Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.05.2007. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.691

Rīgā 2005.gada 26.oktobrī (prot. Nr.61 29.§)
Par nekustamā īpašuma “Valku kūts” Talsu rajona Valdgales pagastā saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu “Valku kūts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8892 012 0157) – zemesgabalu 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8892 012 0157) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 8892 012 0157 001 un 8892 012 0157 003) – Talsu rajona Valdgales pagastā.

(MK 15.05.2007. rīkojuma Nr.273 redakcijā)

2. Finanšu ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
15.05.2007