Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 862

Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 74 29. §)
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 7. punktu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo bezmantinieka mantu – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Vilnīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3668 010 0073) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 3668 010 0073) 6,4 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 3668 010 0074) 3,9 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 3668 010 0118) 3,5 ha platībā Liepnas pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk – nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

2. Alūksnes novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un īpašuma sadalei.

4. Alūksnes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā vienlaikus ar Alūksnes novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Alūksnes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
17.11.2021