Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Limbažu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr.34

Limbažos 2015.gada 22.decembrī

Par Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
22.12.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.25, 31.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Limbažu novada pašvaldības bezmaksas izdevums "Limbažu Novada Ziņas".

Limbažu novada domes priekšsēdētājs D.Zemmers


 

Paskaidrojuma raksts
2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Par Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". Ar minēto likumu ir grozīta likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektā daļa, kas nosaka, ka Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldība budžetu Nav attiecināms.
4. Saistošo noteikumu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Saistošo noteikumu ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbildīga par saistošo noteikumu izpildi ir Limbažu novada pašvaldības Administratīvā nodaļa.
6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošajiem noteikumiem Nav attiecināms.

Limbažu novada domes priekšsēdētājs D.Zemmers

04.02.2016