Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.68

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.11, 5.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.112 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā"

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo daļu un likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.112 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr.111; 2013, Nr.170) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas inspektori;";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā:

"7.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors, kura pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā."

1.3. svītrot 13.punktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.68 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.112 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Rīgas domes 27.08.2013. lēmumu Nr.85 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Administratīvās inspekcijas izveidošanu un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju reorganizāciju", tostarp nosakot, ka sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu izskatīs un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors. Tiek svītrota norma par saistošo noteikumu izpildes novērošanu, jo šādas normas esamību ārējie normatīvie akti vairs nenosaka.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai atbilstoši iekšējām strukturālajām izmaiņām precizētu institūciju, kas ir tiesīga sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa ietvaros nodrošinātu caurskatāmu un neatkarīgu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietās pieņemšanas procesu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskatīs un lēmumus administratīvā pārkāpuma lietās pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

02.01.2014