

X

X

24.

Pakaļējās numura zīmes lukturīši

76/760/EEK

X

X

25.

Galvenie lukturi un kvēlspuldzes

76/761/EEK

X

X

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

X

X

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

E

E

28.

Pakaļējie miglas lukturi

77/538/EEK

X

X

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

X

X

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

X

X

31.

Drošības jostas

77/541/EEK

D

G+M

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

X

G

33.

Vadības ierīču identifikācija

78/316/EEK

X

X

34.

Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

78/317/EEK

X

G+O

35.

Stiklu tīrītāji un apskalotāji

78/318/EEK

X

G+O

36.

Apsildīšanas ierīces

78/548/EEK

I

G+P

37.

Riteņu aizsargi

78/549/EEK

X

G

38.

Sēdekļu pagalvji

78/932/EEK

D

G+D

39.

Degvielas patēriņš

80/1268/EEK

N/A

N/A

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

X

X

41.

Dīzeļmotoru izmeši

88/77/EEK

H

G+H

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

92/21/EEK

X

X

45.

Stikli un stiklu materiāli

92/22/EEK

J

G+J

46.

Riepas

92/23/EEK

X

G

50.

Mehāniskās sakabes ierīces

94/20/EK

X

G

53.

Personu drošība frontālā sadursmē

96/79/EK

N/A

N/A

54.

Personu drošība sānu sadursmē

96/27/EK

N/A

N/A

58.Gājēju aizsardzība2003/102/EKN/A-
59.Pārstrādājamība2005/64/EKN/AN/A

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēma