Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.03.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Rēzeknē 2013.gada 22.martā (prot. Nr.7, 14.p.)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī šo atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā.

2. Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas Rēzeknes pilsētas maršrutu tīklā, kur pasažieru pārvadātāji veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar pilsētas maršruta autobusiem.

3. Pilsētas sabiedriskajā transportā mēnešbiļetes ar atlaidēm, kā arī braukšanas maksas atlaides apliecinošie dokumenti ir derīgi tikai kopā ar noteiktajā kārtībā izsniegto apliecību, kas apliecina piederību atbilstošai pasažieru kategorijai.

4. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošus dokumentus braukšanai Rēzeknes pilsētas maršruta autobusos izsniedz Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs un SIA "Rēzeknes satiksme".

II. Piemērojamie braukšanas maksas atvieglojumi

Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti šādām personām:

5. Pirmsskolas vecuma bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētā, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas maršrutu autobusus.

6. Pirmsskolas vecuma bērniem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētā, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas maršrutu autobusus, ja viņi apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes.

7. Bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, pilsētas teritorijas bērnu aprūpes institūcijās esošajiem bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas maršrutu autobusus, uzrādot autobusa vadītājam attiecīgo apliecību.

8. Mācību gada laikā Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēniem ir braukšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā, iegādājoties braukšanas mēnešbiļeti braukšanai Rēzeknes pilsētas maršruta autobusos.

9. Pensionāriem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, uzrādot autobusa vadītājam Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru dienas centra izsniegto apliecību, braukšanai Rēzeknes pilsētas maršruta autobusos ir atlaide 0,21 euro apmērā laika posmā no 1.maija līdz 30.septembrim.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

10. Pensionāriem, kas vecāki par 75 gadiem un kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas maršrutu autobusus visa kalendārā gada laikā.

11. Visiem Rēzeknes administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, uzrādot Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru dienas centra izsniegto apliecību, kalendārā gada laikā ir iespēja braukšanas mēnešbiļeti iegādāties ar 50% atlaidi.

12. Daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētā, uzrādot autobusa vadītājam daudzbērnu ģimenes statusa apliecinošu dokumentu, visa kalendārā gada laikā braukšanai Rēzeknes pilsētas maršruta autobusos ir atlaide 0,21 euro apmērā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

13. Daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētā, uzrādot daudzbērnu ģimenes statusa apliecinošu dokumentu, visa kalendārā gada laikā ir iespēja braukšanas mēnešbiļeti iegādāties ar 50% atlaidi.

14. Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētā, uzrādot daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas maršrutu autobusus visa kalendāra gada laikā.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība

15. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošus dokumentus, šo noteikumu 5. un 6.punktā noteiktajai pasažieru kategorijai, piešķir Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde, savācot nepieciešamos dokumentus, kas dod tiesības piešķirt braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošus dokumentus.

16. Braukšanas mēnešbiļeti, šo noteikumu 8.punktā noteiktajai pasažieru kategorijai, piešķir un izsniedz SIA "Rēzeknes satiksme", pamatojoties uz vispārējo izglītības iestāžu piestādītajiem sarakstiem.

17. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošo dokumentu, šo noteikumu 10.punktā noteiktajai pasažieru kategorijai, piešķir Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde, pamatojoties uz iesniegto Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru dienas centra izsniegto apliecību un iesniegto personas fotogrāfiju (izmērs: 3x4).

18. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošo dokumentu, šo noteikumu 11.punktā noteiktajai pasažieru kategorijai, piešķir un izsniedz SIA "Rēzeknes satiksme", pamatojoties uz iesniegto Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru dienas centra izsniegto apliecību.

19. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošo dokumentu, šo noteikumu 13. punktā noteiktajai pasažieru kategorijai, piešķir un izsniedz SIA "Rēzeknes satiksme", pamatojoties uz daudzbērnu ģimenes statusa apliecinošu dokumentu.

20. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošo dokumentu, šo noteikumu 14.punktā noteiktajai pasažieru kategorijai, piešķir Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde, pamatojoties uz iesniegto daudzbērnu ģimenes statusa apliecinošu dokumentu.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošie dokumenti, kas tika izsniegti SIA "Rēzeknes satiksme" līdz šo noteikumu spēka stāšanas brīdim, ir derīgi izmantošanai līdz to derīguma termiņa beigām.

22. Ar šo noteikumu stāšanās spēkā brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 03.01.2012. saistošie noteikumi Nr.1 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
01.01.2014