Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 26
Segto obligāciju likums 27.05.2021. likums/ LV, 09.06.2021.
Attīstības finanšu institūcijas likums 30.10.2014. likums/ LV, 15.11.2014.
Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 19.02.2013. noteikumi Nr. 96/ LV, 21.02.2013.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Arhīvu likums 11.02.2010. likums/ LV, 03.03.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 27.10.2009. noteikumi Nr. 1250/ LV, 04.11.2009.
Par kļūdas labošanu lietā Nr.2005-18-01 Satversmes tiesas 05.04.2006. informācija Nr. 1-4/221/ LV, 07.04.2006.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 94/ LV, 21.03.2003.
Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 93/ LV, 04.03.2003.
Elektronisko dokumentu likums 31.10.2002. likums/ LV, 20.11.2002.
Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku Ministru kabineta 10.09.2002. noteikumi Nr. 412/ LV, 13.09.2002.
Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumi Nr. 457/ LV, 18.12.1998.
Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem noteikšanas metodika Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumi Nr. 416/ LV, 23.10.1998.
Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumi Nr. 415/ LV, 23.10.1998.
Drošības aizsargjoslu ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumi Nr. 414/ LV, 23.10.1998.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Kredītiestāžu likums 05.10.1995. likums/ LV, 24.10.1995.
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 11.07.1995. noteikumi Nr. 219/ LV, 27.07.1995.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 11.07.1995.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.
Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību 30.03.1993. likums/ LV, 08.04.1993.
Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu 23.02.1993. likums/ Ziņotājs, 04.03.1993.
Par tiesu varu 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.
Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 24.02.1937.