Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.10.2019. - 30.09.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 27. septembra lēmumu "Noteikumi par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzei nepieciešamo informāciju un tās iesniegšanas termiņiem".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/15

Rīgā 2016.gada 25.augustā (prot. Nr.32, 5.p.)
Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
31. panta pirmo un otro daļu
(SPRK padomes 03.10.2019. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

1. Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants) iesniedz šo informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators);

1.2. kārtību, kādā Regulators pieņem lēmumu par speciālu prasību (turpmāk – saistības) piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu (turpmāk – piemērošana) komersantiem, ja Regulators konstatē, ka elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū nav efektīvas konkurences.

(SPRK padomes 03.10.2019. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. balss telefonijas piekļuves nodrošināšana galalietotājam – galalietotājam nodrošināts publiskā telefonu tīkla pieslēgums, kas nodrošina balss telefonijas pakalpojumus (ar numuru sastādīšanu atbilstoši Starptautiskās Telekomunikāciju apvienības (ITU-T) rekomendācijai E.164);

2.2. (svītrots ar SPRK padomes 28.06.2018. lēmumu Nr. 1/14);

2.3. ekvivalento abonentlīniju skaits – analogo abonentlīniju, ISDN BRA pieslēgumu, ISDN PRA pieslēgumu un D2048S ar R2 signalizāciju pieslēgumu summa, kurā ieskaitītas arī taksofonu līnijas un komersanta iekšējās līnijas; ekvivalento abonentlīniju uzskaiti veic šādi:

2.3.1. viena analogā abonentlīnija ir viena ekvivalentā abonentlīnija;

2.3.2. viens ISDN BRA pieslēgums ir divas ekvivalentās abonentlīnijas;

2.3.3. viens ISDN PRA pieslēgums ir 30 ekvivalentās abonentlīnijas vai faktiskais izmantotais (abonētais) pieslēguma kanālu skaits;

2.3.4. viens D2048S ar R2 signalizāciju pieslēgums ir 30 ekvivalentās abonentlīnijas vai faktiskais izmantotais (abonētais) pieslēguma kanālu skaits;

2.4. fiksētais tīkls – publiskais fiksētais elektronisko sakaru tīkls;

2.5. iekšējā līnija – līnija, kuru komersants nodrošina un izmanto savām iekšējām vajadzībām un pa kuru komersants nepārraida komerciālo noslodzi;

2.6. īpašs numurs – pakalpojuma numurs – 80XXXXXX, 81XXXXXX, 90XXXXXX, 78XXXXXX un īsais numurs, izņemot "00", īsos numurus – "0X", "110", "112", "113", "114", "115" un "116XXX";

2.7. īsziņas pabeigšana – komersanta sniegts vairumtirdzniecības starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina ienākošās īsziņas maršrutēšanu no komutācijas iekārtas, kuru izmanto starpsavienojumam (starpsavienojuma punkta), līdz pieslēguma punktam komersanta elektronisko sakaru tīklā; pakalpojuma lietotājs ir cits komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu;

2.8. mobilais tīkls – publiskais mobilais elektronisko sakaru tīkls ar mobilu pieslēguma punktu;

2.9. mobilais virtuālais operators – komersants, kuram pašam pilnībā vai daļēji nav savas mobilā tīkla infrastruktūras un kurš noslēdzis vairumtirdzniecības līgumu ar citu mobilā tīkla operatoru, lai iegūtu piekļuvi mobilā tīkla operatora resursiem un pakalpojumiem, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājam;

2.10. nomāto līniju gala posms1 – nomātās līnijas segments starp lietotāja pieslēguma punktu un tuvāko piekļuves mezglu (vieta, kurā ir savienots piekļuves tīkls un pamattīkls);

2.11. nomāto līniju maģistrālais posms2 – nomātās līnijas segments starp diviem nomāto līniju gala posmiem vai nomātās līnijas segments starp diviem mezgliem, kur izvietotas pamattīkla iekārtas (pārraides, komutēšanas, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentas iekārtas);

2.12. paaugstinātas maksas īsziņa – īsziņa, kuru nosūta uz īpašo numuru un par kuru piemēro paaugstinātu maksu;

