Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 15
Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam Ministru kabineta 27.02.2018. rīkojums Nr. 73/ LV, 02.03.2018.
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253/ LV, 05.06.2017.
Ceļu satiksmes noteikumi Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279/ LV, 27.06.2015.
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628/ LV, 30.10.2014.
Autoceļu un ielu būvnoteikumi Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 633/ LV, 24.10.2014.
Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500/ LV, 26.09.2014.
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumi Nr. 468/ LV, 22.08.2014.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums 03.07.2014. likums/ LV, 10.07.2014.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 30.07.2013.
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240/ LV, 21.05.2013.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 599/ LV, 18.09.2012.
Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011. likums/ LV, 02.11.2011.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 14.06.2007. likums/ LV, 04.07.2007.
Ceļu satiksmes likums 01.10.1997. likums/ LV, 21.10.1997.
Par autoceļiem 11.03.1992. likums/ Ziņotājs, 02.04.1992.