Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.12.2013. - 21.09.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2002.gada 16.jūlijā (prot. Nr.29 1.§)
Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām

1. Noteikumi nosaka informācijas institūcijas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, izņemot tās reglamentētās profesijas, kurām Latvijā vai ārvalstīs nepieciešama augstākā izglītība.

2. Tiek noteiktas šādas informācijas institūcijas:

2.1. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"— mehā­niskā transportlīdzekļa (izņemot traktortehniku) vadītāja, bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītāja reglamentētajai profesijai;

2.2. valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" — mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja reglamentētajai profesijai traktortehnikas vadītāja specialitātē;

2.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"— starptautisko kravu autopārvadājumu vadītāja (administratora), starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītāja (administratora), iekšzemes kravu autopār­vadājumu vadītāja (administratora) un iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītāja (administratora) reglamentētajai profesijai;

2.4. Satiksmes ministrija — bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsul­tanta (padomnieka) un bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības pasniedzēja reglamentētajai profesijai;

2.5. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs - reglamentētajām profesijām jūrniecības jomā;

2.6. Civilās aviācijas administrācija — reglamentētajām profesijām civilajā aviācijā un lidostu darba jomā;

2.7. Zemkopības ministrija — reglamentētajām profesijām ciltsdarbā;

2.8. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija — reglamentētajām profesijām dzelzceļa transporta jomā;

2.9. Valsts policija – detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja reglamentētajām profesijām.

(MK 01.11.2005. noteikumu Nr.825 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.129; MK 29.09.2008. noteikumiem Nr.801; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1476)

3. Pārējām reglamentētajām profesijām, kuras nav minētas šajos noteikumos, informācijas institūcija ir Akadēmiskās informācijas centrs.

4. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ārlietu ministrs I.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
21.12.2013