2.13. (svītrots ar SPRK padomes 28.06.2018. lēmumu Nr. 1/14);

2.14. (svītrots ar SPRK padomes 28.06.2018. lēmumu Nr. 1/14);

2.15. savienojuma uzsākšana – komersanta sniegts vairumtirdzniecības starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina izejošās noslodzes maršrutēšanu no pieslēguma punkta komersanta publiskajā elektronisko sakaru tīklā caur komersanta komutācijas iekārtu, kuru izmanto starpsavienojumam (starpsavienojuma punktu), uz cita komersanta elektronisko sakaru tīklu; pakalpojuma lietotājs ir cits komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu, kuram ir piešķirts īsais kods operatora izvēles pakalpojumu sniegšanai un kurš galalietotājam piedāvā operatora izvēles vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumus;

2.16. savienojuma pabeigšana – komersanta sniegts vairumtirdzniecības starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina ienākošās noslodzes maršrutēšanu no komutācijas iekārtas, kuru izmanto starpsavienojumam (starpsavienojuma punkta), līdz pieslēguma punktam komersanta elektronisko sakaru tīklā; pakalpojuma lietotājs ir cits komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu;

2.17. starptautiska īsziņa – īsziņa, kura nosūtīta Latvijas Republikas teritorijā un saņemta ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

2.18. tālākpārdošana – tīkla operatora vairumtirdzniecībā sniegts pakalpojums, ar kuru cits komersants ir noslēdzis līgumu par publisko interneta piekļuvi un citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vairumtirdzniecībā bez iespējām mainīt pakalpojuma raksturlielumus, lai pārpārdotu šos pakalpojumus galalietotājam;

2.19. tīkla operators – komersants, kura elektronisko sakaru tīkls tiek izmantots, nodrošinot vairumtirdzniecībā sniegtu pakalpojumu: atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai, tālākpārdošanu (pārpārdošanu) vai savienojuma uzsākšanu;

2.20. tumšā optiskā šķiedra – optiskā šķiedra ierīkotā vai izbūvētā kabelī, kas nav aktīva, tas ir, tās abos galos nav pieslēgtas darbojošās optoelektroniskas iekārtas;

2.21. tranzīts – komersanta sniegts vairumtirdzniecības starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina ienākošās noslodzes maršrutēšanu starp divām komutācijas iekārtām, kuras izmanto starpsavienojuma nodrošināšanai (starpsavienojuma punktiem). Pakalpojuma lietotājs ir cits komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu.

3. Noteikumos lietoti šādi saīsinājumi:

3.1. 2G (2nd generation) – mobilā tīkla otrā paaudze, tas ir GSM un DCS;

3.2. 3G (3rd generation) – mobilā tīkla trešā paaudze, tas ir UMTS un CDMA;

3.3. 4G (4th generation) – mobilā tīkla ceturtā paaudze, tas ir LTE;

3.4. ATM (asynchronous transfer mode) – asinhronais pārraides režīms;

3.5. BRAS (broadband remote access server) – platjoslas attālās piekļuves serveris;

3.6. BSC (base station controller) – bāzes stacijas kontrolieris mobilajā tīklā;

3.7. BTS (base transceiver station) – bāzes radiouztvērēju stacija mobilajā tīklā;

3.8. CDMA (code division multiple access) – koddales daudzkārša piekļuve;

3.9. D2048S ar R2 signalizāciju – 2048 kilobiti sekundē strukturēta ciparu nomātā līnija ar signalizāciju R2, atbilstoši Nacionālajam standartam LVS 266;

3.10. DCS (digital cellular system) – ciparu šūnu sakaru sistēma;

3.11. DOCSIS (data over cable service interface specification) – tehnoloģija, kas ļauj nodrošināt datu pārraidi hibrīdajā optikas koaksiālo kabeļu tīklā;

