Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumus Nr. 511 "Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novērtēšanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr.31 28.§)

Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu aprēķināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību" 53.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu (turpmāk - zaudējumi) aprēķināšanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz dabas pieminekļiem, kurus izveidojis Ministru kabinets (turpmāk - valsts nozīmes dabas pieminekļi) un kurus izveidojusi pašvaldība (turpmāk - vietējas nozīmes dabas pieminekļi).

3. Ir šādas dabas pieminekļa bojājuma vai iznīcināšanas pakāpes:

3.1. bojāts, ja dabas piemineklis bojāts vai iznīcināts 0,1%-10% apmērā;

3.2. būtiski bojāts, ja dabas piemineklis bojāts vai iznīcināts 11%-30% apmērā;

3.3. daļēji iznīcināts, ja dabas piemineklis bojāts vai iznīcināts 31%-70% apmērā;

3.4. pilnībā iznīcināts, ja:

3.4.1. dabas piemineklis bojāts vai iznīcināts 71% -100% apmērā;

3.4.2. aizsargājams akmens ir pārvietots un nav zināma tā atrašanās vieta vai nav iespējams to pārvietot uz sākotnējo atrašanās vietu;

3.4.3. aizsargājams koks ir zaudējis augtspēju;

3.4.4. aizsargājams akmens ir sadalīts daļās un neviena daļa nav lielāka par 75% no aizsargājamā akmens sākotnējā apjoma.

4. Bojājuma vai iznīcināšanas pakāpi aizsargājamam akmenim aprēķina no aizsargājamā akmens virszemes daļas kopējā apjoma.

5. Ja kaitējums nodarīts valsts nozīmes dabas piemineklim, atlīdzināmos zaudējumus atbilstoši dabas pieminekļa bojājuma vai iznīcināšanas pakāpei nosaka:

5.1. vienas līdz piecu minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis bojāts;

5.2. sešu līdz divdesmit minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis būtiski bojāts;

5.3. divdesmit vienas līdz četrdesmit minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis daļēji iznīcināts;

5.4. piecdesmit piecu minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis pilnībā iznīcināts.

6. Ja kaitējums nodarīts vietējas nozīmes dabas piemineklim, atlīdzināmos zaudējumus atbilstoši dabas pieminekļa bojājuma vai iznīcināšanas pakāpei nosaka:

6.1. vienas līdz triju minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis bojāts;

6.2. četru līdz desmit minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis būtiski bojāts;

6.3. vienpadsmit līdz divdesmit minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis daļēji iznīcināts;

6.4. trīsdesmit minimālo mēneša darba algu apmērā, ja dabas piemineklis pilnībā iznīcināts.

7. Nosakot zaudējumu apmēru atbilstoši šo noteikumu 5. vai 6.punktam, ņem vērā:

7.1. dabas pieminekļa bojāto vai iznīcināto apjomu procentos no kopējā dabas pieminekļa apjoma;

7.2. dabas pieminekļa estētiskās nozīmes neatgriezenisku mazināšanos vai zudumu, arī negatīvās izmaiņas raksturīgajā ainavā un kultūrvēsturiskajā vidē.

8. Ja dabas piemineklim nodarītā kaitējuma dēļ tā bojājuma vai iznīcināšanas pakāpe ir mazāka par 0,1%, bet ir neatgriezeniski mazinājusies dabas pieminekļa estētiskā vērtība, atlīdzināmos zaudējumus nosaka:

8.1. piecu minimālo mēneša darba algu apmērā, ja kaitējums nodarīts valsts nozīmes dabas piemineklim;

8.2. triju minimālo mēneša darba algu apmērā, ja kaitējums nodarīts vietējas nozīmes dabas piemineklim.

9. Ja kaitējums nodarīts dabas piemineklim, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kuras izveidošanas un aizsardzības mērķis un uzdevums ir arī attiecīgā dabas pieminekļa aizsardzība, atlīdzināmo zaudējumu apmēru, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 7.punktam, palielina divas reizes.

10. Ja dabas piemineklim nodarīto kaitējumu iespējams pilnībā vai daļēji novērst, naudā atlīdzināmo zaudējumu apmēru proporcionāli samazina un, piemērojot zaudējumu likmi, kas noteikta attiecīgi šo noteikumu 5. vai 6.punktā, nosaka dabas pieminekļa bojājuma vai iznīcināšanas pakāpi tikai tai daļai, kurai kaitējumu nav iespējams novērst.

11. Valsts nozīmes dabas piemineklim nodarītā kaitējuma dēļ radītos zaudējumus aprēķina komisija, kas izveidota, lai noteiktu videi nodarītā kaitējuma dēļ radušos zaudējumus, likumā "Par vides aizsardzību" noteiktajā kārtībā.

12. Vietējas nozīmes dabas piemineklim nodarītā kaitējuma dēļ radītos zaudējumus aprēķina vietējās pašvaldības izveidota komisija. Komisija sastāda zaudējumu kompensēšanas aktu, kurā norāda dabas pieminekļa bojājuma vai iznīcināšanas pakāpi un dabas pieminekļa estētiskās nozīmes neatgriezeniskas mazināšanās vai zuduma raksturojumu, to detalizētu pamatojumu, kopējos zaudējumus un naudā atlīdzināmo zaudējumu apmēru.

13. Ja aprēķinātos zaudējumus neatlīdzina labprātīgi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija vai, ja tādas nav, reģionālā vides pārvalde vēršas tiesā ar prasības pieteikumu par valsts nozīmes dabas piemineklim nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, bet vietējā pašvaldība - par vietējas nozīmes dabas piemineklim nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

14. Saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināto zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt citus zaudējumus videi, kas radušies dabas piemineklim nodarītā kaitējuma dēļ, arī zaudējumus īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, un mežam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā -
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

 

28.05.2005