Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 33
Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumi Nr. 103/ LV, 17.02.2021.
Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 04.02.2021. noteikumi Nr. 86/ LV, 09.02.2021.
Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr. 677/ LV, 16.11.2020.
Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 473/ LV, 31.07.2020.
Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 458/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 454/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 383/ LV, 19.06.2020.
Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 21.04.2020. noteikumi Nr. 231/ LV, 23.04.2020.
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 19.03.2020. noteikumi Nr. 150/ LV, 20.03.2020.
Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 19.03.2020. noteikumi Nr. 149/ LV, 20.03.2020.
Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 582/ LV, 05.12.2019.
Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi Ministru kabineta 08.01.2019. noteikumi Nr. 9/ LV, 10.01.2019.
Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 446/ LV, 30.07.2018.
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 295/ LV, 24.05.2018.
Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 95/ LV, 22.02.2018.
Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai Ministru kabineta 05.09.2017. noteikumi Nr. 537/ LV, 11.09.2017.
Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr. 290/ LV, 06.06.2017.
Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 866/ LV, 23.12.2016.
Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 518/ LV, 11.08.2016.
Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 469/ LV, 20.07.2016.
Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr. 328/ LV, 02.06.2016.
Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumi Nr. 226/ LV, 28.04.2016.
Noteikumi par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" konsultatīvo padomi Ministru kabineta 01.12.2015. noteikumi Nr. 688/ LV, 15.12.2015.
Kārtība, kādā tiek paredzētas valsts saistības par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" izsniegtajām garantijām un kādā veic valsts saistību uzraudzību Ministru kabineta 06.10.2015. noteikumi Nr. 573/ LV, 09.10.2015.
Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumi Nr. 192/ LV, 30.04.2015.
Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu Ministru kabineta 09.04.2015. rīkojums Nr. 180/ LV, 10.04.2015.
Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai Ministru kabineta 05.08.2014. noteikumi Nr. 443/ LV, 08.08.2014.
Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 13.05.2014. noteikumi Nr. 241/ LV, 16.05.2014.
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai Ministru kabineta 29.05.2012. noteikumi Nr. 381/ LV, 07.06.2012.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" Ministru kabineta 02.08.2011. noteikumi Nr. 614/ LV, 18.08.2011.
Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 26.10.2010. noteikumi Nr. 997/ LV, 09.11.2010.
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1065/ LV, 29.09.2009.
Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 164/ LV, 04.03.2009.