3.12. DSLAM (digital subscriber line access multiplexor) – ciparu (digitālais) abonentlīniju piekļuves multipleksors;

3.13. DTT (digital terrestrial television) – ciparu (digitālā) virszemes televīzija;

3.14. DVB-T (digital video broadcasting – terrestrial) – ciparu (digitālā) video apraide – virszemes;

3.15. EDGE (enhanced data rate for GSM evolution) – uzlabotā datu ātruma GSM evolūcija;

3.16. EEZ – Eiropas Ekonomikas zona;

3.17. eNodeB (E-UTRAN Node B) – LTE mobilā tīkla elements, kas ir UMTS NodeB tīkla elementa evolūcija;

3.18. FR (frame relay) – kadru (freimu) retranslēšana;

3.19. FTTB (fiber to the building) – optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz ēkai;

3.20. FTTH (fiber to the home) – optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām;

3.21. FTTN (fiber to the node) – optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim;

3.22. GPRS (general packet radio service) – vispārējais pakešu radiopakalpojums;

3.23. GSM (global system for mobile communications) – globālā mobilo sakaru sistēma;

3.24. HDSL (high speed (high bit-rate) digital subscriber line) – ātrdarbīga ciparu abonentlīnija jeb informācijas pārraides līdzeklis, kas, izmantojot vienu no protokolu kopas ciparu abonentlīnijas tehnoloģijas (xDSL) protokoliem, nodrošina datu pārraidi pa parastām vara telefona līnijām, izmantojot attiecīgi divus vai trīs vīto vadu pārus;

3.25. IMS (IP multimedia subsystem) – IP multivides apakšsistēma;

3.26. IP (internet protocol) – interneta protokols;

3.27. (svītrots ar SPRK padomes 28.06.2018. lēmumu Nr. 1/14);

3.28. ISDN (integrated services digital network) – integrēto pakalpojumu cipartīkls;

3.29. ISDN BRA (integrated services digital network basic rated access) – integrēto pakalpojumu cipartīkla galvenās plūsmas piekļuve;

3.30. ISDN PRA (integrated services digital network primary rate access) – integrēto pakalpojumu cipartīkla primārās plūsmas piekļuve;

3.31. LTE (long-term evolution) – ceturtās paaudzes bezvadu-platjoslas mobilā tīkla tehnoloģija;

3.32. M2M (machine to machine) – datu pārraide starp ierīcēm un iekārtām;

3.33. MMDS (multichannel multipoint distribution system) – daudzkanālu daudzpunktu sadalīšanas sistēma;

3.34. MME (mobility management entity) – mobilitātes pārvaldības vienība;

3.35. MPLS (multiprotocol label switching) – multiprotokolu iezīmju komutēšana;

3.36. MSC (mobile switching centre) – komutācijas mezgli publiskajā mobilajā tīklā;

3.37. NodeB – UMTS publiskā mobilā tīkla elements, kas ir ekvivalents BTS (bāzes radiouztvērēju stacija) GSM tīklā;

3.38. OLT (optical line terminal) – optiskās līnijas terminālis;

3.39. OSI (open systems interconnection) modelis – atvērto sistēmu sadarbības (etalona) modelis;

3.40. PBX (private branch exchange) – iestādes privātais telefonu tīkls;

3.41. PDH (plesiochronous digital hierarchy) – pleziohronā digitālā (ciparu) hierarhija;

3.42. PDSN (packet data serving node) – pamattīkla elements CDMA tīklā;

3.43. RNC (radio network controller) – radiotīkla kontrolieris;

3.44. SDH (synchronous digital hierarchy) – sinhronā digitālā hierarhija;

3.45. SGSN (serving GPRS support node) – apkalpojošais GPRS atbalsta mezgls;

3.46. SHDSL (symmetric high speed digital subscriber line) – simetriskā ātrdarbīga abonenta ciparlīnija;

3.47. SIM (subscriber identity module) – abonenta identitātes modulis;

3.48. SMS (short message service) – teksta īsziņas nosūtīšana un saņemšana elektronisko sakaru tīklā;

3.49. TDM (time Division Multiplexing) – laika dalījuma multipleksēšana;

3.50. UMTS (universal mobile telecommunications service) – universālā mobilo telesakaru sistēma;

3.51. UTRAN (UMTS terrestial radio access network) – UMTS virszemes radio piekļuves tīkls;

3.52. VDSL (very high speed digital subscriber line) – ļoti ātrdarbīga abonenta ciparlīnija; informācijas pārraides līdzeklis, kas izmanto vienu no ciparu abonentlīnijas tehnoloģijas (xDSL) kopas protokoliem, kas līdzīgs protokolam ADSL, bet nodrošina lielāku pārraides ātrumu kā protokols ADSL;

