Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 13
Grozījumi Invaliditātes likumā 23.11.2020. likums/ LV, 11.12.2020.
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumi Nr. 22/ LV, 11.01.2018.
Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 338/ LV, 27.06.2017.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr. 313/ LV, 30.06.2015.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 790/ LV, 30.12.2014.
Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1613/ LV, 30.12.2009.
Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr. 279/ LV, 03.04.2009.
Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr. 108/ LV, 17.02.2009.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumi Nr. 288/ LV, 23.04.2008.
Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 914/ LV, 09.11.2006.
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 19.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.