Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 12
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumi Nr. 445/ LV, 17.08.2015.
Statistikas likums 04.06.2015. likums/ LV, 18.06.2015.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 14.01.2014. noteikumi Nr. 22/ LV, 31.01.2014.
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 756/ LV, 20.09.2013.
Latvijas Republikas Zemessardzes likums 06.05.2010. likums/ LV, 26.05.2010.
Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību Ministru kabineta 13.02.2007. noteikumi Nr. 125/ LV, 19.02.2007.
Audžuģimenes noteikumi Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1036/ LV, 29.12.2006.
Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 306/ LV, 08.05.2006.
Militārā dienesta likums 30.05.2002. likums/ LV, 18.06.2002.
Valsts kontroles likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Valsts statistikas likums 06.11.1997. likums/ LV, 25.11.1997.
Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.