Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.08.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.560

Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 54.§)
Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu un Tiesu ekspertu likuma 13.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts robežsardze sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Valsts robežsardze maksas pakalpojumu cenrādi nepiemēro, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka iestāde (amatpersona) vai tiesa.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumus Nr.224 "Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 82.nr.).

5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumus Nr.224 "Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis".

6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.augusta noteikumiem Nr.560
Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.424)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1. Dokumentu tehniskā ekspertīze1

viena stunda

15,08

0,00

15,08

2. Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu iesaistīšana palīdzības sniegšanā kuģošanas līdzekļiem Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos, ledus laušanā ostu akvatorijās2:
2.1. kuģis:
2.1.1. virs 500 bruto tonnām

viena stunda

286,81

60,23

347,04

2.1.2. līdz 500 bruto tonnām

viena stunda

169,79

35,66

205,45

2.2. kuteris

viena stunda

108,09

22,70

130,79

2.3. motorlaiva

viena stunda

42,76

8,98

51,74

2.4. kuteris uz gaisa spilvena

viena stunda

50,28

10,56

60,84

3. Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm iesaistīšana zemūdens darbu veikšanā2

viena stunda

58,61

12,31

70,92

4. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.424)
5. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.424)
6. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.424)
7. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.424)

Piezīmes.

1. 1 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

2. 2 Valsts robežsardze pakalpojumus sniedz, ja pakalpojumu sniegšana neietekmē Valsts robežsardzes funkciju un uzdevumu izpildi. Pakalpojuma nodrošināšanai Valsts robežsardze ar pakalpojuma ņēmēju slēdz attiecīgu līgumu.

3. 3 Iekļauta dušas un ģērbtuves izmantošana. Cenrādi nepiemēro Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm grupām.

4. 4 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" 14.punktu atvieglojumi 25 % apmērā piemēroti normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām – skolēniem, pensionāriem vai invalīdiem.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
02.08.2014