Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.3

Talsos 2017.gada 26.janvārī (prot. Nr.2, 11.§, lēmums Nr.27)
Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 10.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 24 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus
Saistošo noteikumu Nr.3 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015. gada 6. novembrī stājās spēkā likums "Par grozījumiem likumā "Par pašvaldībām"". Grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā nosaka, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Talsu novada domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" noteica, ka Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums "Talsu Novada Ziņas" nodrošina saistošo noteikumu publicēšanu. Ar 2017. gadu Talsu novada pašvaldība ir uzsākusi saistošo noteikumu publicēšanu un sistematizēšanu vietnē likumi.lv un, izvērtējot saistošo noteikumu publicēšanas vietu, Talsu novada dome ir nolēmusi to mainīt.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Talsu novada dome maina Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu no Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Talsu Novada Ziņas" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus
11.02.2017