Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta noteikumus Nr. 522 "Civilā eksperta sociālās rehabilitācijas izdevumu segšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 274

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 1. §)
Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus
Izdoti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma
13. panta 3.1 daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas (turpmāk – rehabilitācija) izdevumus.

2. Civilā eksperta rehabilitācijas izdevumus sedz institūcija, kas ir izvirzījusi viņu dalībai starptautiskajā misijā (turpmāk – institūcija).

3. Civilais eksperts četru mēnešu laikā pēc atgriešanās no starptautiskās misijas var pieteikties rehabilitācijai, iesniedzot institūcijā iesniegumu.

4. Institūcija, civilais eksperts, kurš atgriezies no starptautiskās misijas, un Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) slēdz trīspusēju līgumu par rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu un izdevumu segšanu (turpmāk – līgums).

5. Līgumā norāda:

5.1. detalizētu rehabilitācijas aprakstu;

5.2. rehabilitācijas saņemšanas vietu, ilgumu un laiku;

5.3. rehabilitācijas izmaksas, kopējo līguma summu un samaksas termiņus;

5.4. līguma izbeigšanas noteikumus.

6. Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja civilais eksperts neievēro aģentūras noteikto kārtību vai nepiedalās aģentūras izstrādātā rehabilitācijas plāna īstenošanā. Šādā gadījumā civilais eksperts atmaksā institūcijai rehabilitācijas izdevumus, ko tā samaksājusi aģentūrai. Institūcija saņemtos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

7. Civilais eksperts, kas no starptautiskās misijas atgriezies laikposmā no 2017. gada 4. janvāra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un nav saņēmis rehabilitācijas pakalpojumu, ir tiesīgs pieteikties rehabilitācijai četru mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
02.06.2017