Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.01.2014. - 22.04.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.112

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.49, 7.§)
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz sabiedriskajiem pasākumiem, kuri tiek rīkoti ārpus telpām.

3. Sabiedrisko pasākumu norises vietās mazumtirdzniecībā maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 15 tilpumprocentus.

4. Sabiedrisko pasākumu norises vietās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta stikla vai citā plīstošā iepakojumā.

5. Par saistošo noteikumu 3. vai 4.punktā minēto prasību neievērošanu komersantam uzliek naudas sodu:

5.1. no 360 euro līdz 715 euro;

5.2. ja šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, no 715 euro līdz 1400 euro.

(Rīgas domes 17.12.2013. saistošo noteikumu Nr.85 redakcijā)

6. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

6.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas inspektori;

6.2. Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību amatpersonas atbilstoši savai kompetencei, ja tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus tām noteiktas ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.68)

7. Policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību izpildi nosaka likums "Par policiju".

7.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors, kura pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.

(Rīgas domes 12.11.2013. saistošo noteikumu Nr.68 redakcijā)

8. Soda nauda par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldībai.

9. Rīgas domes Administratīvā komisija pēc pieprasījuma saņem Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai ieskaitīto soda naudu.

10. Rīgas domes Administratīvā komisija informē par Rīgas pilsētas pašvaldībai ieskaitīto soda naudu reizi četros mēnešos iestādi, kuras darbinieks ir fiksējis administratīvo pārkāpumu, un paziņo par to Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldei.

11. Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvalde atbilstoši Rīgas domes Administratīvās komisijas sniegtajai informācijai 20% no iekasētās soda naudas pārskaita iestādei, kuras darbinieks ir fiksējis administratīvo pārkāpumu.

12. 80% no iekasētās soda naudas ir Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi.

13. (Svītrots ar Rīgas domes 12.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.68)

14. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
02.01.2014