Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2021. gada 16. jūlija saistošos noteikumus "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 27

Zilupē 2015. gada 29. decembrī

Par Zilupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes 29.12.2015.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 25. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Zilupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "Zilupes Novada Vēstis" un interneta mājaslapa www.zilupe.lv.

3. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Zilupes novada domes priekšsēdētājs O. Agafonovs

 

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 27 "Par Zilupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek noteikta Zilupes novada izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vieta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
5. Informācija par Administratīvajām procedūrām Institūcija, kura atbildīga par saistošo noteikumu piemērošanu ir Zilupes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Zilupes novada domes priekšsēdētājs O. Agafonovs

23.01.2016