Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.489

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 43.§)
Obligātās nekaitīguma prasības nefasēta jēlcukura pārvadāšanai pa jūru
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma prasības nefasēta jēlcukura (turpmāk - jēlcukurs) pārvadāšanai pa jūru.

2. Jēlcukuru, ko pārvadā pa jūru tilpnēs, konteineros vai cisternās, kuras ir paredzētas ne tikai pārtikas produktu pārvadāšanai, pirms tā lietošanas pārtikā vai pirms izmantošanas par pārtikas sastāvdaļu rafinē.

3. Jēlcukuru pārvadā tilpnēs, konteineros vai cisternās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

3.1. tilpnes, konteineri vai cisternas ir tīras, tajās nav iepriekšējās kravas atlikumu un ir veikta attiecīga pārbaude;

3.2. tilpnēs, konteineros vai cisternās pirms tam nav pārvadāts nefasēts šķidrums.

4. Jēlcukura pārvadātājs saglabā dokumentus, kas apliecina kravas saturu, kas iepriekš vesta tilpnēs, konteineros vai cisternās, un veikto kravas tilpņu, kon­tei­neru vai cisternu tīrīšanu, kas izdarīta pirms jēlcukura pārva­dāšanas.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus pievieno kravai visā jēl­cukura pārvadāšanas laikā līdz nogādāšanai jēlcukura pārstrādātājam. Jēlcukura pārstrādātājs saglabā minēto dokumentu kopiju.

6. Uz šo noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem ir skaidri redzama un neizdzēšama norāde "Šis produkts ir jārafinē, pirms to lieto cilvēku uzturā" vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās.

7. Jēlcukura pārvadātājs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma uzrāda šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 1998.gada 29.aprīļa Direktīvas 98/28/EK, ar ko attiecībā uz nefasēta jēlcukura pārvadāšanu pa jūru piešķir atkāpi no konkrētiem noteikumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
23.06.2006