3.53. VDSL2 Vectoring – ļoti ātrdarbīga abonenta ciparlīnija, izmantojot troksni slāpējošu tehnoloģiju;

3.54. VoIP (voice over internet protocol) – balss pārraides nodrošināšanas tehnoloģija, izmantojot interneta protokolu pakešu komutācijas tīklā, t.i., balss pārraides nodrošināšana, kur ir iespējams kontrolēt un garantēt balss kvalitātes (QoS) parametrus un pārvaldīt elektronisko sakaru tīklu (managed VoIP), vai balss pārraides nodrošināšana publiskajā internetā (unmanaged VoIP), kur netiek kontrolēti un garantēti balss kvalitātes (QoS) parametri un pārvaldīts elektronisko sakaru tīkls;

3.55. VPN (virtual private network) – virtuālais privātais tīkls;

3.56. WDM (wavelength division multiplexing or multiplexer) – viļņgarumdales multipleksēšana vai multipleksors;

3.57. WiMAX (worldwide interoperability for microwave access) – bezvadu sakaru tehnoloģija;

3.58. xDSL – ciparu abonentlīnijas tehnoloģijas.

4. (Svītrots ar SPRK padomes 28.06.2018. lēmumu Nr. 1/14)

5. Regulators, izvērtējot informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu rādītājiem, kuru komersanti ir iesnieguši regulatoram noteiktajā laikā un kārtībā, nosaka tos komersantus, kuru attiecīgā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma kopējais īpatsvars ir vismaz 95%, dilstošā secībā no attiecīgā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas kopējiem ieņēmumiem.

(SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

6. Komersantam, kuru Regulators noteicis saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu, Regulators nosūta tās šo noteikumu 2.pielikuma veidlapas, kuras attiecas uz šo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.

7. Regulators nosūta komersantam, kuru Regulators noteicis kā komersantu ar būtisku ietekmi tirgū, attiecīgajam konkrētajam tirgum atbilstošas šo noteikumu 2.pielikuma veidlapas.

8. Vismaz četriem komersantiem, kura katra īpatsvars no kopējiem ieņēmumiem no attiecīgo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas dilstošā secībā ir vislielākais, Regulators nosūta tās 2.pielikuma veidlapas, kuras attiecas uz šo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.

9. Komersants, kurš noteikts šo noteikumu 5., 6. un 7.punktā, atbilstoši tā komercdarbībai aizpilda tam nosūtītās šo noteikumu 2.pielikuma veidlapas, kuras attiecas uz tā sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

10. Komersants iesniedz Regulatoram tā noteiktajā kārtībā un norādītajā termiņā pilnīgi un precīzi aizpildītu informāciju, kas noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

11. Regulators var pieprasīt komersantam iesniegt precizētu informāciju, ja komersanta iesniegtā informācija ir lēmuma pieņemšanai nepietiekama.

11.1 Regulators nosūta lēmuma projektu par saistību piemērošanu komersantam vismaz četrpadsmit dienas pirms tā pieņemšanas Regulatora padomes sēdē.

(SPRK padomes 03.10.2019. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

12. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 21.novembra lēmumu Nr. 1/15 "Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 187.nr.; 2014, 43.nr.; 2016, 79.nr.).

12.1 Atzīt par spēku zaudējušu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006.gada 17.maija lēmumu Nr.120 apstiprināto kārtību "Kārtība par speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 80.nr.).

(SPRK padomes 03.10.2019. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

13. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(SPRK padomes 03.10.2019. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

Šajos noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu

_________________________________________

1 angļu val. – terminating segment

2 angļu val. – trunk segment

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2016.gada 25.augusta lēmumam Nr. 1/15

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 28.06.2018. lēmumu Nr. 1/14)

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2016.gada 25.augusta lēmumam Nr. 1/15

(Pielikums SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

08.10.2019