Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Daugavpilī 2015.gada 13.augustā (prot. Nr.16, 9.§)
Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ēdināšanas izdevumu kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamo, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanas grupā, kā arī pašvaldības pirmsskolas izglītības grupā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām ēdināšanai izglītības iestādēs.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar 10.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)  

2. Ēdināšanas izdevumi tiek kompensēti 100 % apmērā.

3. Ēdināšanas izdevumi tiek kompensēti:

3.1. ne vairāk kā vienu gadu izglītojamajiem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanas grupā un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.2. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupās izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām visā speciālās pirmsskolas izglītības apguves periodā;

3.3. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu visās vecuma grupās izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuras izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"", ja izglītojamā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar 10.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

4. Izglītojamo ēdināšanas izdevumu kompensēšana tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
01.09.2021