Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.08.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 566

Rīgā 2017. gada 19. septembrī (prot. Nr. 47 18. §)
Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
"
36. panta 3. punktu
(Grozīta ar MK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 131)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. informācijas institūcijas attiecībā uz reglamentētajām profesijām (1. pielikums);

1.2. institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās (2. pielikums).

2. Informācijas institūcija attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kas nav minētas šo noteikumu 1. pielikumā, ir nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumus Nr. 886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 176. nr.; 2008, 87., 153. nr.; 2009, 36., 121. nr.; 2010, 33., 120. nr.; 2012, 47. nr.; 2013, 250. nr.);

3.2. Ministru kabineta 2002. gada 16. jūlija noteikumus Nr. 300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 107. nr.; 2003, 63. nr.; 2005, 176. nr.; 2006, 29. nr.; 2008, 153. nr.; 2013, 250. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

(Pielikums MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

Informācijas institūcijas attiecībā uz reglamentētajām profesijām

Nr.

p. k.

Informācijas institūcijaReglamentētā profesija, specialitāte
1.Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrsReglamentētās profesijas jūrniecības jomā
2.Valsts policijaDetektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs
3.Zemkopības ministrijaReglamentētās profesijas ciltsdarba jomā
4.Patentu valdeProfesionālais patentpilnvarnieks
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

(Pielikums MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

Institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
Nr. p. k.Institūcija, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijāsReglamentētā profesija vai specialitāte
1.Aizsardzības ministrijaMilitārais paramediķis
2.Biedrība "Latvijas Arhitektu savienība"Arhitekts
3.Biedrība "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība"Ārsta palīgs, ārsta palīga pamatspecialitātes, fizioterapeits, ergoterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents, tehniskais ortopēds, audiologopēds (klīniskais logopēds), radiologa asistents, radiogrāfers, biomedicīnas laborants, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kosmētiķis, podologs, uztura speciālists, masieris, mākslas terapeits
4.Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība"Ārsts, ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes, zobārsts, zobārsta pamatspecialitātes un apakšspecialitātes
5.Biedrība "Latvijas Farmaceitu biedrība"Farmaceits, farmaceita asistents
6.Biedrība "Latvijas Māsu asociācija"Vecmāte, zobu higiēnists
7.Biedrība "Latvijas Mērnieku biedrība"Mērnieks
8.Biedrība "Latvijas Optometristu un optiķu asociācija"Optometrists
9.Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome"Sporta speciālists
10.Biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība"Veterinārārsts
11.Biedrība "Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija"Zvērināts revidents
12.Biedrības "Latvijas Būvinženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijaBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – inženierizpēte, ēku konstrukciju projektēšana, ceļu projektēšana, tiltu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – ēku būvdarbu vadīšana, restaurācijas būvdarbu vadīšana, ceļu būvdarbu vadīšana, tiltu būvdarbu vadīšana, ēku būvdarbu būvuzraudzība, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība, ceļu būvdarbu būvuzraudzība, tiltu būvdarbu būvuzraudzība)
13.Biedrības "Latvijas Dzelzceļnieku biedrība" Sertificēšanas centrsBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana, dzelzceļa kontakttīklu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība, dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība)
14.Biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija" Specializētais sertifikācijas centrsElektroinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – elektroietaišu projektēšana), elektrisko iekārtu speciālists (reglamentētā profesionālā darbība – elektroietaišu izbūves darbu vadīšana, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība)
15.Biedrības "Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācija" Vērtētāju sertifikācijas birojsNekustamā īpašuma vērtētājs
16.Biedrības "Latvijas Jūrniecības savienība" Sertificēšanas centrsBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība)
17.Biedrības "Latvijas Melioratoru biedrība" Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrsBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – meliorācijas sistēmu projektēšana, hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība)
18.Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvspeciālistu sertificēšanas centrsNeatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts, būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana, pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana, saldēšanas sistēmu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība)
19.Būvniecības valsts kontroles birojsArhitekts būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība – būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze), būvinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība – būvprojektu konstrukciju ekspertīze, ēku ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, ceļu būvprojektu ekspertīze, tiltu būvprojektu ekspertīze, meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze, saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju ekspertīze, ceļu ekspertīze, tiltu ekspertīze, meliorācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze, pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze, saldēšanas sistēmu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze, pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze), elektroinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība – elektroietaišu būvprojektu ekspertīze, elektroietaišu ekspertīze)
20.Dabas aizsardzības pārvaldeSugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts
21.Izglītības un zinātnes ministrijaPedagogs
22.Latvijas Zvērinātu advokātu padomeAdvokāts
23.Lauksaimniecības datu centrsReglamentētās profesijas ciltsdarba jomā
24.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs

Reglamentētās profesijas jūrniecības jomā
25.Valsts policijaDetektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs
26.Veselības inspekcijaMāsa (vispārējās aprūpes māsa), māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijās (pamatspecialitātēs), māsas palīgs, zobārsta asistents
27.Patentu valdeProfesionālais patentpilnvarnieks
28.Psihologu sertifikācijas padomePsihologs
12.08.2023