Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 433

Rīgā 2023. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 188. nr.; 2019, 63. nr.; 2021, 77. nr.; 2022, 14. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

2. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidents,
ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 8. augusta
noteikumiem Nr. 433

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

Informācijas institūcijas attiecībā uz reglamentētajām profesijām

Nr.
p. k.

Informācijas institūcija

Reglamentētā profesija, specialitāte

1.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs Reglamentētās profesijas jūrniecības jomā

2.

Valsts policija Detektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs

3.

Zemkopības ministrija Reglamentētās profesijas ciltsdarba jomā

4.

Patentu valde Profesionālais patentpilnvarnieks

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 8. augusta
noteikumiem Nr. 433

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

Institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās

Nr.
p. k.

Institūcija, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās

Reglamentētā profesija vai specialitāte

1.

Aizsardzības ministrija Militārais paramediķis

2.

Biedrība "Latvijas Arhitektu savienība" Arhitekts

3.

Biedrība "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība" Ārsta palīgs, ārsta palīga pamatspecialitātes, fizioterapeits, ergoterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents, tehniskais ortopēds, audiologopēds (klīniskais logopēds), radiologa asistents, radiogrāfers, biomedicīnas laborants, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kosmētiķis, podologs, uztura speciālists, masieris, mākslas terapeits

4.

Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība" Ārsts, ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes, zobārsts, zobārsta pamatspecialitātes un apakšspecialitātes

5.

Biedrība "Latvijas Farmaceitu biedrība" Farmaceits, farmaceita asistents

6.

Biedrība "Latvijas Māsu asociācija" Vecmāte, zobu higiēnists

7.

Biedrība "Latvijas Mērnieku biedrība" Mērnieks

8.

Biedrība "Latvijas Optometristu un optiķu asociācija" Optometrists

9.

Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" Sporta speciālists

10.

Biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība" Veterinārārsts

11.

Biedrība "Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija" Zvērināts revidents

12.

Biedrības "Latvijas Būvinženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - inženierizpēte, ēku konstrukciju projektēšana, ceļu projektēšana, tiltu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - ēku būvdarbu vadīšana, restaurācijas būvdarbu vadīšana, ceļu būvdarbu vadīšana, tiltu būvdarbu vadīšana, ēku būvdarbu būvuzraudzība, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība, ceļu būvdarbu būvuzraudzība, tiltu būvdarbu būvuzraudzība)

13.

Biedrības "Latvijas Dzelzceļnieku biedrība" Sertificēšanas centrs Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana, dzelzceļa kontakttīklu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība, dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība)

14.

Biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija" Specializētais sertifikācijas centrs Elektroinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - elektroietaišu projektēšana), elektrisko iekārtu speciālists (reglamentētā profesionālā darbība - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība)

15.

Biedrības "Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācija" Vērtētāju sertifikācijas birojs Nekustamā īpašuma vērtētājs

16.

Biedrības "Latvijas Jūrniecības savienība" Sertificēšanas centrs Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība)

17.

Biedrības "Latvijas Melioratoru biedrība" Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - meliorācijas sistēmu projektēšana, hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība)

18.

Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvspeciālistu sertificēšanas centrs Neatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts, būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana, pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana, saldēšanas sistēmu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība)

19.

Būvniecības valsts kontroles birojs Arhitekts būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība - būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze), būvinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība - būvprojektu konstrukciju ekspertīze, ēku ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, ceļu būvprojektu ekspertīze, tiltu būvprojektu ekspertīze, meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze, saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju ekspertīze, ceļu ekspertīze, tiltu ekspertīze, meliorācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze, pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze, saldēšanas sistēmu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze, pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze), elektroinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība - elektroietaišu būvprojektu ekspertīze, elektroietaišu ekspertīze)

20.

Dabas aizsardzības pārvalde Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts

21.

Izglītības un zinātnes ministrija Pedagogs

22.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome Advokāts

23.

Lauksaimniecības datu centrs Reglamentētās profesijas ciltsdarba jomā

24.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs Reglamentētās profesijas jūrniecības jomā

25.

Valsts policija Detektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs

26.

Veselības inspekcija Māsa (vispārējās aprūpes māsa), māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijās (pamatspecialitātēs), māsas palīgs, zobārsta asistents

27.

Patentu valde Profesionālais patentpilnvarnieks

28.

Psihologu sertifikācijas padome Psihologs

"

12.08.2023