Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 214

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 23. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Carnikavas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Mežgarciema ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8052 008 1799) - valsts meža zemi - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 1793) 0,5827 ha platībā - Carnikavas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - ceļa būvniecībai.

2. Carnikavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Carnikavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Carnikavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij Valsts kases personā, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

01.04.2021