Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.273

Rīgā 2007.gada 15.maijā (prot. Nr.29 14.§)

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.691 "Par nekustamā īpašuma "Valku kūts" Talsu rajona Valdgales pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

 

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.691 "Par nekustamā īpašuma "Valku kūts" Talsu rajona Valdgales pagastā saglabāšanu valsts īpašumā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 172.nr.) grozījumu un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Valku kūts" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8892 012 0157) - zemesgabalu 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8892 012 0157) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 8892 012 0157 001 un 8892 012 0157 003) - Talsu rajona Valdgales pagastā."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

15.05.2007